Svensk Energi…

Nov 26
2008

… är en intresseorganisation för de svenska kraftbolagen. Medlemsnytta gäller och då vill man gärna betona att vi måste bygga ut våra energisystem, gärna med vatten- och/eller kärnkraft.

Att vår svenska miljölagstiftning innebär ett hot mot våra energisystem och därmed vårt välstånd är också något man torgför. I ett pressmeddelande och en rapport från 2005 pekar man på att om alla vattendomar omförhandlades med syfte att få 5 % spill förbi turbinerna skulle det innebära 3 TWh förlust av förnyelsebar energi.
Man glömde givetvis att nämna att skälen till de ytterligt få omförhandlingar som gjorts är för den biologiska mångfaldens skull och att sannolikheten för att samtliga domar skulle omförhandlas är minimal. Kammarkollegiet som företräder det allmännas intressen, dvs dina och mina har mycket små resurser. Man glömde också att nämna att klimatförändringarna i sig genererar mer nederbörd och förmodligen i långa loppet kommer att kompensera med en faktor 3-4 gånger…

Dessutom har Vattenfall AB i ett protokoll från januari 2008 pekat på ett överskott av elenergi i det nordiska systemet på hela 27 TWh. Det motsvarar ungefär 4 hela årsproduktioner av de totalt mer än 30 kraftverken i den helt exploaterade Ångermanälven. Detta överskott är så stort att ingen på Svenska Kraftnät (de ansvarar för stamnätet) som jag pratat med hittills kunnat förklara hur det ska distribueras till kontinenten.

Kanske är svårigheten att bli av med det till de kolkraftsanvändande länderna i Europa anledningen till att Vattenfall AB i september i år skrev ett avtal med Norsk Hydro om elleveranser till ett norskt aluminiumsmältverk under åren 2013 till 2020 med hela 18 TWh totalt. Priset är hemligt, men man kan gissa att det var mycket lågt eftersom Norge har egen el till det oftast lägsta priset i Norden…

På så sätt kan elcertifikatpengarna som Vattenfall får för att muddra bort biologisk mångfald i Nämforsen komma ”till nytta”. Känns lite märkligt att jag och du ska bidra till sådant via våra elräkningar.

Muddra bort biologisk mångfald?

Ja, Vattenfall vill gärna göra det för att tjäna ungefär 6 miljoner kronor till (varav 3 miljoner är just elcertpengar). Strömsträckorna de vill ta bort är viktiga för harren och muddringen i sig kan helt äventyra det bestånd av svensk flodkräfta som finns i älven… Den är rödlistad, men det bryr sig inte Vattenfall om. Elen kan ”användas till xxx hushåll”, säger man. men så var det alltså inte, den skulle dumpas till Norge…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu