Giftig framtid…

Apr 15
2009

I DN den 5 april kunde man läsa en artikel där journalisten Hans Olsson tar upp frågan som Marit Paulsen nu fått upp på dagordningen i det offentliga samtalet, nämligen om ekologisk mat egentligen är bra för oss. Frågan ställd av två skäl, det ena är att vi har ett gäng professorer på SLU som hävdar att ingen forskning visar att a) ekologisk mat är nyttigare, b) de gifter som vi sprutar på vanlig mat orsakar medicinska effekter hos dem som äter den maten. Det andra skälet är att Marit hävdar att vi inte kan föda alla människor på jorden om all mat produceras ekologiskt.

Vad har nu detta med klimat och energi att göra undrar någon..?

Jo, sådana påståenden som forskarna på SLU och Marit Paulsen gör har stor bäring på frågan om klimat och energi. Konventionell odling kräver enormt stora resurser av olja för att producera och transportera handelsgödsel och även för transport av djurfoder i form av soja. Ekologisk djurhållning förutsätter ekologisk foderodling. Sojaodlingarna i sig medför att vi utarmar den ekologiska mångfalden eftersom vi låter regnskog huggas ned för att istället odla soja.
Handelsgödsel tillverkas av ändliga resurser och även om dessa eventuellt kan synas räcka länge till så är det inte per definition en hållbar lösning.
Och att fortfarande år 2009 hävda att man ska hälla ut gift på åkrar och odlingar bara för att man har gränsvärden och forskning som inte kan peka ut det farliga i den handlingen är tragiskt. Man trodde kanske att vi kommit lite längre i den utvecklingen med tanke på alla skandaler genom årtiondena där marknadskrafter alltid velat förminska riskerna. På trettiotalet såldes fortfarande mineralvatten med radioaktivitet som hälsobefrämjande ingrediens…
Tobak och rökning, neurosedynet och hormoslyret är bara några i en lång rad av teknik- och kemioptimistiska tillkortakommanden…

Överhuvudtaget förutsätter Marits påstående om att vi inte kan försörja jordens befolkning med ekologisk odling att vi fortsätter precis som nu på alla plan. Nuvarande system där vi i Nord med marknadskrafter tvingar jordbruksbefolkningen i Syd att odla varor för försäljning till oss istället för att odla det som de behöver för sin egen hushållning måste upprätthållas. Bland det som odlas för att vi ska kunna fortsätta med vår överdådiga och resursförbrukande livsstil finns kaffe, soja, majs och sockerrör för etanoltillverkning och mycket annat.

Just bilbränsleodlingen förtjänar ett eget utrymme. Oavsett om vi konverterar till rena elbilar eller till biobränslebilar är inte detta lösningen på våra klimat- och energiproblem som är förknippade med just bilkulturen. Tycker vi att övriga delar av jordens befolkning ska ha samma materiella standard som vi (och det tycker i alla fall de i Syd är rimligt, vi är deras ”role models”) räcker inte resurserna på andra plan. Att bygga dessa miljarder bilar och att lägga ut alla vägar som krävs för dessa att köra på skulle innebära ett resursslöseri utan like; frågan är om det överhuvudtaget går…

Hela idén med att vi ska kunna ge hela jordens befolkning samma materiella konsumtionsstandard är i sig baserat på att man inte inser att våra resurser är ändliga. Marit Paulsen är en god representant för det alliansparti hon tillhör. Där vill man inte se sanningen i vitögat, kejsarens nakenhet är man helt blind för. Och för att upprätthålla den lögnen blir konsekvensen att man måste tro på att naturen ska tämjas med konstgödsel och gifter. Lägger man till lite kärnkraft och lite marginella miljöeftergifter (så länge de inte skadar den heliga ekonomin) så kanske det löser sig…
Fan trot.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Titta även in på intressant.se

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu