Om Klimat och Energi

Christer Borg, egen företagare, deltidslantbrukare, bor i Näsåker och arbetar ideellt i Älvräddarna och Naturskyddsföreningen. Övertygad om att klimathotet finns och att lösningarna ligger i en förändrad världsbild där ekosystemtjänster och naturresurser sätts i första rummet.

Därför är inte mer vattenkraft en bra lösning på klimatproblemen, eftersom vattenkraft förstör biologisk mångfald. Energieffektiviseringar däremot är en dellösning med mycket stor potential.

Har varit med och stoppat exploateringen av Röån 2008, Vattenfalls planer att ta det så kallade ”turistvattnet” i Nämforsen, Näsåker 2007 och var projektledare för seminariet ”Vattenkraftens konsekvenser” i Sollefteå 31 oktober och 12 november 2008.

Här kommer kommentarer och betraktelser över klimatförändringar, energi och energieffektiviseringar att finnas. Vill du nå mig kan du eposta på [email protected]

Välkommen!


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu