Vattenfall får kritik

Feb 02
2009

Vårt gemensamt ägda Vattenfall får en rejäl skopa ovett och kritik av miljöforskaren Minna Gillberg som är innehållschef och rådgivare åt EU- kommissionärerna Margot Wallström, norska Gro Harlem Bruntland och irländska Mary Robinson i klimatgruppen Road to Copenhagen. Hon menar att systemet med marginalprissättning är felaktig eftersom det missbrukas av de stora elgiganterna till att tjäna grova pengar på svenska konsumenter som mestadels köper klimatneutral el. Den sist inköpta kilowatten varje dygn (läs kolkraft) sätter priset på all el. Den megavinst som bolagen på detta sätt tillskansar sig används sedan för att investera i mer kolkraft

Naturligtvis är detta något som går stick i stäv med Vattenfalls nypåtagna men ack så genomskinliga roll som klimatföretag. Väldigt bra att någon tar tag i detta missbruk av ledarställning i kraftbolagsvärlden…

Nu kan man tänka sig att energieffektiviseringar kommer på efterkälken om priserna skulle rasa på den svenska elmarknaden, men det finns andra styrinstrument för att få både privat- och industrikonsumenter att fortsätta energieffektivisera. Morötter är som bekant ett bra komplement till piskor…

Om någon politiker vågar ta tag i denna varböld som kraftbolagen är vore det bra om man också en gång för alla tar bort elcertifikaten från all vattenkraft. Vi har redan byggt ut det som rimligen kan byggas ut och innan fler älvar och strömmande vatten överhuvudtaget kommer på tal att läggas på något energialtare bör givetvis dessa redan utbyggda vatten restaureras så långt möjligt är…

Det skulle kosta väldigt lite energi och kompenseras mer än väl av nederbördsökningarna som redan visat sig i spåren av klimatförändringarna. Nej, det är vindkraft, energieffektiviseringar och en fortsatt intensifierad forskning på andra alternativa energikällor som är förstahandsvalet i det framtida hållbara samhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Läs också på http://intressant.se/intressant

Ta bort elcertifikaten från vattenkraften

Nov 27
2008

Att ha elcertifikat på ett energisystem som riksdagen redan 1977 ansåg vara färdigutbyggt; som gjort en flopp senast i folkomröstningen i Vilhelmina angående överledningen av Vojmån; som förstör biotoper och utarmar biologisk mångfald; som tillför marginella resurser (minikraftverk) till ett redan växande elöverskott är helt befängt.

När man dessutom inser att ungefär 40 procent av de elcertifikatpengar som Vattenfall skulle fått för Vojmåöverledningen och kan få om de fortsätter med planerna att muddra bort biologisk mångfald i Ångermanälven går till nyinvesteringar i kolkraft i Tyskland är det inte bara rimligt utan helt självklart att detta måste åtgärdas.

Möjligtvis kan man, om definitionerna för effektiviseringar i befintliga kraftverk görs tydligare och inte på något sätt påverkar den biologiska mångfalden ytterligare, tillåta elcertifikat för befintliga kraftverk om det sker genom just effektiviseringar.

Till detta borde man knyta ett villkor för de kraftbolag som också äger och driver kolkraftverk inom sin koncern. Dessa ska samtidigt skära ned sin kolkraftproduktion med motsvarande effekt för att våra gemensamt satsade pengar verkligen ska göra klimatnytta. Varför detta inte på något vis redan reglerats är för mig en gåta, men kanske anses det som för krångligt att kontrollera.

Tittar man i den ursprungliga propositionen runt elcertifikat är det väldigt tydligt att målet framförallt var att skapa ny förnyelsebar energi via vindkraft, inte bygga ut vattenkraften.

Mer om varför den ska bort från vattenkraften kan man läsa om här på Sportfiskarnas hemsida:
http://www.sportfiskarna.se/aktuellt/pressm_utskrift.asp?id=207

Svensk Energi…

Nov 26
2008

… är en intresseorganisation för de svenska kraftbolagen. Medlemsnytta gäller och då vill man gärna betona att vi måste bygga ut våra energisystem, gärna med vatten- och/eller kärnkraft.

Att vår svenska miljölagstiftning innebär ett hot mot våra energisystem och därmed vårt välstånd är också något man torgför. I ett pressmeddelande och en rapport från 2005 pekar man på att om alla vattendomar omförhandlades med syfte att få 5 % spill förbi turbinerna skulle det innebära 3 TWh förlust av förnyelsebar energi.
Man glömde givetvis att nämna att skälen till de ytterligt få omförhandlingar som gjorts är för den biologiska mångfaldens skull och att sannolikheten för att samtliga domar skulle omförhandlas är minimal. Kammarkollegiet som företräder det allmännas intressen, dvs dina och mina har mycket små resurser. Man glömde också att nämna att klimatförändringarna i sig genererar mer nederbörd och förmodligen i långa loppet kommer att kompensera med en faktor 3-4 gånger…

Dessutom har Vattenfall AB i ett protokoll från januari 2008 pekat på ett överskott av elenergi i det nordiska systemet på hela 27 TWh. Det motsvarar ungefär 4 hela årsproduktioner av de totalt mer än 30 kraftverken i den helt exploaterade Ångermanälven. Detta överskott är så stort att ingen på Svenska Kraftnät (de ansvarar för stamnätet) som jag pratat med hittills kunnat förklara hur det ska distribueras till kontinenten.

Kanske är svårigheten att bli av med det till de kolkraftsanvändande länderna i Europa anledningen till att Vattenfall AB i september i år skrev ett avtal med Norsk Hydro om elleveranser till ett norskt aluminiumsmältverk under åren 2013 till 2020 med hela 18 TWh totalt. Priset är hemligt, men man kan gissa att det var mycket lågt eftersom Norge har egen el till det oftast lägsta priset i Norden…

På så sätt kan elcertifikatpengarna som Vattenfall får för att muddra bort biologisk mångfald i Nämforsen komma ”till nytta”. Känns lite märkligt att jag och du ska bidra till sådant via våra elräkningar.

Muddra bort biologisk mångfald?

Ja, Vattenfall vill gärna göra det för att tjäna ungefär 6 miljoner kronor till (varav 3 miljoner är just elcertpengar). Strömsträckorna de vill ta bort är viktiga för harren och muddringen i sig kan helt äventyra det bestånd av svensk flodkräfta som finns i älven… Den är rödlistad, men det bryr sig inte Vattenfall om. Elen kan ”användas till xxx hushåll”, säger man. men så var det alltså inte, den skulle dumpas till Norge…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu