Framåt…och bakåt…och framåt igen!

Jan 31
2009

Framåt:

Nu har tillverkaren Shelby Super Cars lanserat en elbil som accelererar till hundra kilometer i timmen på 2,5 sekunder och har en räckvidd på mellan tjugo till trettio mil. Den ska kunna laddas på tio minuter från vanlig 220-uttag. Det är ju roligt för de som ”behöver” en extrem sportbil men vill vara klimatsmarta (förhoppningsvis växer den skaran framöver). Vi får hoppas att teknikframstegen från extrema motorsporter kan spilla över till användning i vanliga bilar. Så brukar det ju vara enligt dem som tycker om motortävlingar.

Fast det vore ju bättre om tekniken från start fokuserade på lång körsträcka till minst möjliga energi, eftersom även en elbil som laddas med vindkraft faktiskt är en miljöbelastning. Ett vindkraftverk ger som all teknik belastning i tillverkningsprocessen och det är ändliga råvaror som används för vindkraftverk, elbilar och vägarna som bilarna ska köra på. Därför bör de hushållas med…

Men jag ser det ändå som en bra grej; en sportig elbil kan säkert få upp ögonen på många bilförare som kanske inte sett elbilen som ett alternativ tidigare. Nu är det ju bevisat; man kan bygga extremt snabba elbilar med stor räckvidd och snabb laddtid. Bra!

Bakåt:

Kristdemokraterna har i sin styrelse tagit beslut att ny kärnkraft bör tillåtas. Det är förstås obegripligt hur en hel grupp i riksdagen kan läsa rapporter om energieffektiviseringar utan att dra de slutsatser som är uppenbara och självklara: Vi behöver inte bygga ut kärnkraften eftersom effektiviseringarna i sig räcker även i ett långt perspektiv.
Jag trodde i min enfald att kristdemokrater stod för en värdegrund baserad på människornas och naturens väl och ve (så ser min privata kristenhet ut), men icke. Här finns några alternativa förklaringar till varför man tar detta snedsprång:

1. De kan inte räkna, missade lite matematiklektioner i skolan helt enkelt. Energibehovet kan täckas utan kärnkraft om vi effektiviserar fullt ut.
2. De är som många andra allianspartier mer intresserade av att industrin tjänar pengar än något annat, detta är prio ett och kommer före riskkalkyler och hänsynstagande till människor och natur.
3. De är rädda för att ta de politiska beslut som krävs för att styra upp industri och hushåll till de energieffektiviseringsåtgärder som faktiskt kan göras enligt nuvarande forskning.
4. De har inte riktigt förstått grunden till nuvarande klimathot, utan ser det som en isolerad händelse, en obehaglig men enskild negativ feedback från naturen på en teknisk och mänsklig felmanöver (frigörandet av bundet kol till atmosfären). Att klimathotet i sig är en del av en mångfald tecken på att naturen överutnyttjas för att inte säga våldtas reflekterar man inte över.

Kärnkraft passar helt enkelt inte in i en energimix där man förstått de grundläggande orsakerna till nuvarande klimathot.  Dessutom behövs den inte för vårt energibehov. Att den ”behövs” för att kraftbolag ska tjäna pengar är fullständigt ovidkommande hos alla ansvarstagande människor. Och dit räknas från och med nu alltså inte kristdemokraterna i partistyrelsen.

Och framåt igen…

Mona Sahlin har tagit bladet från munnen och ger hopp inför framtiden. Kärnkraften ska inte byggas ut! Förhoppningsvis är inte detta bara taktiskt spel för gallerierna för att visa gemensam front med Miljöpartiet, utan något som hon och partiet står för. Tack för det Mona!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

7 Responses to “Framåt…och bakåt…och framåt igen!”

 1. Calandrella says:

  Väl skrivet!

 2. Mara says:

  Nu har jag inte läst om elbilen du refererar till, men med dina angivna data är det definitivt inget ”vanligt” 220 V uttag vi pratar om!

  Energiåtgången för att erhålla nämnda prestanda, via förbränningsmotor eller elmotor, är givetvis detsamma, korrigerat för de olika verkningsgraderna. Detta medför en approximativ energiåtgång på 24 kWh. Att ladda detta på 1/6 timme via ett 220 V uttag skulle kräva en ström på drygt 800 A !!! Detta skulle lösa ut en normal 10-16 A säkring öganaböj! Så ett ”normalt” 220 uttag pratar vi inte om. Sedan har vi iofs 230 V som nominell spänning sedan EU harmoniseringen…

  Lite källkritisk bör man vara när företag lanserar utopikalkyler!

 3. chriborg says:

  Mara: Helt korrekt, säkert…
  Men det är fortfarande kul att denna utveckling går framåt, åtminstone för de som MÅSTE ha bil (vilket ju kanske inte är så många i ett läge med ordentligt utvecklade tågförbindelser och bra kollektivtrafik i städer). För vi är tvungna att sluta med fossilbränslen och biobränslen kan inte ensamma lösa problemen på grund av livsmedelsbrist…

 4. chriborg says:

  Kent: Varför det? Jag har bestämt mig för att kärnkraft tillhör ett icke hållbart samhälle av många skäl, bland annat de demokratiska. Men du som Moderat (ny eller gammal?), vad tycker du? Är det värt en inskränkt demokrati och hård kontroll av alla att vara ”fri” att konsumera vad som helst, när som helst, på marknadens villkor?
  För det är ju enda anledningen att hålla fast vid kärnkraften, att vi MÅSTE ha obegränsat med energi för en obegränsad marknad…
  ”Störtlöjligt”, som Baloo sa… :-)

 5. Mara says:

  Jag håller med om att det är positivt att utvecklingen går framåt, Däremot är det troligt att vi får se fler hybrider, vilket bara i sig kommer få ner användningen av fossila bränslen för persontransporter. Man kan lätt föreställa sig vilken skillnad det blir i storstäderna, där snitthastigheten oftast är tillräckligt låg för att effektiv elmotordrift ska erhållas. På detta område är vi helt överrens!
  Däremot är det knappast möjligt att klara energiförsörjningen utan kärnkraft. Riktigt hur man får ihop ekvationen att det är miljöfarligt med just kärnkraft är för mig obegripligt. Uran är ett ämne i naturen som har föga andra användningsområden (om man bortser från kärnvapen och utarmat uran i stridsspetsar, vilket ter sig som patetiska syften). Bättre då att utveckla fissionstekniken med bridreaktorer och acceleratordrivna reaktorer.
  Självklart bör man energieffektivisera, men det har sina problem. På ett privat plan måste man antingen ransonera energi eller göra det dyrt för att se till att få ner förbrukningen. Vilket leder till att energi blir en klassfråga, de som har råd kör vidare som vanligt. Vilket kanske inte är ett problem, så är det med allt annat i konsumtionssamhället. Svårare är det att i en globaliserad marknadsekonomi styra ner energianvändningen i produktionen. Det får givetvis som konsekvens att industrin flyttar till områden med billig energi; vi måste globalt komma överens om energipolitik. Och globala överenskommelser är svåra…. I princip är det som krävs att vi överger konsumtionshysterin och marknadsekonomin för att hitta en alternativ samhällsstyrningsmodell. Och till syvene och sist pratar vi om inskränkningar i mänskliga ”rättigheter”. Det är fanimej ingen rättighet att bedriva rovdrift på planetens resurser för att alla ska ha den senaste mobilmodellen i fickan och byta varannan månad!!
  Så, innan radikala politiska förändringar sker kommer energieffektivisering ätas upp av en skenande konsumtionshysteri.
  Så energieffektivisering tror jag inte går (tyvärr) så då återstår att producera nödvändig energi på det minst skadliga sättet, vilket sannolikt är en mix av energislag, och inte att hysteriförbjuda forskning inom något område för att hindra utvecklingen (inom energiområdet, i övrigt skulle nog planeten må bättre av en långsammare utveckling).

 6. chriborg says:

  Mara: När det gäller bilkörning lär det bli en allsköns mix av olika system på olika ställen, mer biobränsle här och mer laddhybrider där osv. För min egen del (bor i glesbygd) ser jag en ren elbil som ett bra och helt realistiskt alternativ (förutsatt att jag hade pengar till en ny bil :-) . Jag kör mellan 14-42 kilometer varje dag och till det räcker elbilen perfekt. Jag har 7 hektar åker där det alltid blåser (nästan), med andra ord kan jag ladda bilen med egen vindkraft. Behöver jag åka längre än Sollefteå tar jag alltid tåg och/eller buss.

  När det gäller kärnkraften kan jag hålla med dig i att om vi ska låta marknadsekonomin styra fritt fortsättningsvis, så är det antingen kört pga klimatkrasch, eller kört (eventuellt) pga av haveri i reaktor eller under hantering av bränsle eller uran.

  Och i ett sådant hypotetiskt val; det mellan säker död och utplåning eller en en liten chans att klara oss igenom en tillfällig kärnkraftsepok, så är det väl enkelt…
  Men jag vill gärna tro att politiker vågar ta makten igen från den helt fria marknaden. Inte för att jag vill ha en total planekonomi styrd från topp, men det finns ju gråskalor även här. Varför måste man teoretiskt välja mellan två extremer?

  Problemen är globala och kräver globala, gemensamma och rättvisa krafttag. Detta är en av anledningarna till att marknaden är inkompatibel med någon som helst lösning (handen på hjärtat, de klarar inte ens av sitt eget ämnesområde, ekonomi.. :-) . Lösningarna kräver rättvis fördelning, inte en fördelning villkorad av den starkaste… Som Maria-Pia Boëthius har sagt i en krönika: ”Borgerligheten vrider sig i plågor därför att hela klimatproblemet och lösningarna är vänstervridna” (inte ordagrant men andemeningen…). Menandes att den orättvisa fördelningen av resurser och det ohämmade utnyttjandet av dessa är grunden i marknadsekonomin och också i klimatproblemen… Men Sovjet då, ropar vän av alliansordning?! Var det bättre där med miljön?
  Nej, det var det inte förstås, därför att de körde sitt system på samma premisser som väst, dvs naturen var underställd människan och tillväxt var huvudmålet. Enda skillnaden var att man styrde allt uppifrån i en planekonomi…

  Jag tror att marknaden och dess krafter kan tyglas, men då måste de existera inom givna ekologiska ramar som sätts upp av världssamfundet.
  Här kommer slutligen mina argument för att vi INTE kan ha kärnkraften ens som tillfällig lösning på fossileldningsdöden…

  1. Vi blir tvungna att bygga in oss i ett kontrollsamhälle som är självkonserverande och odemokratiskt till sin natur, detta av säkerhetsskäl.

  2. Det kommer att ta för lång tid att bygga dessa kärnkraftverk. Då är det bättre att lägga de resurserna på ökad forskning på alternativa kraftkällor och energieffektiviseringar. Och inte bara forskning utan också politiska styrmedel som tvingar folk och industrier till en optimal energieffektivisering.

  3. En tillfällig kärnkraft förutsätter en total planekonomi, eftersom en fri marknad aldrig skulle skrota någon investering i förtid…

  4. Det som behövs nu och som redan sker är ett uppvaknande hos massor av människor från vårt sjuka konsumtionssamhälle…
  Med kärnkraft får vi ingen sådan förändring, utan cementerar denna livsfientliga livsstil. Och därmed kommer också kärnkraften att bestå för gott om vi ger den tillfällig dispans. I kärnkraftssamhället kan vi fortsätta att låta marknaden styra ohämmat vilket i sin tur leder till att de fördelningsmässiga orättvisorna består, vilket i sin tur leder till att grund för terrorism som ett svar på denna ohållbara situation fortsättningsvis också kommer att finnas kvar, vilket i sin tur leder till just punkt 1 ovan. Nämligen ett odemokratiskt samhälle för att skydda oss från terrorister… som påstås vara de som hotar demokratin genom våldsaktioner. När det egentligen är en självförvållad moment 22-situation skapad av ett samhällsskick som borde få gå till historien så fort som möjligt…

  5. I valet mellan ett samhälle på gränsen till sammanbrott ekonomiskt för att det inte finns energi nog att tillverka all skit som ska säljas för att hålla hjulen rullande; detta för att man rakt av lägger ned all fossilbränning för att överleva; eller att ha ett samhälle där alla går på som vanligt ett tag till med kärnkraften som sprider sig över klotet med alla risker och avfall är valet enkelt för mig: Nix kärnkraft!

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu