Var är doktorn? – The Copenhagen Diagnosis

Nov 25
2009

Ja, var är doktorn som ska ordna klimatfrågan, kan man undra…
Som det ser ut nu är det många charlataner och kvacksalvare som gör sig gällande. Kanske ska man på ett sätt vara glad att antalet skeptiker modell Lars Bern och liknande har minskat och fått mindre medieutrymme, men å andra sidan är nuvarande läge inte helt bra det heller…
För vad händer nu? Jo, bolag och näringsliv har fått upp ögonen för klimatfrågan och ser pengar i den.
Grundreceptet från dessa kvacksalvare är: Mer av samma!
Det vill säga, skogsbolagen vill odla ännu mer monokulturer med gödning, ”traditionella” (ja, traditionella sedan den billiga men snart sinande oljan kom) jordbrukare och deras företrädare vill öka på med mer gödning, gifter och mekanisering för att vi ska kunna få rum med både biobränsle och mat på åkrarna för jordens befolkning, kraftbolagen vill bygga mer kärnkraft och mer vattenkraft…
Exemplen kan säkert mångfaldigas, jag nöjer mig så här långt.

Vad är felet då?
Jo, klimatkrisen kan härledas ur en flera sekel lång misshushållning med naturresurser, där billig olja och extraherande av dito råvaror i framförallt andra länder varit nyckeln till vårt moderna liv. Nu är vi vid vägs ände, smärtsamt påmint genom att några före detta ”fattiga” länder nu håller på att gå om oss i både privat konsumtion och därpå följande miljöförstöring. Plötsligt inser väldigt många att detta helt enkelt inte kan hålla…

De bärande idéerna i vår nuvarande neoliberala världsekonomi, att ”de andra kommer ikapp oss” och att ”miljöförstöringen kommer att frånkopplas ökad välfärd” visar sig vara inget annat än teorier. Visa mig ett enda exempel där ökad BNP är helt frikopplat från ökad energianvändning och ökad råvaruanvändning. Eller där detta hänt utan den billiga oljan som motor…
Nej, dessa exempel finns bara i teorin och eftersom vi nu lever på en finit jord, där resurserna är ändliga, oavsett återvinningsgrad, innebär det att ständig tillväxt inte fungerar. Givetvis måste de fattigaste länderna få ha en tillväxt som gör att de kan tillgodose basalbehoven, men vi andra måste inse att vi inte kan fortsätta på det inslagna spåret… Att det är svårt att smälta för den framväxande skaran Homo Sapiens Consumus är helt ovidkommande, det påverkar inte slutresultatet…

Som bakgrund för dessa påståenden kan man ta ett antal artiklar och uppsatser av t ex Alf Hornborg eller andra människor som sysslar med tvärvetenskapliga analyser av global miljörättvisa, men jag drar istället punkterna i The Copenhagen Diagnosis. Det är ett gäng etablerade klimatforskare som uppdaterat IPCC:s senaste rapport inför Köpenhamnsmötet i december. Det visar på ett bra sätt hur väl vi lyckats med nuvarande doktrin. En doktrin som satsade hundrafalt eller rent av tusenfalt mer pengar på att åtgärda finanskrisen än klimatkrisen… Jag säger som Monthy Python: ”Say no moooore!…”

Ökande växthusgasutsläpp:
40 % högre 2008 än 1990 års nivå. Gör vi det omöjliga; stannar vid dagens nivåer och sedan når nollutsläpp år 2030, är risken 25 % att vi går förbi 2°C-strecket… Det vill säga, den är betydligt större eftersom vi inte tycks kunna stanna…

Globala temperaturer visar på mänsklig påverkan:
Ökningen ligger på 0,19° per decennium, helt i linje med de modeller som finns till hands. Uppvärmningen har fortsatt även de senaste tio åren trots att solaktiviteterna har haft en kylande effekt.

Accelererande avsmältning av glaciärer och istäcken:
Både Grönland och Arktis förlorar ismassa i en accelererande takt.

Hastig minskning av den arktiska havsisen:
Sommarisens utbredning i Arktis har minskat långt förbi det förväntade. Under åren 2007-2009 var minskningen ungefär 40 % kraftigare än IPCC AR4s klimatmodeller.

Havsnivåerna stiger snabbare än beräknat:
Havsnivån stiger med 3,4 mm per år, 80 % över IPCC:s beräkning. Ökningen ligger helt i linje med en dubblering av tillskottet från smältande glaciärer och Grönlands och Västantarktis istäcken.

Framtida havsnivåer:
År 2100 är det troligt att havsnivån har stigit till den dubbla jämfört med tidigare beräkningar gjorda av Working Group 1/IPCC AR4. Fortsätter utsläppen som idag kan de mycket väl gå över 1 meter; den övre osäkerhetsnivån pekar på uppskattningsvis 2 meter. Havsnivåerna kommer att stiga i flera århundraden efter en stabilisering av temperaturerna, varför flera meters högre nivåer är att förvänta för de kommande århundradena.

Oåterkalleliga konsekvenser om inget görs nu:
Ett flertal mycket känsliga element för klimatet som exempelvis Amazonas regnskogar och istäcken på land tvingas mot plötsliga och irreversibla förändringar om vi fortsätter med utsläppen i nuvarande takt under detta århundrade. Risken för tröskeleffekter ökar kraftigt med nuvarande klimatförändringar. Att vänta på mer vetenskapliga bevis för dessa fenomen innebär att vi riskerar att passera flera sådana trösklar innan de är upptäckta.

Vändpunkten måste komma snart:
Om vi ska stanna vid max 2° uppvärmning jämfört förindustriell nivå, bör maximal utsläppsnivå inträffa senast mellan 2015 och 2020 och sedan mycket snabbt gå ned till nära noll. För att stabilisera klimatet måste genomsnittsutsläppen per person och år ligga under ett ton senast år 2050. Det är 80-95 % under dagens utsläppsnivåer i utvecklade länder.

Jaha, vad ska vi göra då?

Personligen:
Fundera på om du inte ska handla lite färre julklappar i år. Dels snurrar hjulen långsammare, vilket är bra för klimatet, dels tvingar du inte på folk onödig konsumtion… Köp julklappar som räcker länge och som är så klimatsmarta som möjligt.
Ring eller e-posta dina politiker och begär att de gör något nu! Byt till vindkraft hos din elleverantör. Åk mer kollektivt, flyg inte på semestern, prova tågcharter som kommer mer och mer. Ät mer vegetabilier, ät klimatsmart kött, vilket innebär kött från gräsätande lokalt producerade djur eller vilt. Fundera om du inte kan cykla mer än du gör idag, eller samåk om avståndet är för stort och kollektivlösningarna för dåliga. Byt till lågenergilampor, prova gärna de nya LED-lamporna. Om du går förbi shoppingcentra och anfalls av köplust, ta ett djupt andetag och fundera om du inte kan låna eller köpa begagnat istället. Får du plötsligt för mycket pengar över på grund av den minskade konsumtionen kan du kanske gå ner i arbetstid och därmed få mer fritid. Samtidigt bidrar du till att fler får arbete.

Tillsammans:
Gå med i någon lokal klimatarbetande förening eller grupp. Transition Towns är ett hoppingivande och lustfyllt projekt som sprider sig mer och mer, Naturskyddsföreningen har ett Klimatnätverk som du kan engagera dig i, Greenpeace behöver kanske hjälp med kolskyffling utanför regeringskansliet för att provocera fram lite mer effektiva politiker… Åk till Köpenhamn och visa världens samlade politiker och ledare att vi är många som vill åt rätt håll. Annars är risken att bara kvacksalvarna får sin röst hörd…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Eller varför inte på Intressant.se…?

8 Responses to “Var är doktorn? – The Copenhagen Diagnosis”

 1. maze says:

  Oljetoppen är också ett stort problem. Vår energianvändning idag ligger stort på fossila bränslen. Hur går flygplan, lastfartyg, långtradare, bilar etc utan olja? Vi har inte hemskt många funktionella alternativ idag (t.ex. elbilar, etanol) och billig olja kommer vara slut om 30-100 år (vi vet inte när idag, många faktorer spelar in).

 2. chriborg says:

  Helt rätt, oljetoppen är minst lika viktig att förhålla sig till som klimathotet.

  Det intressanta är hur vi definierar ”vi”. Oftast gör vi det som om vi i Sverige eller vi i Väst eller Nord. Grejen är att vår livsstil är den som gör slut på oljan och förstör klimatet. Oljetoppen gör att den möjligheten försvinner, det finns helt enkelt inga alternativa energikällor som är hållbara som kan kompensera allt det vi får av oljan, det är en fysikalisk omöjlighet.

  Olja ger 1 på 100 tillbaka i energi när man pumpar upp den, den bästa förnybara har 1 på 10. Vi kan aldrig någonsin ersätta miljontals års ackumulerad energi från solen (i oljan och kolet) med det som strömmar in varje år.

  Inte åtminstone på 100 år eller så och det man måste komma ihåg är att den tekniska utvecklingens förutsättning har varit och är … Oljan! När den försvinner, försvinner mycket av tekniksprånget i sig.

  Vissa menar att vindkraften som exempel måste byggas ut NU, när oljan peakar, vilket inträffar SENAST inom tio år, om vi inte redan är där, kan det vara för sent.

  Bristen på billig energi kan helt enkelt sätta stopp för fortsatt expansion där det krävs stora maskiner…

 3. Ahrvid Engholm says:

  Aningslös tramsartikel när alla via nätet vet om IPCCs klimatforskningsfusk. Googla ara ”Climategate”, som f n växer med flera miljoner hits/dygn!
  160 MB insiderläckta filer med 100-tals oegentligheter: datamanipulation, mörkläggning, mobb mot kritiska forskare,
  hot mot forskartidskrifters granskning, osv. Det korrupta gänget medger internt att de inte kan förklara att temperaturen sjunkit senaste decenniet ”and it’s a travesty that we can’t”. Men utåt vidlyftiga påståenden från
  datormodeller, på programkod riggad för att ge ”önskat” resultat (sök bishophill.squarespace.com).
  Gammelmedia mörkar eller muttrar genom mungiporna om några ”olyckliga” formuleringar i ett par mail, vilket alla redan vet är lögn. Naturligtvis kan man inte att stoppa
  fingrarna i öronen alltför länge. Efter åratals kampanj om
  ”klimathotet” lär nu många stå inför plågsam omprövning.
  Läsarna undrar vad redaktioner sysslar med och när Köpenhamn blir ett antiklimax fördjupas traditionell medias
  kris än mer.

  –Ahrvid Engholm

 4. chriborg says:

  För den som vill veta vad Ahrvid Engholm syftar på rekommenderas http://www.realclimate.org. Där förklaras allt det som ”upptäckts”… :-)

  Sedan finns också ett bra inlägg på samma sajt av en dansk professor som visar att solaktivitetsteorin inte håller måttet, precis som alla, just det , ALL annan skeptikertrams!

  Det är nu ett faktum att det inte finns en enda, EN ENDA vetenskapligt granskad och publicerad rapport eller uppsats som visar på något annat än det som kommer att diskuteras i Köpenhamn. Dvs det är vi människor som ligger bakom den absolut största delen av uppvärmningen som vi nu kan se över jorden.

  Fortfarande finns det tyvärr ingen riktig forskning på varför skeptikerna finns. Det skulle vara mycket intressant, tusen gånger intressantare än deras galna idéer om uppvärmningen. Där finns oändligt med tramsmaterial att ösa ur från bloggar och andra källor…

  Men som vi sagt tidigare, det är en helt annan vetenskaplig gren, psykologi och antropologi möjligtvis…

 5. Forskare says:

  Kvacksalvare, den som sa et han varet. Christer, du är antingen lurad eller miljökarriärist. Vanliga orsaker till att bli alarmist.

 6. chriborg says:

  Forskare:
  Du får en chans, men bara en enda, att skicka länkar till forskning som är vetenskapligt granskad och publicerad och samtidigt på ett seriöst vis verkligen visar på felaktigheter i nuvarande, ska vi säga paradigm…

  Jag tycker det är schysst, jag lovar att publicera denna revolutionerande forskning! :-)

  Om inte, så kommer jag fortsättningsvis inte att släppa igenom dina kommentarer; vill gärna att de bygger på någon form av relevanta fakta och inte bara en massa lösa påståenden utan substans.
  Kan vi vara överens om den turordningen tro?
  :-)
  Välkommen, jag ser fram emot bevisen!

 7. Bengt Randers says:

  Peak oil är viktigt att förstå, för den kommer att ha större påverka än klimatförändringarna. De tre begreppen Ekonomi, Energi och Ekologi samverkar nu men med olika tidsskalor. Och Ekonomin påverkas mest av Energin för en minskning av denna så kommer ekonomin att kollapsa då den inte klara en nerväxt.

 8. chriborg says:

  Bengt Randers:
  I ett tidsperspektiv har du nog rätt; Peak Oil kommer att försätta hela världen i en situation där möten á la Köpenhamn inte kommer att spelar någon roll, eller där det inte längre går att skjuta problemen framför sig på det sätt som gjordes i vintras…

  På en ekologisk skala kan man kanske påstå att Peak Oil kan innebära en förbättring av miljön. Jag fruktar inte kärnkraften, eftersom en kollapsad ekonomi får mycket svårt att bygga kärnkraft.
  Dock måste man inse att Peak Oil inte kan vara en ursäkt för att som vanligt bara ånga på. Varje tionedels grad uppvärmning som skapas av oss människor bidrar till ytterligare ett steg mot allvarliga och obönhörliga konsekvenser… Vi bör beakta båda fenomenen och i en syntes av dem inse att vi idag är på väg rakt i fel riktning och att båda problemen bäst åtgärdas genom degrowth i Nord och helt ekonomiskt-resursmässigt frånkopplad growth i Syd.

  Forskaren:
  Nähä…!? De bidde inga fler inlägg… Det var alltså som jag sa, där finns inga granskade rapporter som kullkastar den vedertagna vetenskapen.
  Det ante mig! :-)

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu