El produceras alltid, även när det inte blåser…

Maj 29
2009

Lars Holmgård, särskild utredare i Miljöprocessutredningen, Peter Ardö och Annika Sandersnäs Heijman, sekreterare i utredningen uttalar sig idag i Miljöaktuellt.

Jag vet inte vad de har för utbildning, men att de inte är biologer, energiforskare eller klimatvetenskapsmän är uppenbart. Lika uppenbart är att de inte på något vis har haft möjlighet eller kunskap nog att efterforska uppgifter från de som utövar dessa discipliner. Däremot har de försökt (?) ta in kunskap om ämnen som berör dessa områden, eftersom de gör uttalanden om klimatförändringar och miljöpåverkan på lokala och globala plan.

Så var ifrån har de hämtat dessa ”kunskaper”? Ja, vi vet ju att de har haft sakkunniga experter från bland annat Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarnas Samorganisation med i utredningen, men uppenbarligen baserar de inte sin analys av Sveriges energibehov eller biologiska konsekvenser av vattenkraft på deras kunskaper…

Troligen, att döma av artikeln, har de lyssnat och lärt av Svensk Energi, kraftindustrins medlemsförening, en förening med medlemsnytta som syfte. Och vad är medlemsnytta i detta fall? Ja, att tjäna pengar åt bolagens ägare förstås. Inget ont i det, så fungerar alla företag, men det märkliga är att utredare tillsatta av regeringen så ensidigt lyssnar på klimat- och miljöargumenten från en industri som utmärker sig framförallt genom sin brist på miljöhänsyn. Några av medlemmarna i Svensk Energi tillhör gräddan av EU:s värsta koldioxidutsläppare, ett faktum som dessa medlemmar på ett beundransvärt sett lyckas vända i sin marknadsföring till att låta påskina att de arbetar för klimatet…

Det trion ovan borde läst är bland annat denna rapport, där Vattenfall AB själva förutspår ett överskott på hela 25 TWh i det nordiska systemet redan år 2015 (punkt 5). Eller denna rapport från Energimyndigheten som visar samma siffror, men då enbart i Sverige år 2030. Idag har vi försumbart med vindkraft, ändå hade vi ett överskott förra året på ungefär 1 TWh. Om vi nu bygger ut vindkraften till 30 TWh innebär det att den ska läggas till den befintliga produktionen. Vattenkraften står för drygt 66 TWh och kommer fortsatt att göra det. Bioenergi kommer att öka rejält och kärnkraften ska ju som bekant vara kvar. Konsumtionsökningen blir blygsam enligt Energimyndigheten. Och enligt IPCC, FN:s klimatpanel och andra riktiga experter på klimatfrågorna, är energieffektiviseringar det viktigaste vapnet mot klimatförändringarna, så vi ska spara el, inte öka förbrukningen…
Så var tar de där 30 TWh vindkraft vägen? Är det någon mystisk energisystemets Loe Labero inblandad? Hokus pokus och där försvann 30 TWh!

Förstås inte, det är bara kraftindustrin som i varje ögonblick vill sälja så mycket el som möjligt. För alla vet nämligen att vår konsumtion av el om några år är lägre än vår produktion, alltså finns det el även när det inte blåser. Det de ansvariga för miljöprocessutredningen gör sig skyldiga till i artikeln i Miljöaktuellt är inget annat än samma vulgärpropaganda som Fortum och Svensk Energi just nu sysslar med. Den är omogen och dum och värst är nog att man tror att vanligt folk inte kan räkna eller läsa rapporter.

Men vad har deras bristande kunskaper i biologi att göra med detta? Jo, följande:

I Sverige har vi en lagstiftning (den som de skulle utreda nämligen) vid namn Miljöbalken. Så trots att man är särskilt utsedd att utreda den har man inte begripit vad den handlar om! Den grundar sig som all modern miljölagstiftning på Riokonventionen, den om biologisk mångfald.

Jaha, och?

Jo, kära Lars, Peter och Annika, läs gärna följande från Naturvårdsverkets hemsida:

”Ett av de största globala problemen är den ökande förlusten av arter, naturtyper och ekosystem — biologisk mångfald. Våra liv blir fattigare, både ekonomiskt och själsligt, utan denna mångfald.Vi är helt och hållet beroende av biologiska resurser och ekosystemens tjänster. Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Begreppet används ofta för att betona värdet av variationsrikedom hos det levande.”

Och vad är klimathotet om inte ett biotophot? Det är fråga om kuster som kan översvämmas, regnskogar som riskerar att brinna upp och glaciärer och polarområden som hotar att försvinna tillsammans med de djurarter som finns där. Det vill säga biotoper hotas! Och det vill ni möta genom att förstöra biotoper här i Sverige! Jag hoppas ni inser att det är kontraproduktivt och ganska så avslöjande om era kunskaper i dessa frågor. Speciellt tråkig är er inställning när man inser att det absolut inte behövs, inte ens ur reglersynpunkt eller energibehovssynpunkt!

Vi har el i överskott redan, ett överskott som med största sannolikhet kommer att öka. Och det ska vi självklart exportera till länder som inte har samma möjligheter till förnybar energi som vi i Sverige.
MEN INTE PÅ BEKOSTNAD av att vi måste bygga ut den miljöovänliga vattenkraften! Sälja överskott, ja! Sälja så mycket att vi måste bygga ut vattenkraften, NEJ! Gränsen går just där Miljöbalken och Riokonventionen sätter stopp, där vi når gränsen för ett hållbart utnyttjande av resursen. Dit men inte längre och detta borde ni kunna inse efter ett par års utredande av denna lag… Och ni borde också förstå och känna till att det är just den typen av biologiskt hållbart gränsöverskridande som orsakat den miljö/klimatkris vi nu befinner oss i!
Tvärtom innebär detta överskott av elenergi att vi nu faktiskt, utan att hota några klimat- eller energimål, kan restaurera samtliga vattendrag efter vattenkraftens härjningar som pågått storskaligt från 20- och 40-talet och framåt. Vi kommer ändå att ha ett överskott att sälja av…

Dessutom finns andra sätt att reglera vindkraften, t ex genom effektstyrning hos konsumenter och genom batterikapaciteten i de kommande elbilarna, något som Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg själv verifierat här på bloggen i ett tidigare inlägg.

Så varför detta utspel i Miljöaktuellt…?

Ni som läser får själva avgöra… för det som de påstår är inte sant och det finns inga rapporter som stöder det som de säger. SvK gav ut en rapport 2008, men i den står det ingenstans att vi måste bygga ut vattenkraften eller att vindkraften ska ersättas som baskraft när det inte blåser. Dessutom, hur ofta är det vindstilla i hela Sverige samtidigt? Jag vågar nog satsa en rejäl slant i en vadhållning på att SMHI skulle säga ”Aldrig!”. Och visst är väl det en fånig argumentation av mig, men det fånigaste är att regeringsutsedda utredare använder den argumentationstekniken själva… ”Vad ska ersätta vindkraften när det inte blåser?” Jojjo…!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Eller läs på intressant.se

17 Responses to “El produceras alltid, även när det inte blåser…”

 1. Magnus A says:

  Ditt ord ”aldrig!” får du gärna orera om för mig, men om du tittar i statistiken på hur ofta det blåser så att kraftverken går på mindre än 10 procent av maxeffekt så är det bortåt 20 procent av verkens driftstid samt helt oberoende av effektbehov — d v s vid högsta effektbehov är effekten ganska ofta som lägst.
  .
  DU klarar säkert att orera om det också. :/
  .
  Vidare finns det ju de som anser att det är en vits med att minska CO2-ursläppen, och det gör man uselt med vindkraft till ett pris som är så hägt att man bättre minskat CO2 genom att använda pengarna på annat sätt.

  Man kan inte heller säga att alla satsningar på det mest ineffektiva måste göras. Regeringen satsar visst 100-tals mdr kr på vindkraft:

  http://www.regeringen.se/sb/d/7446/a/113117

 2. Michael Karnerfors says:

  Och visst är väl det en fånig argumentation av mig, men det fånigaste är att regeringsutsedda utredare använder den argumentationstekniken själva… “Vad ska ersätta vindkraften när det inte blåser?” Jojjo…!

  Vad? Tycker du det är en fånig fråga?

  Jag vet inte riktigt vad du har för utbildning Christer men eftersom du diskuterar reglerkraft så tar jag för givet att du känner till den så kallade energiprincipen: ”energi kan inte nyskapas eller förstöras, enbart byta form”. En konsekvens av denna är energi är ett strikt nollsummespel. Produktion = konsumtion. Dessa två är alltid exakt lika stora. Om konsumtionen börjar överstiga produktionen får vi gigatniska problem på elnätet, med underspånningarm, frekvensskiftningar och annat otrevligt.

  Vindkraft är lynnigt… extremt lynnigt, med stora variationer till och med inom en och samma timme.

  Så vad ersätter vi vindkraften med när den helt plötsligt får för sig att flexa ut… 5 dagar i sträck under årets kallaste månad.

  Kag tycke rinte det är en fånig fråga, utan en högst relevant sådan! Vindkraft har kass tillförlitlighet och kan ibland dyka till under 1% installerad effekt. Vad använder vi under tiden?

 3. chriborg says:

  Hej Mikael. Jag har en annan kommentar från dig på ett tidigare inlägg, vet det, men jag tar denna först eftersom den på alla sätt är mer aktuell just nu.

  Min utbildning är gymnasieingenjör, inte mer än så, men tillräckligt för att hyfsat lätt skaffa sig en förståelse av de övergripande problemen.

  Saken är den att det inte är något problem, även om vindkraften över hela landet skulle mojna samtidigt, vilket i sig inte händer alltför ofta.
  Men om det gör det så har vi nog med reglerkraft!

  Vattenkraftens installerade effekt är 16 000 MW. 30 TWh vindkraft vilket inte är aktuellt förrän tidigast år 2020, förmodligen (tyvärr) senare behöver totalt runt 5 000 MW reglereffekt. Dels på de större tidskalorna (timmar, dygn) men också normalfrekvensreglering på en mycket finskaligare tidskala, sekunder. Detta betyder att de snabba fluktuationer som finns i produktionen av vind plus de snabba fluktuationer som uppstår på konsumentsidan när apparater slås på och av måste snabbregleras. Det är inget nytt problem, vi gör så idag redan. Frekvensen i nätet måste ligga på 50 Hz +/- 0,1 procent, mer än så stör och kan i slutändan slå ut hela grupper av användare.

  Men som sagt, detta görs idag och faktum är att den danska vindkraften på runt 10 TWh till stor del regleras av svensk och norsk vattenkraft.

  Jaha, men var ska vi få de extra 5 000 MW vi behöver. Vattenkraften måste väl användas till samma som idag, dvs vanlig produktion?

  Och här kommer det! Nej, vi går enligt experterna som påstår sig kunna detta (Vattenfalla AB och Energimyndigheten för att nämna två av flera) mot ett rekordstort överskott av el, producerat i Sverige och i Norden. Alltså behöver man inte tekniskt köra alla vattenkraftverk på full effekt när detta sker. Vi kan alltså spara det vatten som vi idag använder till basproduktion till vindreglering. 25 TWh energi på årsbasis borde rimligen innebära en ÖKAD effektreserv på runt 6 000 MW…

  Det enda problemet som finns idag är att Svensk Energi givetvis vill sälja all kraft man producerar och man vill producera så mycket som möjligt hela tiden. Det är inget fel i det rent affärsmäsigt, de vill ha avkastning på gjorda investeringar som vilket bolag som helst. Men, och här börjar det bli riktigt viktigt att hänga med: Vi har miljölagar som ska skydda våra ekosystem därför att vetenskapen har förstått att vi inte kan ödelägga dessa med mindre än att många andra ekosystem också kraschar. Till slut når vi förödande tröskeleffekter och då hotas faktiskt vårt livsutrymme, för hur teknologiska vi än är idag i Nord, så kan vi inte leva utan luft, vatten och så vidare. Dessa förutsätter levande ekosystem, eller rättare sagt, de är delar av det stora ekosystemet som ger jorden dess unika egenskaper jämfört de flesta andra planeter vi kan observera: Vi har liv!

  Alltså ska vi producera förnybar flödande energi och vi kan absolut producera mer än vad vi behöver nationellt, men aldrig någonsin mer än vad den biologiska mångfalden sätter gränsen för!

  Detta är oerhört viktigt och fundamentalt. Och med det synsättet så finns det inga problem: Vi kommer att ha ett överskott av förnybar energi på årsbasis som vi absolut ska exportera och vi kommer att utan problem kunna nå våra klimatmål på max 50 % fossil i energisystemet. Vi kommer INTE att ruinera vattenkraftsbolagen, eftersom de får behålla 95 % av vattnet till sin produktion och det kommer att produceras el med alla de 95 % av vattnet.
  Det som vi inte kan göra är att utnyttja vattendragen till 100 % för då går vi genast över gränsen för vad naturen tål.
  Kraftbolagen kommer inte att kunna sälja ALL el (men det mesta) rakt av mot bästa pris på Nordpool, vi måste reservera lite till regleringen. Det lilla de eventuellt förlorar i pengar hotar inte deras ekonomi på något allvarligt sätt, eftersom de har och fortsättningsvis kommer att ha rejäla vinster; vinster som alla andra branscher och industrier oftast bara kan drömma våta drömmar om.

 4. chriborg says:

  Magnus A, se mitt svar till Michael. Michael gillar ju kärnkraft och du Magnus tror väl inte på vetenskap utan tillhör de som vill ”business as usual”. Har ni någon gemensam agenda eller klubb också? En del av era infallsvinklar har ju alldeles uppenbarligen en del likheter…?
  Allt gott!

 5. Michael Karnerfors says:

  Vattenkraftens installerade effekt är 16 000 MW. 30 TWh vindkraft vilket inte är aktuellt förrän tidigast år 2020, förmodligen (tyvärr) senare behöver totalt runt 5 000 MW reglereffekt.

  Vänta nu här… idag får vi ca 1.4 TWh energi per år på 16 000 MW installerad effekt. Ta detta gånger 20, för att landa på 28 TWh energi, då blir det 320 000 MW installerad effekt. Av detta kan vi räkna med ett genomsnittligt uttag på ca 64 000 MW (generöst räknat på 20%). Och du menar att en kapacitet på 5 000 MW skall räcka för att reglera detta?

  Ursäkta om jag håller mig tvivlande till påståendet Christer med tanke på att vindkraften, trots dina påståenden om att den sällan går ned under 10%, faktiskt gör det… och flera gånger per månad dessutom! Jag har redan visat dig den här bilden. Under 5 dagar i Januari i år dök vindkraften ned till 2-4% dyngsmedel, vilket ger dalar på under 1% momentant.

  Så vi behöver inte 5 000 MW regelrkraft… vi behöver minst 60 000 MW reglerkraft! Om 99% av installerad effekt uteblir under årets kallaste dagar behövs backup. Vad tycker du vi skall ha som backup?

  Förutom denna räknefadäs har vi dessutom ett antal påståenden som går att utmana… här listade i snabb ordning:

  Saken är den att det inte är något problem, även om vindkraften över hela landet skulle mojna samtidigt, vilket i sig inte händer alltför ofta.

  Fel, enligt http://www.vindstat.nu så händer det flera gånger per månad.

  Om vi nu bygger ut vindkraften till 30 TWh innebär det att den ska läggas till den befintliga produktionen.

  Är inte det ett gigantiskt ”om”? Vad har du som visar på att vi faktiskt har en rimlig chans att landa här, förutom den vindkraftsälskande Energimyndighetens glädjekalkyl? Senast jag såg skrev de ned den prognosen till ca 7 TWh, vilket jag faktiskt kan tro på.

  Bioenergi kommer att öka rejält

  Kommer den? Enligt vem?

  kärnkraften ska ju som bekant vara kvar

  Vilket genast ställer frågan varför vi skall toksatsa på att få 30 TWh bråkig lynnig och skräpig energi i gigantiskt behov av reglerkraft och ett nytt elnät.

  Konsumtionsökningen blir blygsam enligt Energimyndigheten.

  Och om de har fel, vad föreslår du då?

  Och enligt IPCC, FN:s klimatpanel och andra riktiga experter på klimatfrågorna, är energieffektiviseringar det viktigaste vapnet mot klimatförändringarna, så vi ska spara el, inte öka förbrukningen…

  Gulligt av dem att tycka det. Vad har vi nu för garantier att så verkligen sker? Jevons Paradox har vi nämnt tidigare… och IEA räknar med en ökning av världkonsumtionen av energi med 60% fram till år 2030. Vad gör vi om IPCC har fel?

  Magnus A, se mitt svar till Michael. Michael gillar ju kärnkraft och du Magnus tror väl inte på vetenskap utan tillhör de som vill “business as usual”. Har ni någon gemensam agenda eller klubb också? En del av era infallsvinklar har ju alldeles uppenbarligen en del likheter…?

  Vilket tramsigt svar Christer. Är det dig så förvånande att två människor som diskuterar samma verklighet och samma blogg-inlägg kan komma till samma slutsats?

 6. chriborg says:

  Hej Michael.
  Nu blir jag faktiskt lite besviken på dig. Du frågar mig vad jag har för utbildning och sedan visar det sig att du inte förstår något alls… Hmm, varför ska jag nu överhuvudtaget besvara dina påståenden om kärnkraft framöver, trodde i alla fall att de innehöll någon form av substans…

  Alltså, vattenkraften ger ett normalår 66 TWh och det motsvaras av en installerad effekt på 16 000 MW. Har inget med vindkraften att göra, det är vattenkraften det gäller! Och det är alltså siffror som Svenska kraftnät presenterar…
  Och det är samma myndighet som har räknat fram (tycker du ska komma fram med dina revolutionerande siffror, ingen av deras hundratals experter har förstått det gigantiska behovet :-) att 30 TWh vindkraft (på årsbasis bör väl kanske nu tilläggas…) behöver ungefär 5 000 MW reglereffekt.

  Och återigen, man kan tydligen inte vara övertydlig, så är det så att vi kommer att få ett överskott av el. Det beror på en del mycket olyckliga omständigheter och en del bra. De olyckliga består i den finska kärnkraftsutbyggnaden, de bra är att politiker OCH forskare verkligen tror att energieffektiviseringsmålen till viss del kan genomföras.

  Samma med biokraften, den stod för något tiotal år sedan för 0 TWh, nu är den uppe i 5-10 TWh och prognoser och planeringsmål pekar tillsammans på de siffror jag redovisade förut. Bedömningar grundade på marknadsanalyser och politiska målstrategier som ju som du vet alltid inkluderar morötter och piskor…

  När det gäller IPCC:s önskan är det inget drömscenario, utan det som måste göras! Utan energieffektiviseringar kommer det att gå åt skogen och det relativt fort (då pratar jag något hundratal år kanske, eller kortare) eftersom den ständigt ökande konsumtionen á la tillväxtekonomer ger en ökad energiåtgång på ca 7 ggr redan år 2100 ÄVEN om vi skulle lyckas med energieffektiviseringar på 50 %! Utan dessa och med en konsumtion och tillväxt kopplad till energikonsumtion som idag, behöver vi 15 ggr mer energi år 2100! Detta world wide om vi pratar i termer av att alla ska få det goda som vi i Nord tycker vi har rätt till…

  Jevons paradox förutsätter explicit en helt obegränsad och egennyttemaximeringsstyrd marknad. Det kanske man vill ha, eller kan ha, men det är absolut inget man MÅSTE ha! Och om en sådan frisläppt marknad kan visas i långa loppet leda till människans undergång så kan det eventuellt, möjligtvis, i alla fall som en idé; vara klokt att fundera på om det är en gudomlig lag eller en ekonomisk teori som vilken som helst, låt gå för att den just nu är implementerad på ett närmast religiöst sätt. Att det är en dogm och ett paradigm just nu betyder inte att den är en naturlag…
  Lika lite som planhushållning eller självhushållning… :-)

  Vilket tramsigt svar Christer. Är det dig så förvånande att två människor som diskuterar samma verklighet och samma blogg-inlägg kan komma till samma slutsats?

  Om det är förvånande att två människor, varav den ena inte är insatt i elementa runt energi och effekt i vårt svenska system trots att man vill påskina det som varandes en närmast fetischistiskt teknologihyllande kärnkraftskramare och den andre är en uttalad klimatskeptiker med därav följande rättshaveristiska syn på all granskad vetenskap som inte följer ens egna hemsnickrade teorier?…

  Svar nej, det är inte förvånande!

 7. chriborg says:

  Jo, just det, glömde det…
  Jag tittade på vindstat-sidan du hänvisade till gällande att det flera gånger per månad är vindstilla över hela landet samtidigt.

  Ursäka mig, men du läser tabeller lika dåligt som du förstår dig på energi och effektsystemet i Sverige.
  Hittade inte ett enda tillfälle när det varit vindstilla i hela landet samtidigt…

 8. Michael Karnerfors says:

  Och återigen, man kan tydligen inte vara övertydlig, så är det så att vi kommer att få ett överskott av el.

  Enligt vem? Och vilka garantier har vi att detta slår in?

  de bra är att politiker OCH forskare verkligen tror att energieffektiviseringsmålen till viss del kan genomföras.

  ”tror”…. är det allt du har att komma med. Att det finns vissa som ”tror” att det kommer att funka? URsäkta om jag itne satsar min energiförsörjning och miljö på att vissa ”tror” att det nog, kanske, med lite tur, ordnar sig.

  Samma med biokraften, den stod för något tiotal år sedan för 0 TWh, nu är den uppe i 5-10 TWh och prognoser och planeringsmål pekar tillsammans på de siffror jag redovisade förut.

  Och igen måste jag fråga: vilka garantier har du att detta verkligen slår in? Hur tillförlitliga är prognoserna? Vad har vi för beredskap om detta inte inträffar? Är du beredd att spela med vår energiförsörjning?

  När det gäller IPCC:s önskan är det inget drömscenario, utan det som måste göras! Utan energieffektiviseringar kommer det att gå åt skogen och det relativt fort

  Och jag frågar igen: vad är backup planen om dess förhoppningar inte infrias?!

  Alltså… Christer, hela din argumenbtation hänger på att det kommer att gå på det sätt som du säger… men vilka garantier har du för det? Och vad gör du om du har fel?

 9. Michael Karnerfors says:

  Hittade inte ett enda tillfälle när det varit vindstilla i hela landet samtidigt…

  Christer… hur står det till med din förmåga att läsa diagram?

  Kan du vänligen, bara för att roa mig, i detat diagram läsa ut de tre lägsta producerande dagarna och säga mig hur många % av installerad effekt detta motsvarade?

 10. chriborg says:

  Det här blir mitt sista inlägg denna omgång, därför att nu börjar de eviga cirkelresonemangen där man inte läser det som står utan frågar om samma sak igen, det blir då fullständigt meningslöst…

  Men jag tar det en sista gång…

  Enligt vem? Och vilka garantier har vi att detta slår in?
  I huvudinlägget och i några av kommentarerna finns länkar till Vattenfall och Energimyndigheten. Din argumenationsteknik är rent oärlig, eftersom du försöker måla upp en bild av att jag och bara jag påstår detta som om jag hittat på det vid köksbordet. Läs vad jag skriver, klicka på länkarna, annars diskvalificerar du dig från vidare diskussioner!

  “tror”…. är det allt du har att komma med. Att det finns vissa som “tror” att det kommer att funka? URsäkta om jag itne satsar min energiförsörjning och miljö på att vissa “tror” att det nog, kanske, med lite tur, ordnar sig.

  Att du vill satsa på kärnkraft trots att det inte är ekonomiskt, ekologiskt, säkerhetsmässigt eller demokratiskt bra är ju ditt eget val.
  Men för den skull måste du ju inte tro att alla andra människor är i total avsaknad av kraft, mod, känsla av sammanhang, känsla av att vissa saker i livet går att påverka som du. Med din inställning; att allt blir som det blir ändå; att all politisk påverkan är meningslös, för människor gör som de gör ändå (satsar på sig själva och skita i andra menar de väl?) blir din vurm för kärnkraft än mer obegriplig?

  I din värld av icke ansvarstagande människor på alla nivåer i samhället som alla dessutom tycker att allt är meningslöst och att all påverkan är meningslös; i den vill jag inte leva! Speciellt inte om denna obegripligt ansvarslösa och mentalt närmast zombieaktiga hop av människor dessutom har att förvalta kärnkraft! Huvva!

  Svar på frågan: Politiker lyssnar på ICCP som starkt betonar energieffektiviseringar som den viktigaste lösningen på klimatproblemet, detta i MOTSATS till att bara som vanligt bygga ut energisystemen. Om inte världens forskarelit tillsammans med världens politiska elit fixar detta, ja, då är det väl kört, eller hur? Kärnkraft räddar inget i alla fall, just för att det tillhör den sida av lösningar som inte på något vis beaktar grundproblemet; vi slösar med jordens resurser och detta påverkar icke reversibelt jordens ekosystem! Kärnkraften hör till den sidan!

  Och igen måste jag fråga: vilka garantier har du att detta verkligen slår in? Hur tillförlitliga är prognoserna? Vad har vi för beredskap om detta inte inträffar? Är du beredd att spela med vår energiförsörjning?

  Prognoserna är så tillförlitliga de är men de är krassa på så sätt att de INTE tar hänsyn till den tekniska potentialen när det gäller energieffektiviseringar. Bara lite, fast det går att göra mer…

  Och jag frågar igen: vad är backup planen om dess förhoppningar inte infrias?!

  Backup planen existerar inte mer än som en lallig dröm i vissa kärnkraftskramares desillusionerade hjärnor…

  Jag hoppas OCH tror på fullt allvar att människor i allvarliga stunder faktiskt kan ta rätt beslut. Att en majoritet av Sveriges likväl som jordens befolkning kan ta ansvar och se förbi de glättiga bilderna från de företag och de system som ser klimathotet BARA som ytterligare en chans att tjäna pengar!

  Därmed avslutas denna kommentarsrunda…

 11. chriborg says:

  Michael, när det gäller din kommentar om vindstat kör du återigen med ohederlig argumentationsteknik. Det jag påstod från start och det som du ville bevisa med din tabell var att det flera gånger i månaden var vindstilla samtidigt i hela landet! Frågan var inte antal procent av installerad effekt, då skulle du ställt frågan på det viset.
  Det har aldrig varit helt vindstilla i hela landet samtidigt, eller så få gånger att det överhuvudtaget inte spelar någon roll för klimat, energiförsörjning eller reglerbehov. Det är en icke-fråga!

  Din argumentation är inte bara ohederlig, den är också irrelevant, detta eftersom energin över ett år är räknad med dessa snitt. Så 30 TWh:s utbyggnad kommer att ge 30 TWh på årsbasis, +/- 2-3 TWh, men vi kommer att ha kraft så att vi klarar oss!

 12. Mats says:

  ny svensk kärnkraft akn kunkurrera ut obeskattad kolkraft? – kan ny kärnkraft använda nuvarande avfall som bränsle? Det finns likheter i miljöpåverkan både för vindkraft och utbyggd eller reglerad vattenkraft! Staten bör beskatta energi som nu vilket gör energisparåtgärder fortsatt lönsamma – överskott av el säljs vilket minska el från kolkraft

 13. chriborg says:

  Vattenkraft är betydligt sämre miljömässigt än vindkraften. Vindkraften ger inte permanenta skador som vattenkraften på biologisk mångfald t ex.
  Vi bör skatta energi, ett bra sätt att ta bort Jevons paradox som Michael gärna hänvisar till. Men kärnkraft hör inte hemma i en hållbar värld, den är för gifitg och den är ändlig…

 14. Mats says:

  Vår fantastiska förmåga att hitta nya lösningar på problem gör att kärnkraft kommer att öka i världen – nuvarande tekniska lösningar ersätts av nya bättre sätt att generera el och nya bränslen som ersätter nuvarande kol/olja

 15. Mats says:

  Kombinerar man geoenergi med spetsvärme med REM erhålls en lönsam systemlösning tex för en större fastighet, detta passar extra bra om det inte finns fjärrvärme, lönsamt från första drifttimmen i ett LCC perspektiv – är REM ok om det framställs på svenska åkrar?

 16. chriborg says:

  Mats:
  Kärnkraft kommer aldrig, i nuvarande form, att vara ett alternativ. Jag har inget emot det den dag man kan visa absolut noll chans för radioaktiv spridning vid brytning, användning och förvaring.
  Men jag tror givetvis attd et framtida samhället till stor del kommer att bygga på nya tekniker, men det viktiga är att de byggs på flödande energi, sol & vind.

  REM vet jag inte om jag förstår, är det RME du menar (RapsMetylEster) som varit alternativbränsle länge?

 17. Robert Westin says:

  Vattenkraften är inte ett alternativ som reglerkraft för ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Jag är inte alls lika insatt som ni är men varför inte använda ”Smart grid” som en lösning på reglerkraft? Där privat personer och företag kan producera sin egna el med tex Solceller, små vindsnurror på taket eller industrins extrema värmeöverskott (som i vissa fall används till att värma upp Östersjön!).

  En intelligent lösning skulle kunna vara att göra det lättare för enskilda medborgare och företag att ansluta sig.

  För detta kan vi använd pengarna från el certifikatet, i stället för att finansiera olönsamma mini vattenkraftverk som endast lämnar efter sig biologiska katastrofer och lokal avveckling.

  Vad tror ni?

  MVH Robert Westin

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu