Vetenskapen är enig om klimatproblemen…

Feb 01
2009

I en undersökning som presenterades i januari i år visar det sig att en överväldigande majoritet av forskare, alla utvalda från American Geological Institute’s Directory of Geoscience Departments katalog över fler än 10 000 forskare, är överens om att de globala temperaturerna har stigit sedan 1800-talet och även att detta har antropogena orsaker. Undersökningen gjordes av Peter Doran, University of Illinois at Chicago ”associate professor of earth and environmental sciences”, tillsammans med Maggie Kendall Zimmerman. Resultaten publicerades i Eos, Transactions, American Geophysical Union.

Frågorna som ställdes i opinionsundersökningen genomgick en undersökning för att undvika att frågorna ställdes på ett sådant sätt att de påverkade svaren. Totalt ställdes nio frågor och det tog alltså endast några få minuter för deltagarna att svara på frågorna.

När man analyserade svaren i undergrupper fann Doran att klimatforskare som var aktiva inom framtagning av data visade den största samstämmigheten i att människan står bakom den globala uppvärmningen. Hela 97 procent av dessa forskare var överens om detta…

I gruppen av geologer inom petroleumforskning var det bara 47 procent som trodde på antropogena orsaker. Doran menar att petroleumgeologernas svar inte var någon överraskning, däremot meteorologernas 64 procent. De flesta bland allmänheten tror att meteorologer kan klimatfrågorna och forskningen runt dem, men de flesta av dem studerar tidsmässigt väldigt korta förlopp, enligt Doran.

Att de aktiva inom klimatforskning visar en närmast total samstämmighet kom dock inte som någon överraskning för Doran. ”Det är de som studerar och publicerar inom klimatvetenskapen. Så kontentan är att ju mer du vet om klimatforskning, desto troligare att du tror på global uppvärmning och människan som orsak till den”, säger professor Doran.

Så då kommer min slutkommentar: ska vi lita på de som forskar inom ämnet, eller ska vi lita på de som inte gör det?

För min del är svaret enkelt…

Att det är skillnad på klimat och väder försöker också Susanna Baltscheffsky visa i en artikel i SvD som svar på en läsarfråga. Vidare hänvisar hon till IPCC och deras försiktiga uttalanden om klimatet. Man skulle kunna tillägga att när det gäller avisning av Arktis och en del andra uppvärmningstecken så har IPCCs framtidsscenarior tyvärr kommit på skam efter varenda rapport. Återkopplingsmekanismer av olika slag har inte tagits med i beräkningarna som IPCC har som underlag och fler och fler forskare inser betydelsen av dessa och menar att förändringarna gissningsvis även framöver kommer att gå snabbare än vad IPCC har siat.

Uppsalainitiativets blogg kan man läsa om glaciärernas fortskridande nedsmältning. På bloggen kan du se en del intressanta grafer från World Glacier Monitoring Service där man tydligt ser förloppet…

Ett nytt intressant inlägg från Real Climate om skillnaden mellan ”icke reversibel” och  ”icke stoppbar” utveckling av vårt framtida klimat. Läs den, den är samtidigt oroväckande och lugnande!

Så, gott folk: Det är bara att komma loss och kräva av dina politiker att vi måste vidta kraftfulla åtgärder NU! Plus att försöka bli mer klimatsmart själv förstås…

Andra bloggares åsikter om , , , ,

Eller läs på intressant.se

33 Responses to “Vetenskapen är enig om klimatproblemen…”

 1. kafpauzo says:

  Enligt Susanna Baltscheffskys SvD-artikel som du länkar till var 2008 det svalaste på 2000-talet. Jag har sett detta tolkas som att jorden nu blir svalare, ett bevis på att ”alarmisterna” har fel. Men det är tvärtom, det är ett mycket tydligt tecken på att jorden blir varmare.

  Det inser man om man tänker på att 2008 också var det tionde varmaste sedan 1850. Det betyder att bara nio år har varit varmare än 2008. Perioden 2000-2007 omfattar åtta år. Bland de nio varmaste åren är alltså åtta samlade i tät följd precis på slutet, i perioden 2000-2007. Om åtta ligger på slutet ligger bara ett enda bland de 150 åren före 2000. Att de varma åren ligger så tätt samlade på slutet är märkligt och uppseendeväckande. Det är ett mycket starkt tecken på att klimatet i stort blir varmare.

  I den här beräkningen gissar jag att man räknar år 2000 som del av 2000-talet, och att 2000 var varmare än 2008. Om det istället ska vara åren 2001-2007, och år 2000 var svalare än 2008, är det ”bara” sju av de nio som ligger i tät följd på slutet. Två av de nio ligger då före år 2000. Inte precis lugnande. Att sju av nio ligger så tätt samlade är fortfarande mycket anmärkningsvärt.

  Märkligt nog har jag inte sett detta observation nämnas någonstans. Har jag tänkt fel?

 2. chriborg says:

  Det är ju tyvärr så att i den journalistiska ivern att vara balanserad och låta alla ge sin syn har man ibland i vissa tidningar tagit in skeptikers vansinniga försök att misstänkligöra vår tids för mänsklighetens viktigaste forskning, detta med argument som inte baserar sig på forskning utan på pseudovetenskap.

  Andra tidningar drar sig för detta men är ändå onödigt ”sansade”, då problemen är stora och IPCCs rapporter faktiskt kan ses som en väldigt försiktig tolkning av vad forskarna egentligen säger.

  Jag tycker som du, att det är alarmerande med de senaste tio årens värmestegring. De passar ju in i den trend som är mer långsiktig och tyvärr, om de fortsätter så här, är uppvärmningens tendens ökande.

  Nu är ju tio år nästan att betrakta som väder taget för sig, men inlagda som sagt i en långsiktig trend är det oroande. Vi får väl se vad den senaste tidens kalla väder i Europa gör för detta års medeltemperatur. Dock är det ju så att även om dessa köldknäppar sänker medeltemperaturen och därmed balanserar trenden, passar de in i klimatmodellerna ändå, under gruppen ”extrema väderhändelser”.

 3. Wunder says:

  Tjabba – vill bara påpeka att vetenskapsmännen har varit eniga om alla miljöproblem så länge jag kan minnas. Självklart värnar miljöforskare om miljön. Och självklart vill de (mer än andra) att man skall göra insatser och uppoffringar för att förbättra läget. Annars så skulle de valt en annan yrkesbana. Dessutom så är det bra för deras anslag och inkomst att läget är ”förtvivlat”.

  Därmed inte sagt att det är fiffigt att släppa ut all denna koldioxid – och inte heller att smutsa ner naturen. Bara en tanke som kan vara bra att ha i bagaget när man tolkar informationen man får.

  Dessutom kan man ju fundera över vad som händer med de fossila bränslena om vi minskar konsumptionen av dem. Tar det då inte bara lite längre tid inna de tar slut och vi har släppt ut all bundet kol? Vi måste förstå att vi förbrukar dessa bränslen 1 miljon gånger snabbare än de bildades.

 4. chriborg says:

  För 20 år sedan var man hyfsat enig om att koldioxidutsläppen förmodligen skulle påverka klimatet i framtiden, eftersom det baserar sig på mer än hundra gammal vedertagen vetenskap. Nu är man i princip ännu mer överens om att detta visat sig stämma och att vi dessutom redan ser påverkan. Vi är nu i det som man tidigare refererade till som framtiden…

  Man behöver inte som lekman ta på sig en tolkarroll mer i detta sammanhang än i några andra där utbildad vetenskap har visat koncensus. I så fall bör man ju i rimlighetens namn ifrågasätta hela Nobelkommitén som delar ut pris till forskningsinsatser… :-)

  Vilka forskare ska vi lita på om inte de som arbetar inom ämnet? Att fråga andra är ju helt ologiskt och inte förenat med sunt förnuft. Dessutom har man ju i andra sammanhang haft rätt i miljöforskningen, ta försurning, ozonhål, kväveutsläpp med otaliga andra områden som exempel.
  Skeptikerna brukar dra upp skräcken för en ny istid som exempel på att miljöforskare tidigare haft fel. Det är skeptikerna som har fel med denna argumentation. De forskare som trodde vi skulle komma in i en ny istid pga av miljöproblem var inte på något sätt i majoritet, utan den ”hypningen” får tas på medias hysterihunger, inget annat…

  När det gäller fossila bränslen bör vi sluta använda dem så fort det bara går. Vi har innan industrirevolutionen haft en slags jämvikt vad gäller kol i omlopp, hyfsat stabilt sedan många miljoner år. De tidigare anomalierna har bland annat skett på grund av kometer som slagit ned eller andra plötsliga utifrån kommande orsaker. I detta sammanhang är ”plötsliga” utdraget på tusentals och ibland hundratusentals år. Det vi gör nu är att i kretsloppet släppa ut kol som varit bundet i sisådär närmare 400 miljoner år…och det under en period som i geologiska sammanhang endast kan jämföras med ett supergigantiskt vulkanutbrott eller liknande naturkatastrofer…

  Vi måste sluta med detta omgående, eftersom redan dagens nivåer ger effekter som inte kommer att minska på tusentals eller hundratusentals år, enligt forskarna. Inte enligt ”tyckarna” men de bör man inte lyssna på…
  Klicka gärna på länken till Real Climate i inlägget ovan, där står om de långsiktiga effekterna.

 5. Wunder says:

  Chriborg. Hmm … ”vi” skall ”sluta att använda” fossila bränslen säger du. Vilka är dessa ”vi”? Har du tex bil? Hur värmer du ditt hus? Köper du transporterade varor? Och hur rimligt tror du det är att det blir ett totalstopp av användning av fossila bränslen globalt?

  En mer realistisk syn är att ”några av oss” drar ner en viss procent. En totalminskning med säg 10% vore helt otroligt att uppnå. Och då bränner vi ut koldioxiden på 10% längre tid. Vilket på intet sätt påverkar resultatet på sikt.

  Så – även om det är rätt att vi går mot en katastrof utifall vi eldar fossila bränslen – hur hade du tänkt att något skulle kunna stoppa den katastrofen? Någon slags totalitär världsstat?

  För övrigt. Ozonhål? Vi har ingen aning om hur ozonhålen såg ut innan vi började mäta. Vi har ingen aning om vart det barkar hän med dessa hål. Vi vet troligen inte ett smack om hur våra freonåtgärder påverkar någonting alls. Försurning? Hmmm … med de larmrapporter som kom en gång så skulle våra skogar vara döda nu. Det som har hänt är att vi fiskat ut all fisk och använt Östersjön som kloak. Det var ju inte så fiffigt.

 6. chriborg says:

  ”Vi” omfattar hela jordens befolkning, förstås.
  Ja, jag har bil, men planerar att köpa en elbil så fort ekonomin tillåter. Jag bor på landet där ingen kollektivtrafik finns…

  Jag värmer med ved och planerar att bygga om huset till passivhus. Ja, jag köper transporterade varor, men försöker köpa så mycket lokalt odlad mat som det går, inklusive egen jakt och egna lamm (när det gäller maten). Jag försöker undvika att köpa onödiga kapitalvaror om jag inte har ett uttalat behov, jag köper inte för att det är mode eller en nyare modell av något jag redan har…

  Jag tror att det är rimligt med ett totalstopp av fossilbränslen eftersom det är tekniskt möjligt utan att allt går under. Det som behövs är politisk vilja och mod plus förstås en allmänhet som är påläst och beredd att ta de i jämförelse med alternativen små extra ”umbärandena” som uppstår i skiftet…

  Vet inte var du får dina ”rimliga” siffror på 10 procent ifrån, men skulle det vara fallet föreslår jag att du lever loppan bäst du kan nu, för då är det kört!

  Jag tror inte att vi behöver en totalitär världsstat, men vi behöver ett världsamfund som är överens om tagen och vågar ta de riktiga besluten. Självklart måste natur och dess resurser tas med i alla kostnads- och lönsamhetsberäkningar, annars gräver marknaden sin egen och allas vår grav…

  Sedan är det så att ozonhålens uppkomst pga av freoener tillhör vedertagen vetenskap och att åtgärderna har lett till önskat resultat likaså. Stora delar av skogarna är döda på många håll och att vi har den status vi idag har i många sjöar beror på långvariga och kostsamma kalkningar. Hade man vetat om effekterna av försurning och dess uppkomster och dessutom lagt kostnaden för åtgärder på förorenaren innan det skedde, skulle priserna på olja och kol med svavel varit så höga att vi förmodligen skaffat svavellösningar innan försurningen hade ställt till med så mycket. Därav resonemanget ovan om att ta ut kostnader direkt för de miljöproblem som uppstår.
  T ex bensin skulle kosta mer än 40:- per liter idag i Sverige om vi tog betalt för alla externa kostnader som dålig hälsa, klimatförändringar etc…

 7. CES says:

  Problemet med den undersökning du och Susanna hänvisar till är att 69% inte svarade på undersökningen. Så då kan man lika felaktigt påstå att 69% inte är eniga.

 8. chriborg says:

  CES: Tror knappast att din slutsats delas av en utbildad statistiker… :-)
  Men, du tillhör väl inte den lilla, mycket lilla skaran av skeptiker, där ju vetenskaplig grund inte är speciellt viktig…
  Läs gärna på denna länk, den pekar på pudelns kärna: http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf

 9. Wunder says:

  Jag har ingen bil – och jag har aldrig haft någon fast jag är 50+. Jag bor i ett stort hus i staden som är uppvärmt med fjärrvärme. Du bor på landet i en villa. Glesbygd betyder mycket transporter – massor med onödig konsumption av olja. Uppvärma villor är ineffektivt. Egna får och jakt? Jaha – borde du inte vara vegetarian? Hur många tusen tror du Sverige kan försörja med din livsstil. Förresten så borde vi utrymma Sverige. Har planeten råd med att vi försöker bo på denna kalla plats som drar så mycket energi? Om du verkligen tror på vad du säger – varför har du inte flyttat till Medelhavet? Rimligt att sätta 100% stopp för oljekonsumption? Först får du nog ändra livsstil. Bara tankar.

 10. Joel says:

  ”Jag tror inte att vi behöver en totalitär världsstat, men vi behöver ett världsamfund som är överens om tagen och vågar ta de riktiga besluten. Självklart måste natur och dess resurser tas med i alla kostnads- och lönsamhetsberäkningar, annars gräver marknaden sin egen och allas vår grav”

  Så knyter vi den röda snusnäsduken käckt om halsen och sjunger
  Internationalen, medan våra egna industrier läggs ner och vi
  därmed inte har råd att köpa det som tillverkas orenat i nackskotteland.

 11. CES says:

  Även på journalistutbildningen får man lära sig att vara mycket försiktig med resultat från undersökningar där mindre än 50% har svarat. Det behöver man inte vara utbildad statistiker för att förstå. Föreslår att du frågar en utbildad statistiker och publicerar svaret här, om du vågar

 12. chriborg says:

  Borde vara vegetarian? Ni som väljer att bo i städer (har själv valt att flytta ut från Stockholm, där jag bodde i hyresrätt) kan kanske inte vara köttätare i samma utsträckning som vi som bor på landet. Det finns givetvis inte en enda lösning som är given på alla ställen i världen. Allt måste ju gå efter lokala behov och förutsättningar. Och som jag sa; jag tänker skaffa elbil så fort som möjligt och som ägare av lite åker har jag bättre förutsättningar på sätt och vis att klara elförsörjningen till denna själv än en stadsbo…

  Uppvärma villor: Samma sak här, jag nämnde passivhus. Där har du ingen uppvärmning alls. Jag väljer tåget så fort jag åker längre än Sollefteå…

  Nu känner jag inte att jag ska upp utrymme för försvar av min livsstil; den innebär inte på något sätt att jag behöver försvara mig. Däremot vill jag tydliggöra att engagemanget i sig gör att man får fokus på vad man själv kan göra.

  Vi bor i ett kallt land, men det finns sätt att komma runt uppvärmningsproblemen; de är faktiskt snart 20 år gamla… Passivhusen alltså.

  Men ditt val av att vara billös i stad är bra och något som många väljer. Jag förordade redan på 80-talet ett helt bilfritt Stockholm…

 13. chriborg says:

  Joel: Vad menar du? Har jag sagt att vi måste köpa en massa skit från Kina? Var sa jag det? Internationalen? Ja, inte har ”marknaden” övertygat mig om att den är bättre… :-)
  Finanskriser, ökande andelar av jordens befolkning som svälter, ökande klyftor mellan rika och fattiga, därav ökande hot om terror…

  När det gäller vår egen industri är jag övertygad om att den kan klara av en omställning och dessutom MÅSTE göra det, annars är den inte livsduglig (enligt marknadslagarna) och bör då rensas bort. Eller tror du bara på marknadskrafter så länge de bara drabbar fattiga i andra länder? :-)

 14. chriborg says:

  CES: Nu ska vi se… Du menar alltså att de 60 någonting procent som valde att inte svara på enkäten innebär att de flesta är skeptiker? Eller inte överens om frågeställningarna? Hoppla! :-)

  Jaja, du och de väldigt få som vill vara vetenskapsmän själva utan utbildning, men desto större inbillning kommer aldrig att kunna övertygas… :-)

  Det är bara att ge upp inför faktum, vissa är inte diskuterbara. Läste du länken jag föreslog i förra kommentaren? Gör inte det, du får hjärtinfarkt… :-)

  Det är tragiskt på ett personligt plan att vissa har denna defekt i sin logiska del och lite spännande på ett rent psykologiskt plan. Men det är skandalöst att ni får en enda spaltmillimeter i tidningar eftersom ni har lika lite på fötterna som vilken förintelseförnekare som helst. Jisses!

  End of story. Vill du ha fler kommentarer införda och modererade vill jag att du visar på en gemensam syn bland en majoritet av forskare inom klimat som påstår motsatsen. Så… adjö med andra ord! De finns nämligen inte…

 15. Wunder says:

  Jo faktiskt – du har krav på dig att försvara din livsstil om du agiterar för noll användning av fossila bränslen. Det är det minsta man kan begära. Du har också krav på dig att fundera över den politiska rimligheten att få till ett världsomspännade stopp.

  Personligen ser jag bara en kraftigt utbyggd kärnkraft som den enda rimliga politiska lösning i dag. Jag vet inte vad du tycker om det. Känns det bra?

  Dessutom – om det nu blir varmare pga av C02-utsläppen – varför tror du att det betyder världens undergång? Det som är farligt för oss i norr är om det blir kallt. Men inte ens under en istid så går världen under.

 16. chriborg says:

  Wunder: Där sjönk du en aning… Vem är du som ställer krav på mig? Jag har sagt att vi ALLA måste hjälpas åt med detta; inte att jag lever som en klimatsmart superguru…
  Och… de tester jag gjort med koldioxidkalkylatorer visar att jag ligger väldigt lågt för att vara svensk eller västerlänning överhuvudtaget…

  Utbyggd kärnkraft tror jag inte på, se kommentarerna i föregående blogginlägg för argumenten till detta ställningstagande.

  När det gäller koldioxidens roll för klimat och vad det innebär tänker jag inte skriva om det här; trodde du var lite insatt. Men några bra boktips som baseras på vedertagen och godkänd forskning är: Andreas Malm, ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu är det för sent”. Eller ”6 grader” av Mark Lynas. Eller någon av alla andra böcker som senare tid skrivits som sammanfattningar av forskningsfronten…

  Tänker du köra på skeptikerspåret kan jag tyvärr inte moderera dina inlägg mer; det är bortkastad tid. Vill man inte förstå, eller om man inte har förutsättningar mentalt/psykologiskt att förstå är det inte mycket att göra åt…
  Jag får väl säga till dig också: Läs på denna länk: http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf

  Men återkom gärna efter att du satt dig in i frågeställningen lite. Till höger finns några nyttiga länkar… Och det menar jag verkligen!

 17. Wunder says:

  Lugna ner dig ett par hekto nu. Det är rimligt att om du skall bli tagen på allvar när det gäller totalstopp att du kan visa att du lever som du lär. Det är också rimligt med viss skepsis – hur många miljoner människor kan i Sverige leva på jakt och självhushåll – helt utan konsumption av olja? Vilket behövs för totalstopp.

  Jo visst – vi har släppt ut en helt svindlande mängd bundet kol i atmosfären. Det är ett farligt och korkat experiment. Mycket farligt. Det borde vi inte göra. Så visst – hitta lösningarna som göra ett vi slipper och jag är mer än nöjd.

  Tills dess är vi 6 miljarder människor i massor av länder med massor av olika levnadsvillkor och synsätt.

  Med det som bakrund säger jag – om du tror världen går under om vi fortsätter att konsumera fossila bränslen – var beredd på Armageddon. För vi kommer inte att sluta. Vi kommer att elda upp rubbet. Det är bara en fråga om hur lång tid det tar.

  Om inte någon uppfinner en alternativ energikälla. En praktisk en som man kan ha i bilar – driva båtar och flygplan med – och som vi vågar använda.

  Tills dess har vi bara kärnkraft. Vind, våg och sol är aldeles för kass.

  Din elbil varken byggs eller drivs utan energi.

 18. chriborg says:

  Hallå hallå…
  Jag säger ju att det finns planer när ekonomin tillåter för både passivhus och elbil (som jag driver själv). :-)
  Och att jag kommer långt under snittet i de kalkylatorer som finns tillgängliga… .-)
  Så OK, jag är väl en jäkla miljöguru då! Nöjd?

  Lösningarna finns, läs på i litteraturen. ”Vind och sol är kass” får stå för dig själv.
  Den dag politiker vågar säga som det är: det är inte en mänsklig rättighet att närsomhelst ha tillgång till så mycket el som jag finner gott själv, då är alla dessa energislag helt betydelsfulla. Effektstyrning heter det och innebär att man får el, eller konsumerar om du så vill, efter tillgång och inte bara efter konstlat behov.

  Och din tilltro till politiker och politik som styrinstrument verkar antingen tillknycklat av dåliga politiker eller så är du en ”alliansare” som tycker att alla och allt ska få sköta sig självt. En dålig variant på anarki som trots allt förutsätter en viss mängd privat moral, sånt som inte finns i den ”finansiella sektorn” du vet… :-)

  Kärnkraft har vi så länge vi inte muterar fullständigt!
  Bra länk om det finns här: http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1415550&lid=puff_1415635&lpos=lasmer

 19. chriborg says:

  Från Veckans Affärer och en chat med SEB-ekonomen Klas Eklund:
  Jonny: Vad säger du om att vissa forskargrupper menar att koldioxidutsläppen inte alls påverkar klimatet?

  Klas Eklund 11:41: Jonny Några sådana forskargrupper känner jag överhuvudtaget inte till. Alla utan undantag hävdar att CO2-halten i atmosfären har avgörande betydelse. Under jordens historia har svängningar i fördelningen mellan syre och växthusgaser haft en enorm betydelse. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden vara frusen och obeboelig. Det är ingen tvistefråga. Vad diskussionen handlar om är i vilken grad människan är skyldig till den förstärkta växthuseffekt som synts det senaste seklet. Och återigen, där är den överväldigande majoriteten av forskare överens om att så är fallet.

 20. Jan Lindström says:

  ”Two questions were key: have mean global temperatures risen compared to pre-1800s levels, and has human activity been a significant factor in changing mean global temperatures”.
  A. Vilken klimatintresserad varelse säger ”nej” till nummer 1? Inga skeptiker i allafall.
  B. ”Significant” betyder statistiskt säkerställd. Därom tvistar de lärde men antropogen CO2 brukar ges skulden för allt mellan 25-75 % av uppvärmningen av alarmisterna. Sedan har vi t.ex markanvändning som står för en visserligen lokal klimatförändring men kan intregreras till att ses som globalt signifikant. Roger Pielke brukar ta upp denna fråga. Skeptiker tror oftast inte på någon avgörande uppvärmning från antropogen CO2 men jag har aldrig stött på någon som avfärdar markanvändningens inverkan. Det är t.ex det som ligger bakom Kilimanjaros avsmältning. Så problemet med denna ”survey” är att den ger ett stort utrymme för skeptikerna att svara ”ja”. Formuleringen borde ha varit om man anser att antropogen CO2 ligger till största delen bakom observerad uppvärmning och fråga 2 borde ha varit om man anser denna uppvärmning vara katastrofal (vilket så ofta hävdas bland alarmister). Du borde läsa på lite om Rom-klubben så förstår du den politiska agendan bakom den obevisade AGW-hypotesen. Tänk också på att även om 99 % av forskarna skulle visa sig vara skeptiska till AGW-hypotesen med mina frågor så är resultatet ändå helt utan värde. Konsensus är värdelöst i vetenskapliga sammanhang. Einstein var ganska ensam om sina hypoteser och fick kämpa hårt för acceptans. För AGW-hypotesen har vi problemet att den inte kan falsifieras på normalt sätt eftersom det inte finns några entydiga data som stödjer den. Enbart antaganden i modeller där man har varit tvungen att anta samband mellan vattenånga och CO2 som inte är validerade.

 21. Jan Lindström says:

  Angående 19. Det finns visst forskargrupper som försöker bevisa att antropogen CO2 inte har någon avgörande betydelse för klimatet. Roy Spencer et al. t.ex. Dessutom är det så att enligt AGW-hypotesen och vedertagen forskning så har INTE CO2 varit klimatdrivande historiskt sett. Ditt påstående är direkt fel. Jag vet att Al Gore låter något annat påskina men CO2-halten förändras med en fördröjning på c:a 800 år EFTER temperaturförändringar. AGW-hypotesen säger INTE emot detta. Däremot gör man tillägget att det antropogena tillägget av CO2 har gjort att CO2 har gått från att vara i stort sett en ”passiv” signalsubstans till en aktivt klimatdrivande gas. Men det är – som sagt – inte bevisat.

 22. Mats says:

  klart att CO2 är en växthusgas, i modeller simuleras jordens temperaturökning, finns det risk att validera modeller med fältmätningar? – de verkliga svagheterna i modellerna talas det mindre högt om – det får de skeptiska ”dra” fram, tex det logaritmiskt avtagande effekten av ökad CO2 halt – detta är inte utrett tillräckligt, 10 år utan temp ökning kan vara ”väder” – CO2 effekten utan återkopplingar ger inte mycket, OBS naturliga variationer i solinstrålning eller andra orsaker ger även troligen starkare återkopplingar än CO2, att IPCC:s handlingar blir ifrågasatt gör att vi kommer att få svar snabbare än med censur, nu byggs energisystemen ut med ny kärnklraft – ”bättre” att vara på den säkra sidan – den ger utrymme till CO2 avveckling och tillhörande bibehållen god tillväxt när industrin erbjuds att köpa in sig i ny elproduktion tex via TMSR verk som använder dagen avfall – denna teknik ger ett avfall som lagras i 300 år, de troende kommer att blåneka avkylning och hävda motsatsen i sina modeller – lösningen är öppenhet och dialog

 23. Osynlige Mannen says:

  Vetenskap är inte demokratisk. Naturlagar stiftas inte av Sveriges riksdag. Hur stor andel som tror på det ena eller det andra är fullständigt irrelevant. Det enda som räknas är mätbara fakta.
  1. Analys av isborrkärnor visar att temperatur ändras före koldioxidhalt. Eftersläpning ca 800 år. Atmosfärens koldioxidhalt är med andra ord en funktion av havens temperatur. Naturlag: Henry’s lag. När Al Gore och hans svans försöker påstå motsatsen, ljuger de. Medvetet eller omedvetet.
  2. ”The Hot-spot” saknas. Enligt teorin bör atmosfären värmas upp snabbare än ytan. Störst skillnad 8-12 km över ekvatorn. Mätningar visar på motsatsen. Istället för 2-3 ggr snabbare uppvärmning, mäts 2-3 ggr långsammare uppvärmning.
  3. De tre viktigaste växthusgaserna är: Metan (1,5 ppm), koldioxid (385 ppm) och vattenånga (20000 ppm). Gissa vilken som påverkar klimatet mest…

  Listan skulle kunna fyllas på hur långt som helst. I England är det inte tillåtet att visa Al Gore’s propagandafilm i skolor om inte eleverna informeras om de nio största faktafelen. Det finns betydligt fler än nio grava fel, men domaren ville avsluta rättegången. I England är det olagligt med politisk propaganda i skolor, därav rättegången.

 24. chriborg says:

  Ja, Jan och Mats…:-) Nu har jag släppt igenom två typiska skeptiker för att så att säga visa ”in real” vad som påstås i denna länk: http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf
  Ni som inte vet hur man ska tänka runt detta; läs först inläggen ovan, sedan länken, sedan inläggen igen… :-) Visst är det roligt?! :-)

  Ni ger er aldrig va?! :-) Helt otroligt; om så ni simmade runt på Göteborgs gator i 28 graders värme en septemberdag skulle ni påstå att de som menar att detta har med antropogent koldioxid att göra har fel!

  Nåja, ska bli seriös en liten stund… Naturliga variationer är medräknade i IPCCs och de flestas forskning, men kan inte förklara hela historien…
  CO2-halten är kopplad till värmehöjning som en återkopplingsmekanism, det ena ger det andra, som ger det ena igen…

  ”Återstår att bevisa”…”tio års nedkylning”… Ni är inte så lite illa rustade i er självpåtagna roll som vetenskapsmän! Ni borde veta (men ack, det veta ni icke!) att inget i ett sådant här sammanhang kan bevisas till hundra procent.
  Däremot kan man dra mer eller mindre trovärdiga slutsatser när den mesta forskningen inklusive datainsamling pekar åt ett håll. Det ni påstår är ungefär 95 procent mindre trovärdigt än det som majoriteten är överens om är den troliga bilden.

  Om nedkylningsfalsariet, från http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf

  Citat:
  För det första. Om man medelst regression (den vanliga statistiska metoden) anpassar en linjär trend till de globala medeltemperaturerna från rekordåret 1998 fram till 2006, så finner man att trenden är klart ökande. Trenden är i själva verket så solklar att det inte behövs någon statistisk analys för att se den: det räcker att titta på ett diagram över medeltemperaturerna. En ökande trend behöver inte innebära att varje år är ett rekordår!

  För det andra. En tidsperiod om åtta år är för kort för att säga något bestämt om varthän den globala medeltemperaturen är på väg – till detta är bruset till följd av oregelbundet förekommande väderhändelser alltför stort. Så även om Stilbs och Singer hade haft rätt i att någon ökningstrend under perioden 1998—2006 inte förelåg (vilket de alltså inte hade) så hade deras argument, om jag får karikera det bara en liten smula, varit analogt med om jag kl 18.30 ikväll hade hävdat att ”Sverige tycks vara på väg in i en lågkonjunktur med tanke på den kraftiga minskningen i handeln alltsedan affärernas stängningsdags för en halvtimme sedan”.
  Slut citat:

  Hallå!? Varför i hela himlen ska man överhuvudtaget lyssna på er?

  ”Finns forskargrupper som som försöker bevisa att antropogen CO2 inte har någon avgörande betydelse…” Roy Spencer, pjuuhhh…!
  Här kära läsare, kan ni få en förklaring till vad denne Roy försöker ”koka ihop”…: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/05/how-to-cook-a-graph-in-three-easy-lessons/
  Killen ”försöker” som du säger Jan, men han misslyckas katastrofalt och har forskarsamhället emot sig… Precis som alla andra skeptiker, av vilka en minoritet sysslar med klimatforskning, de flesta är specialister på andra områden, t ex petroleumgeologi…

  Kom igen nu! Visa på lite samstämmig forskning som pekar åt ert håll! Varför får de aldrig gehör, dessa fantastiska vetenskapsmän som vet hur det egentligen förhåller sig? Jag tror det skulle roa läsarna av denna blogg att få sig till livs lite konspirationsteorier mitt i den otroooligt vetenskapliga analysen! :-)

  Är det gröna gubbar från Mars? Eller är det miljövänstern hos NASA? Är Al Gore egentligen en rysk spion som legat ”sovandes” för att nu väckas och ställa till ett hel__te i USA?

  Kom igen, jag är idel öra! Ni har utrymmet här, kom igen! :-) Vi vill veta!

 25. chriborg says:

  Osynlige mannen: Jag förstår att du vill vara osynlig! :-)
  Det har inte att göra med hur många som tror, utan hur många som forskar och får fram fakta… Er bevisbörda ligger i att i princip inga vetenskapsmän kan visa att det ni säger är sant via empiriska data.

  Från länken nämnd ovan ett otal gånger:
  (Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Hans
  hemsida finns på http://www.math.chalmers.se/~olleh/.)

  Teorin kan sönderdelas i två delteorier, nämligen den (a1) om att mänskliga koldioxidutsläpp tenderar att bidra till en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, och den (a2) om att en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären via den så kallade växthuseffekten tenderar att driva på den globala uppvärmningen. Den
  fysikaliska förståelsen för dessa båda fenomen (a1) och (a2) är idag mycket solid, och det
  går inte längre att hitta artiklar vare sig i de ledande tidskrifterna Nature och Science, eller
  i mer specialiserade klimatvetenskapliga tidskrifter, som tar avstånd från (a1) eller (a2).

  Både (a1) och (a2) går långt tillbaka i vetenskapshistorien.
  Sammanfattningsvis kan om (a1) och (a2) sägas att det visserligen är möjligt att
  ifrågasätta dem (precis som det går att ifrågasätta att människor och apor härstammar från
  gemensamma förfäder, att AIDS orsakas av HIV, och alla andra vetenskapliga resultat)

  men att de är så väletablerade att det skulle krävas
  en vetenskaplig revolution av
  sensationella proportioner för att kullkasta någon av dem.
  Därmed kan slutsatsen (a) om
  att antropogena koldioxidutsläpp driver på global uppvärmning bortom rimlig tvivel slås
  fast.

  …Oroväckande är de många positiva återkopplingar vilkas dynamik vi saknar fullständig förståelse för, som exempelvis hur
  uppvärmningen får den sibiriska tundran att tina och släppa ifrån sig växthusgaser vilket i
  sin tur driver på uppvärmningen. Ett annat exempel är hur uppvärmningen får havsisen i
  Arktis att smälta, vilket får havet att absorbera mer av solstrålningen och därmed leder till
  fortsatt uppvärmning. Ett tredje är hur uppvärmningen leder till ökad mängd vattenånga i
  atmosfären, och därmed ökad växthuseffekt.

  …Ett sista halmstrå för den som godtar (a1) och (a2) att ändå tona ned faran för
  antropogen global uppvärmning är att argumentera för att de negativa återkopplingarna
  dominerar över de positiva, och gör det så till den grad att de kancellerar merparten av
  den uppvärmning som ökningen i växthuseffekt ger. Lindzen (1997) spekulerar över att så
  skulle kunna vara fallet, men den vetenskapliga litteraturen i sin helhet pekar i annan
  riktning.

  För den som händelsevis känner misstro mot min beskrivning av forskningsläget
  kan det vara av intresse att ta del av en litteraturundersökning av vetenskapshistorikern
  Naomi Oreskes (2004, 2007). Hon analyserade innehållet i de 928 uppsatser som
  publicerats i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter under tidsperioden 1993–
  2003 och som upptar ”global climate change” bland nyckelorden, och räknade hur många
  av dem som markerade avstånd gentemot vetenskapens konsensusupfattning rörande
  antropogen global uppvärmning. Trots att Oreskes valde att tolka denna i den snävare
  meningen (b) ovan, fann hon att antalet avståndstagare bland de 928 uppsatserna var 0.
  Ja, faktiskt, noll!

  Oreskes är noga med att poängtera att hon med sin nyckelordssökning givetvis inte
  fått med alla vetenskapliga uppsatser om klimatfrågan från den aktuella tidsperioden, och
  att det är troligt att det finns en och annan avvikare där ute. Icke desto mindre ger hennes
  undersökning en bild av hur överens klimatforskarna är om teorin om antropogen global
  uppvärmning.

  …Om vi tar vetenskapen på fullaste allvar så bör vi istället för att stirra oss blinda på
  majoritetsförhållandena se till vilka som har de bästa argumenten, i meningen logiska och
  förnuftiga vetenskapliga resonemang som stöds av empiriska data.
  Detta är idealet.
  Tyvärr är det för de allra flesta av oss ouppnåeligt av det enkla skälet att vi inte har de
  förkunskaper som krävs för att på egen hand kunna avgöra kvaliteten och hållbarheten i
  de vetenskapliga argumenten – något som åtminstone skulle kräva många års
  universitetsstudier i det aktuella ämnet.

  I praktiken måste vi förlita oss på någon annan som vi har anledning att anta har
  större kunskaper i frågan än vi själva. Men vem? I valet mellan sierskan, prästen och
  forskaren föreslår jag forskaren, helt enkelt därför att vetenskapen under de senaste
  århundradena övertygande har visat sig vara den mest framkomliga metod vi
  (mänskligheten) har att få kännedom om hur vår fysiska omvärld fungerar.

  Om vetenskapen är uppdelad i två eller fler någorlunda stora läger som förfäktar
  olika uppfattningar, förefaller det mig klokast att avvakta med att ta bestämd ställning för
  den ena eller den andra uppfattningen, för att istället ödmjukt konstatera att det handlar
  om en öppen fråga. Men om det istället föreligger en konsensus av det närmast
  förkrossande slag som jag skisserat i föregående avsnitt
  , då finns god grund för att anta att
  konsensusuppfattningen ligger nära sanningen, eller åtminstone att det ligger väldigt
  mycket i den.

  Ty betänk vad det innebär att hävda att vetenskapens konsensusuppfattning
  är fel: i ett sådant ställningstagande ingår ju också implicit påståendet att ”det här begriper
  jag bättre än vetenskapsmännen” – ett påstående som luktar dåligt omdöme lång väg.


  Stockholmsinitiativet: ”Den globala uppvärmningen” är ett resultat av att man i dessa modeller förutsätter att
  temperaturen ska följa den atmosfäriska koldioxidhalten trots att alla tillgängliga
  observationer visar att det förhåller sig precis tvärtom: koldioxiden följer temperaturen.

  Vad som här åsyftas är att medan klimathistoriska data visar att medeltemperatur och
  koldioxidhalt följs nära åt, så är det medeltemperaturen som först börjar öka. Detta tas
  som intäkt för att den ovan diskuterade växthuseffekten (a2) inte finns, och att det istället
  finns ett orsakssamband (a2*) i motsatt riktning: uppvärmning leder till ökad
  koldioxidhalt. Och eftersom mainstreamvetenskapens teori om antropogen uppvärmning
  förutsätter (a2), så kan teorin enligt Stilbs & co anses slagen i spillror.

  Växthuseffekten (a2) är emellertid som vi redan konstaterat ett fenomen som
  bygger på grundläggande fysik och sedan länge är fastslaget bortom rimlig tvivel: några
  klimathistoriska data behövs inte i sammanhanget. I själva verket är både (a2) och (a2*)
  kända fysikaliska mekanismer, den senare preciserad som att en uppvärmning av
  världshaven minskar deras förmåga att binda koldioxid, som därför läcker ut i atmosfären.
  Tillsammans utgör (a2) och (a2*) det slags positiv återkopplingsmekanism jag tidigare
  diskuterat:
  ökad koldioxidhalt leder till uppvärmning, som leder till ytterligare ökad
  koldioxidhalt, etc.

  Tankefelet är att tro att igångsättningsmekanismen måste vara densamma nu som då, vilket inte är fallet eftersom
  vår fossilbränsleförbränning på blott några decennier tillför atmosfären koldioxid i en
  mängd som normalt skulle ta många årmiljoner, ett förhållande som ställer allt på ända.
  Den av Stilbs & co anförda observationen är alltså överhuvudtaget inte något
  problem för den gängse teorin om antropogen global uppvärmning. Den förklaring jag här
  givit tillhör klimatvetenskapens allmänbildningsstoff, och vi kan därmed konstatera att
  Stilbs & co gjort sig skyldiga till det slags fel jag varnar för i det inledande avsnittet – att
  använda ett argument vars vederläggning är välkänd – och som kvalificerar dem för
  epitetet pseudovetenskap.

  Allt ovan hämtat från http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf.
  Och därmed avslutas denna kommentarstråd…
  Nej just det, vi ville se lite konspirationsteorier… Ok, har ni några saftiga sådana är ni välkomna med dem! :-)
  (Se kommentaren ovan)

 26. Mats says:

  ok, jag är ingen vetenskapsman – det är troligen mycket få aktiva vetenskapsmän inom detta område som vågar ifrågasätta modellerna och deras chefer som äger ”forskningen” som till stora delar baserar sig på offentliga anslag, ok anta att modellerna är korrekta till övervägande del – Sverige kommer att anpassa sig till detta faktum och självklart ska vi fasa ut fossila bränslen, sverige kommer att bidra med sina åtaganden när det gäller CO2 minskning – säkerligen kommer ny kärnkraft att bli en viktig skillnad i val till riksdagen 2010, vår nuvarnade majoritet i riksdagen kommer att enas runt ny kärnkraft, TMSR, som löser avfallsfrågan till stora delar och reducerar förvaring till ca 300 år, teknikutveckling har alltid ”räddat” världen när hoten målar upp sig på himlen – ok, anta att naturliga variationer som inte fångas upp i modellerna har påverkan – modellerna saknar möjlighet att simulera moln, höga kyler, låga värmer, partiklar både kyler och värmer, CO2 logaritmiskt avtagande växthuseffekt vid stigande halt var en nyhet för mig på IVA:s seminarium om klimatet, vi amatörer har säkerligen ingen avgörande kylande effekt på jordens temperatur, växthuseffekt översätts ofta rakt av till global uppvärmning men borde förklaras som den ökade energi som lagras in i jord, vatten luft, så en politisk konsekvens av CO2 effekten blir en global utbyggnad av kärnkraft, jag är medveten av att det inte går att bevisa någonting med 10 års avsaknad av temperaturhöjning – framtiden kommer att visa vilken känslighet jorden har för CO2, ny kärnkraft gör att vi kan sälja el – är det mindre fint att sälja el än olja?, visst det går att bygga vindkraft och annnat och det ska stödjas men att bygga framtidens svenska energiförsörjning på vindkraft, möljöpartet pratar fortfarande idag på TV om kärnkraftens 10000 åriga avfalls problematik, de har tydligen rådgivare som inte känner till ny teknik TMSR, stora delar av året åtgår det mer effekt till avisning av vindkraftens rotorblad än vad som utvinns i generatorn – vindkraft har nog ändå en potential i sverige som jag stöder men den saknar en viktig egenskap och det är reglerbarhet

 27. chriborg says:

  Osynlige mannen: Om ”hot-spots”…

  Fact Sheet for “Consistency of Modelled and Observed Temperature
  Trends in the Tropical Troposphere”, by B.D. Santer et al.A
  Abstract
  Using state-of-the-art observational datasets and results from a large
  archive of computer model simulations, a consortium of scientists from 12
  different institutions has resolved a long-standing conundrum in climate
  science – the apparent discrepancy between simulated and observed
  temperature trends in the tropics.

  Research published by this group
  indicates that there is no fundamental discrepancy between modeled and
  observed tropical temperature trends when one accounts for: 1) the
  (currently large) uncertainties in observations; 2) the statistical
  uncertainties in estimating trends from observations.

  These results refute a recent claim that model and observed tropical temperature trends
  “disagree to a statistically significant extent”.
  This claim was based on the
  application of a flawed statistical test and the use of older observational
  datasets.

  Så var det med det… :-)

 28. chriborg says:

  Osynlige mannen:
  När det gäller Al Gore och hans arbete är det så att det är för den vanlige mannen/kvinnan; de som inte har tid eller lust att bli doktorer i klimatologi… men som ändå vill ta sitt ansvar och få en enkel och rimlig förklaring i hur det ligger till.

  Därför kanske en del överdrifter i fråga om sifferexercis. Men inte i fråga om konsekvenser.
  Novelpristagaren i kemi (atmosfärisk kemi)Susan Solomon har just lagt ut ett papper som handlar om konsekvenserna av vårt antropogena CO2… Hon och hennes forskargrupp menar att effekterna av nuvarande och kommande halter CO2 kommer att ge avtryck i havsnivåer under minst 1000 år. (För det var väl bland annat Al Gores havsnivåer du menade med ditt inlägg? ;-)

  Då är det faktiskt så att havsnivåerna kan höjas många meter, även räknat på den mest försiktiga trenden.
  Jämför man sedan dessa försiktiga uttalanden av IPCC och vad som sker i verkligheten är det troligtvis så att nivåerna kommer att ligga rejält högre än vad IPCC menar, detta redan i slutet av vårt århundrade.
  Och du har väl inte tänkt att människorna ska ge upp som ras i och med att du försvinner från jordens yta?
  :-)

 29. chriborg says:

  Mats: Jag var bara tvungen att göra avkall på att det skulle vara slut på denna tråd eftersom du gör en sådan fin avbön… :-)

  Dock måste några saker korrigeras:
  1. Den tioåriga avkylningen är ett falsarium, se citatet i kommentar 24.
  2. Självklart är det så att nettoeffekten i vindkraften inte ens påverkas marginellt av avisningsproblematik, en överdrift utan proportioner.
  3. Oavsett språklig förklaringsmodell så innebär ”ökad inlagring av energi” att jordens medeltemp höjs med påföljande katastrofala konsekvenser.
  4. Kärnkraft tillhör inte alternativen och nuvarande regering har bara knappt två år kvar, varför det faller…
  5. Reglerbehovet som uppstår pga vindkraft kan lika gärna regleras via effektstyrning hos konsumenterna. Att alltid ha tillgång till den el som jag själv anser att jag ska ha är ingen mänsklig rättighet, speciellt inte om vi har en global klimatförändring att ta hänsyn till.
  6. Uran och brytning av uran och omhändertagande av avfall är lika farligt och orsakar lika stora radioaktiva utsläpp oavsett vad teknikerna heter som ska ta hand om det. Ulv i fårakläder är fortfarande en varg…

  Men tack för din avbön, den värmde!
  :-)
  Allt gott!

 30. Mats says:

  korrigring av ”oviktig” detalj i #26 – global uppvärmning översätts ofta rakt av till växthuseffekt men borde förklaras som den ökade energi som lagras in i jord, vatten luft – kontroversiellt?, jag är positiv till vindkraft men inte övertygad om dess effektivitet och avsaknad av reglerbarhet är en stor nackdel samt vidhåller 10 års avsaknad av temperaturhöjning, vi förlitar oss på modellernas beräknings duglighet för att beräkna jordens klimatkänslighet för CO2 och det är väl ett bra sätt att forska på – mer forskning är önskvärd och nödvändig – denna viktiga fråga ska dock klara kritisk granskning från alla håll, konsekvens av IPCC:s handlingar kommer att innebära ny kärnkraft och vår kärnkraft kommer att ställas mot tillväxt, jobb, svensk konkurrenskraft etc i val 2010 till ny Riksdag – TMSR behöver inga nya Urangruvor utan använder nuvarande avfall etc enl ovan #26, att validera, justera modellerna är vanskligt om de saknar viktiga funktioner, går ej att simulera molnbildning övriga komplexa samband som vi kanske/kanske inte har kunskap om, vi får väl se när det är dags för sammanräkning av val 2010 – är medborgarna beredda att avstå nuvarande ”standard” och köpkraft i utbyte mot ett mer hållbart samhälle?, en fundering: värms eller kyls Luleåälvens vatten av dess vattenkraftverk?, sker en kylning eller värmning av dess vatten som en konsekvens av vattenkraftverken utefter älven?….

 31. chriborg says:

  Mats: Du vidhåller tio års avsaknad av temperaturhöjning. Alla andra kan se att så inte är fallet. Blir det inte fånigt?

  Kärnkraft är inte OK, risker + odemokratiska kontrollagar dömer ut den som ett alternativ, plus att den blir på tok dyr, till och med Vattenfall erkänner det nu.

  Om väljarna går med på det? Politikerna är idag i stort sett medvetna om det akuta läget att göra någonting åt problemen eftersom bevisen och de starka indicierna för en icke reversibel uppvärmning ökar.

  Det är därför det är så viktigt att få folk att förstå allvaret. Den dag politiker inser att det finns en majoritet människor som accepterar kraftfulla åtgärder (vilket inte betyder tillbakagång till grottorna som skeptikerna vill påstå) kan de utföra dem.

  Vi kan fixa detta utan ekonomisk katastrof, men då måste åtgärderna börja vidtas nu, inte om tio år, inte om fem år och inte om tre år, utan nu. Kostnaderna ökar om vi väntar och risken är att vi får en ekonomisk katastrof framöver just på grund av denna väntan. Flera erkända ekonomer pekar på kostnader upp emot 20 procent av BNP om vi avvaktar och lyder de försiktiga forskarna…

  Det är ett rejält hot; inte vindkraft eller kraven på åtgärder i sig…

 32. Jan Lindström says:

  Bäste Chriborg,

  jag trodde vi skulle diskutera det vetenskapliga läget? Santer et al.s artikikel har blivit falsifierad flera gånger om. Han har begränsat tidsintervallet för att få fram den trend han behövde. Denna aritkel är nsätan lika ökönd som den falsifierade ”Hockey-klubban”. Och RealClimate är knappast en neutral referens även o mde försöker upprätthålla en sådan fasad. De stödjer bl.a Al Gores film trots att Högsta Domstolen i UK har förbjudit visning i skolorna om man inte samtidigt talar om 13 faktafel som finns i den. Roy Spencers artikel har inte blivit ”debunkad” utan – tvärtom – fått oväntat stöd. Gavin Schmidt klagar bl.a på att Roy Spencer använder sig av ett medeldjup i oceanerna som är för ”stort”. Dvs. det faktiska medeldjupet. De finns flera artiklar som dömer ut modellernas förmoga till projektioner. Det är inget konstigt med det Koutsoyiannis et al bl.a. Om du vore lite mer pålsät än kring Spence och Lindzen så borde du för balansens skull att man alltid tittar MYCKET noga på på felanalysen gjorda i artiklar från Mann et al och Santer et. al. Manns senaste artikel om Antarktis t.ex har blvit hårt kritiserad för att amn dragit slutsatsen att kontinenten värms upp. Artikeln själv pekar på att temperaturen har slutat öka sedan 70-talet och istället fått en svag trend mot avkylning (ej statistiskt säkerställd). Angående global uppvärmning som gillar ja g inte att bli dragen över samma kam: jag har aldrig påstått att den globala uppvärmningen har avtannat. Vi har en platå just nu. Om den fortsätter att ligga kvar 20 år till – ja då kan vi skrota AGW-hypotsen, eller hur?
  Det finns ingen konspiration även om man kan ana en gemensam odemokratisk värdegrund i Rom-klubben. Dvs. ”klimatproblemet är viktigare än demokrati – vi lägger den åt sidan så länge”. Fatligt! Men jag lovar, det kliar i vissa politikers fingrar när de diskuterar detta.
  Jag tycker mig ana att du inte förstår forskarvärlden riktigt. Konsensus inom själva vetenskapen är oviktigt men om anslagen styrs politiskt som plockar man naturligtvis fram projekt som ligger inom den för tillfället intressant ramen. Tror du verkligen att ett projektförslag skulle få pengar som säger sig kunna visa att den antropogena CO” inte har någon signifikant påverkan på klimatet? Jag har läst 100-tals artiklar i ämnet om min bestämda uppfattning är att man hela tiden uppgraderar sin uppfattning om de naturliga variationerna i limatsystemet. De är mycket större än vad man trott. Det betyder att det är svårare än någonsin att fastställa den antropogena påverkan som man tror finns. Det finns ingen klimatforskare som är så tvärsäker (utanför den politiska sfären) som du vill hävda. Läs senaste IPCC-rapporten, den vetenskapliga delen. Där står bl.a att en stor del av de senare uppvärmningen kan förklaras med hjälp av den ökade solinstrålningen = troligen renare atmosför. Detta finns inte ens med i den politiska sammanfattningen. Varför det, tror du? Jo, därför att sammanfattningen skrevs INNAN! Det är sådant som gör en misstänksam förutom Santers och Manns ständiga fifflande med dataserier.

 33. chriborg says:

  Citat Jan Lindström (#32):
  ”jag trodde vi skulle diskutera det vetenskapliga läget?”

  Precis därför är det så irrelevant att ta med folk som primärt strider för sin idé just för att den är stick i stäv med majoriteten av data och majoriteten av forskare.
  Men låt oss titta lite på dina påståenden…

  ”Santer et al.s artikikel har blivit falsifierad flera gånger om.”

  Har nu sökt på nätet och hittar en del om Santers artikel…
  Dock är de flesta enbart vetenskapliga sidor där man presenterar artikeln utan någon form av vare sig positiv eller negativ kritik. Det finns några få sidor där man försöker falsifiera påståendena och det är ju ok i sig, så fungerar vetenskap! Dock är de försvinnande få och tittar man noga så är de flesta av dessa sidor skeptikerbloggar utan skribenter med vetenskaplig utbildning i ämnet. Så ”flera gånger om” stämmer om man tar med alla skeptiker som uttalar sig som lekmän, alltså helt utan vetenskaplig relevans…

  Sedan skulle jag vilja göra en analogi och likna debattsituationen vid ett brinnande hus. De flesta i huset är överens om att det brinner någonstans och man är också rätt överens om att det beror på en kastrull som kokat över i köket.
  Dock är man lite oense om hur långt elden kommit och vad man ska göra för att släcka den. Utom några få som blint letar efter bevis på att det inte brinner. ”Ingen har bevisat att röken verkligen kommer från en eld i huset” förfäktar några skeptiker, andra menar att ”visst finns det data som pekar på att det brinner, t ex röken som tränger in här i rummet, men att det skulle börjat i köket måste vara helt felaktigt”. Sedan springer dessa ”eldskeptiker” runt och letar bland alla överväldigande bevis för att elden är lös och att den startade i köket för att hitta något som pekar åt något annat håll… medan resten förtvivlat försöker rädda sig och huset från att helt förstöras av elden…

  I övrigt kan man snabbt konstatera, vilket bland annat Olle Häggström gör i sin artikel om pseudovetenskap, länkad till flera gånger i tidigare kommentarer, att ett signum för en skeptiker definierad som pseudovetenskapare är att man hela tiden vägrar att medge att ens påståenden sedan lång tid tillbaka är falsifierade av en majoritet av övriga vetenskapsmän.

  Detta gäller i hög grad det överallt på skeptikerbloggar förekommande pratet om en nedåtgående, avkylande trend för de globala temperaturerna. Det är falskt och det har påpekats tusentals gånger om av klimatvetenskapsmän i koncensus.

  Anledningen till denna svåravlivade skeptikermyt är att man på den sidan inte kan skilja på ”väder” och ”klimat”. Trender i klimat kan endast ses i perspektiv som är minst trettio år långa, detta för att inte det som man kallar ”brus” ska störa ”signalen”. Signalen är det man vill mäta, i detta fall alltså temperaturen i långa tidsskalor. Fluktuationer i det vi normalt kallar årsvis varierande väder ger i detta sammanhang det vi kallar brus. Ingen kan ta en årsserie på tre, fem eller för den delen tio år och säga att ”klimatet har den här eller den där trenden”. Modellerna som vetenskapsmännen använder bygger på långa tidsserier just för att ”bruset” från normala väderförhållanden ska kunna skiljas från signalen. Och som sagt, en överväldigande majoritet av de som forskar i ämnet (och även de med normal förmåga att läsa ett diagram) är överens om att trenden är ökande global medeltemperatur och att den inte kan förklaras av enbart naturliga orsaker eller svängningar även om de också spelar in och förstås för länge sedan tagits med i beräkningar och modeller.

  De tretton faktafelen du nämner i Al Gores film är försumbara om man tittar på det som filmen kommer fram till, att jorden håller på att värmas upp och att det är beroende på antropogena orsaker.

  När det gäller dina påståenden om att man hela tiden uppgraderar sin uppfattning om de naturliga orsakerna till förändringarna så stämmer det, men inte på det sätt som du vill påskina.
  Ett fel i IPCCs slutsatser som baserar sig på forskning med samma fel eller brist på data och modeller kanske man ska säga, är att man väldigt sent kommit underfund med att återkopplingsmeknismerna är enormt viktiga för dessa modellers svar. Återkopplingsmekanismerna är ”naturliga” orsaker så tillvida att de är det sätt som naturen ofta reagerar på när den utsätts för tryck utifrån. De mest kända är ju metangasen i Sibiren och det Arktiska området som på grund av en relativt liten höjning av medeltemperaturen riskerar att släppas loss med en växthuseffekt som överstiger det mesta. De senaste årens data från fält verkar dessutom tyvärr stödja detta och det händer i så fall just nu.
  En annan är albedoeffekten som uppstår när den vita reflekterande is- och snöytan i Arktis byts ut mot den närmast svarta och adderande vattenytan som uppstår när isen smält. Båda dessa återkopplingsfenomen driver på uppvärmningen och de har alltså inte tagits med i någon IPCC-rapport (ännu).

  Överallt i naturen finns dessa återkopplingsmekanismer och ännu så länge är det väldigt få modeller av klimatet som tar hänsyn till dessa, främst beroende på att de är enormt svåra att räkna med. De uppträder i princip alltid icke-linjärt, dvs det är enormt svårt att förutse när de ska inträffa och i vilken skala de kommer att uppträda. Dock innebär detta inte att de inte kommer att uppträda.

  När det gäller den ökade solinstrålningen slår du in öppna dörrar. Ingen seriös klimatforskare förnekar dess existens utan tvärtom är de med i de flesta modeller. Problemet är att de inte kan förklara hela uppvärmningen… Att det inte nämns i politiska dokument beror säkert på att detta är en faktor som vi inte kan göra något åt, däremot är koldioxidhalten något som vi både kan och måste göra något åt. Det är bara bra att politikerna kommit så långt i sitt uppvaknande att de inser att det inte bör ges mer utrymme för folk och fä att stoppa huvudet i sanden genom att ge dem falska förhoppningar om att problemen är ”naturliga” och därför ogörliga att påverka.

  Sist, Santers och Manns ”fifflande” med dataserier; är det något som du kanske inte begriper dig på? De redogör väldigt noga vilka data de använt och vilka beräkningar och vilka modeller de stoppat in dem i. Det är inte fifflande, det är så forskning går till! Man provar och kommer fram till olika slutsatser, sedan redogör man för detta tillsammans med de data man använt för att andra ska kunna kontrollera och eventuellt återupprepa det hela (empirism heter det).
  Fifflande är däremot att plocka ut temperaturserier på några få år och påstå att det representerar en ”klimattrend”, vilket skeptikerna gör, speciellt de som inte är forskare själva…

  Och därmed avslutas denna tråd i detta inlägg. Tack för ert deltagande.

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu