Ta bort elcertifikaten från vattenkraften

Nov 27
2008

Att ha elcertifikat på ett energisystem som riksdagen redan 1977 ansåg vara färdigutbyggt; som gjort en flopp senast i folkomröstningen i Vilhelmina angående överledningen av Vojmån; som förstör biotoper och utarmar biologisk mångfald; som tillför marginella resurser (minikraftverk) till ett redan växande elöverskott är helt befängt.

När man dessutom inser att ungefär 40 procent av de elcertifikatpengar som Vattenfall skulle fått för Vojmåöverledningen och kan få om de fortsätter med planerna att muddra bort biologisk mångfald i Ångermanälven går till nyinvesteringar i kolkraft i Tyskland är det inte bara rimligt utan helt självklart att detta måste åtgärdas.

Möjligtvis kan man, om definitionerna för effektiviseringar i befintliga kraftverk görs tydligare och inte på något sätt påverkar den biologiska mångfalden ytterligare, tillåta elcertifikat för befintliga kraftverk om det sker genom just effektiviseringar.

Till detta borde man knyta ett villkor för de kraftbolag som också äger och driver kolkraftverk inom sin koncern. Dessa ska samtidigt skära ned sin kolkraftproduktion med motsvarande effekt för att våra gemensamt satsade pengar verkligen ska göra klimatnytta. Varför detta inte på något vis redan reglerats är för mig en gåta, men kanske anses det som för krångligt att kontrollera.

Tittar man i den ursprungliga propositionen runt elcertifikat är det väldigt tydligt att målet framförallt var att skapa ny förnyelsebar energi via vindkraft, inte bygga ut vattenkraften.

Mer om varför den ska bort från vattenkraften kan man läsa om här på Sportfiskarnas hemsida:
http://www.sportfiskarna.se/aktuellt/pressm_utskrift.asp?id=207

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu