Moderarbetare…

Feb 06
2009

Stefan Löfven, ordförande Metall är en dålig representant för fackföreningsrörelsen och kollaboratör med Moderater och andra allians- och marknadspolitiker. Det är förstås pinsamt för Stefan och det är otroligt tråkigt och en belastning för arbetarrörelsen som nu plötsligt har en människa som personifierar dumhet som ordförande.

Att Stefan är rädd om jobben för sina medlemmar är helt rätt och också hans uppdrag, men att han inte kan räkna och dessutom köper Svenskt Näringslivs banala lögner är… just det, pinsamt. Han ger plötsligt ett ansikte åt fördomen om att arbetare är outbildade, dumma och lättlurade. Min indignation har rötterna i en hyresrätt i Blackeberg, Stockholm…

Hur ska svensk arbetarrörelse få tillbaka respekten? Ja, en bra början är väl att sparka Stefan och sätta dit någon som kan enkel matematik, 150 – 60 är 90, vilket är antalet TWh (max) vi kan dra runt det här lasset på med bibehållen produktion (och därmed arbetskraftsbehov). Att kärnkraften ska ge tryggare elförsörjning och billigare el är alltså lögner som Stefan svalt med hull och hår. Överskottet som faktiskt kraftindustrin själva levererat sanningen om (Vattenfall ger en prognos om 27 TWh överskott 2015) och faktumet att vi inte styr över prissättningen själva längre därför att vi tillhör en gemensam marknad som alltmer integreras med övriga Europa är allmängods som tydligen Stefan missat…

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen framförde en bra analys i Aktuellt igår. Regeringen ger dubbla budskap och paralyserar de som nu egentligen vill, kan och har behov av att ställa om sina energisystem i Sverige. Detta budskap genererar också en frågeställning; hur tänker regeringen lösa problematiken runt klimatförändringarna?

Det enda man kan hoppas på vad gäller centern är att de står fast vid idén att ny kärnkraft inte ska ha några subventioner. Då faller hela idén, ty kärnkraft är inte bara farlig, den är också dyr… Månntro de kan hålla ett löfte, som omväxling?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Eller läs på http://intressant.se/intressant

EU och klimatarbetet

Jan 05
2009

I gårdagens SvD ger Susanna Baltscheffsky en resumé av var vi står i klimatarbetet inom EU. Det är otroligt dåligt och pinsamt att Sverige har varit med om att driva igenom att upp till 80 procent av våra åtaganden får göras i tredje världen. Inte för att det inte behövs där, utan för att det behövs både där och här hos oss. En annan pinsamhet är att elintensiv industri och kolkraftverk undantas från krav på utsläppsrätter, hur f_n tänker man? Inte alls förmodligen, eftersom detta urvattnade paket innebär flera och stora steg mot en högst osäker framtid; en framtid där, om vi klarar av klimatkrisen överhuvudtaget, detta kommer att ske med väsentligt högre kostnader och mer besvär än om vi tagit tag i det hela nu.

Det är som om man fortfarande tror att marknaden och arbeten är överordnat naturen och dess resurser…

Vi riskerar med denna politik att plötsligt en dag, kanske snabbare än många tror, stå inför faktum att naturen ”ger upp” och då finns inte längre någon grund för vare sig globala, regionala eller lokala marknader, då finns bara kaos…

Men vi ska inte ge upp! Politik är att påverka, hela tiden och långsiktigt. Med andra ord, stöd de föreningar och organisationer som arbetar för snabbare åtgärder som till exempel Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Svenska Kyrkan och Greenpeace med många fler.

Och se upp med miljöcharlatanerna, de som säger sig värna om miljön, men verkar i andra riktningen under falsk flagg.
Ett exempel är Vattenfall AB med kolkraft som spyr ut mer koldioxid än hela Sveriges samlade utsläpp och som fortfarande vill bygga mer kärnkraft, kolkraft och gärna också bygga ut den miljöförstörande vattenkraften.

Inför 2009…
En intressant resumé av 2008 års klimatnyheter skrivet på en av de seriösaste sajterna om klimat, av klimatforskare som arbetar med frågan idag…

Andra tycker så här om, , , , , . Eller så kanske du hittar något på http://intressant.se/intressant

Svenskt Näringsliv vill inte vara med

Nov 27
2008

I en artikel från den 25 november på Svenskt Näringslivs hemsida visar organisationen att man tillhör de som inte vill ta klimatförändringarna på allvar. Däremot menar man på allvar att subventionerna till förnyelsebar energi bör fasas ut (på annat sätt kan man inte tolka sista stycket i artikeln) och att kärnkraft ska fasas in. Svensk Energi har också tagit initiativet till en satsning som de kallar krafttag.nu, ett ”upprop för morgondagens energiförsörjning”. Där kommenterar man kristdemokraten Lars Wohlins debattartikel på SVT Opinion där han förespråkar mer kärnkraft, vilket gillas av Svensk Energi/Kraftag.nu.

Tron på att människan plötsligt kan bemästra alla tekniska svårigheter som behöver åtgärdas för att kärnkraften ska bli hundra procent säker (en omöjlighet givetvis) är som vanligt enorm. Men kanske är det så att de som är med i Svenskt Näringsliv räknar med att deras ekonomi ger dem chansen att flytta om det ändå trots allt skulle hända, fast det egentligen inte kan hända, det som inte får hända…

Det är tråkigt att inse att dessa organisationer som företräder svensk industri inte istället belyser hur man kan spara energi genom energieffektiviseringar. Det är som om de senaste årens samtal om dessa möjligheter, understödda av forskning på t ex Linköpings universitet, helt gått Svenskt Näringsliv och deras tillskyndare i riksdagen förbi.
Bland de senaste inläggen i detta fortgående ”samtal” kan man peka på Naturskyddsföreningens höstkonferens med temat ”Halva energin, hela välfärden”, där bland andra Lousie Trygg, Tekn. Dr på institutionen för energisystem på Linköpings universitet menade att vi utan problem kan halvera vårt energibehov till 2030 om bara de rätta politiska åtgärderna görs. Skattesubventioner var ett sätt som debatterades.

Svenskt Näringsliv och givetvis Svensk Energi tillhör tyvärr de som eventuellt kan stoppa en sådan utveckling mot ett hållbart samhälle. Det verkar inte bättre än att de fortfarande tror att just Sverige och svenska företag ska kunna undslippa marknadskrafternas generella lag om tillgång och efterfrågan. Vi kan inte skapa lägre priser i Sverige genom att bygga mer kärnkraft eftersom vi tillhör en alltmer för stora delar av Europa gemensam marknad även på energisidan. Så länge inte Svenskt Näringsliv och svenska politiker inser detta kommer vi att alltför långsamt gå mot ett hållbart samhälle.

Sedan tillkommer fakta att kärnkraften är bland de dyraste alternativen som finns när det gäller energiutvinning. Bara att återställa Billingen där vi tidigare bröt uran gick på 2 miljarder kronor. Barsebäck återstår att montera ned den dag någon vill göra det. Kostnad okänd.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/article66633.ece

http://www.krafttag.nu/krafttag/export/common/blog/article_0016.html

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1320616&lid=senasteNytt_1145102&lpos=rubrik_1320616

http://econpapers.repec.org/article/eeeenepol/v_3A36_3Ay_3A2008_3Ai_3A7_3Ap_3A2330-2350.htm

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu