Som man ropar får man svar

Feb 08
2009

I en undersökning visar det sig att kärnkraftsmotståndarnas barn i många fall tycker att vi ska ha ny kärnkraft. Så ser det ut i alla fall ut i rubriken på DNs artikel. En av dem som undersökt det hela är Sören Holmberg, grand old man i valvakorna på TV sedan Hedenhös tid…

Men om man skärskådar vad han skriver är frågan formulerad så att svaret blev så här, ”varannan svensk är för att vid behov bygga nya reaktorer vid de kärnkraftsanläggningar som finns”.

Det vill säga, frågan är formulerad så att den passar Svenskt Näringslivs förljugna propaganda om energiläget.  Skulle frågan ställts till exempel så här:
”I ett fritt val mellan förnyelsebara kraftkällor som vind, vatten- och solkraft eller utbyggda kärnkraft, vad skulle du då välja”?

Liknande frågeställningar har gjorts ganska nyligen och då blir svaren helt annorlunda.
Men det är ju en teoretisk fråga, vi behöver ju mer energi, eller?

Nej och det är det beklämmande.

Vi behöver inte mer energi, det finns inget krisläge i det svenska energisystemet. Detta är en mycket viktig fråga att ta upp med samtliga politiker. Svensk Energis och Svenskt Näringslivs ständiga propaganda har nu burit frukt och det är tragiskt att de som vi väljer att representera oss i riksdagen är så dåligt pålästa. Men detta är fakta:

1. Vi går mot ett historiskt stort överskott redan till år 2015. Den som inte tror mig kan hämta protokollet från mötet mellan Vattenfall AB, Eon, Fortum och Svenska Kraftnät från februari 2008. 27 TWh överskott i det nordiska systemet kan inte ens exporteras till Europa enligt sakkunniga på Svenska Kraftnät. Det motsvarar hela Forsmarks årsproduktion… http://www.borgwondergear.se/laddaner/Protokoll%25201_2008.pdf

2.  Energieffektiviseringarna är möjliga idag med dagens teknik och påverkar INTE vare sig industrins produktion eller vanligt folks välfärd. Läs här: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_energi_energieffektivisering_ny.pdf

3. Till år 2020 planeras det 3o TWh vindkraft och biokraften kommer då att ligga på runt 20 TWh. Vattenkraften är kvar på sina cirka 66 TWh och tillsammans blir det  116 TWh el. Med energieffektiviseringarna ovan klarar vi oss på runt 90 TWh el, detta även om hela personbilsflottan går över till rena elbilar. Det betyder att vi har 116 minus 90 TWh, alltså 26 TWh överskott som kan användas för eventuella ökade behov om vi ska fortsätta med den ödesdigra ständigt ökande tillväxten även i framtiden… Detta utan ens vår befintliga kärnkraft!

Allt detta är allmängods och kan enkelt konstateras med några få samtal till ledande institutioner på våra högskolor och lite Googlande… Men våra riksdagsmän litar hellre på vårt näringsliv som rakt upp och ner erkänner att de politiska besluten (som är till för att skydda miljön) är till besvär för dem.

Hur kan Centerpartiet, ett före detta miljöparti, göra så?

Enda svaret blir då att vi ska exportera el för att ställa upp på klimatet, någon annan logik finns inte inom denna frågeställning. Men varför ska vi i Sverige mot bättre vetande bygga mer kärnkraft för Europas energibehov? Ska vi inte först ställa samma rimliga krav på dem som på oss sjäva? Först energieffeektiviseringar, sedan andra alternativ… Och det blir ju nästan som ett skämt att vi ska exportera (Gud vet hur, ledningarna räcker inte ens med de som nu planeras) farlig och olönsam kärnkraft till ett land (Tyskland) där man inte vill bygga skiten själva!

Och varför finns det inga journalister som tar upp dessa riktiga fakta? Det är inte vanligt folk som har större acceptans för kärnkraft, det är den samlade journalistkåren som inte längre är intresserade av sanningen och undersökande journalistik…

Ni som tycker annorlunda, gå in på http://www.facebook.com/group.php?gid=7657564823#/group.php?gid=7657564823 ,Facebook-gruppen som tar ställning mot regeringens överenskommelse. Gå med du också, vi har vuxit från 600 medlemmar den 3 februari till 4 297 stycken just nu på söndag kväll…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och på http://intressant.se/intressant

3 Responses to “Som man ropar får man svar”

 1. Mats says:

  ”Skrämmande” diagram, kan det bero på hur man mäter?, CO2 är en växthusgas som höjer temperaturen – frågan är hur mycket – fossila bränslen ska avvecklas. http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 2. chriborg says:

  Hej Mats. Kommentaren hör egentligen till förra inlägget, men det spelar ingen roll…

  Visst, vetenskap ger inga exakta eller tidsbeständiga resultat, det är hela tiden fråga om mer eller mindre goda approximationer baserade på de data man har. Det som ökar trovärdigheten är förstås om många olika med sinsemellan lite olika data kan komma fram till ett resultat som stöder de olika testernas trender.

  Så är fallet med klimatforskningen. Det absolut stora flertalet data och undersökningar stöder teorin att koldioxiden ökat, att den fortfarande ökar och att den påverkar klimatet.

  Så ”larmet” kvarstår tills någon annan kan leda i lika gott bevis att motsatsen är för handen.
  Idag är ”skeptikerna” inte ens i närheten av detta, då det mesta i deras teorier hänger upp sig på enstaka anomalier som inte stöder den vedertagna teorin. I de flesta fall har dessa teorier implementerats i de gemensamma resultaten, men inte visat sig förklara mer än smådelar av den stora bilden (solaktiviteten som exempel). Många andra anomalier har visat sig vara fel eller har i efterhand kompletterats med nya data eller modellkörningar som då omkullkastat den urspungliga ”skeptikerteorin”.

  Det viktiga här är att försöka se den stora bilden och dra slutsatser och konsekvenser av detta.

  För min egen del och många andras är en av flera olika slutsatser följande:
  Klimathotet är egentligen bara en del, ett symptom på en sjuk jord, misshandlad av en accelererande miljöförstöring på många plan. Grundvatten som töms, djur- och växtarter som utrotas i en takt som aldrig tidigare skådats, jorderodering till följd av storskaliga projekt, utfiskning etc…

  Allt tillhör samma sjukdom; människans dåliga insikt att vi är en del av ett ekosystem som ligger till grund för allt annat, oavsett politiskt eller ekonomiskt system.

  Om vi inte gemensamt kan förstå detta och åtgärda felen snabbt, föröder vi grundvalen för hela vår existens.
  Med denna syn är kärnkraft inte ett alternativ…

 3. Mats says:

  Jag efterlyser att man visar vilka åtgärder och system som behövs för att klara effektbalansen i vår elförsörjning vid slopande av kärnkraften. Förutom en energibalans så krävs en effektbalans, hur ordnar man det och vad kostar det? och hur lång tid tar det.

  Oro finns säkert inom industrin för effektbrist om nuvarande kärnkraft inte kan ersättas, helt klart ska det vara lönsamt att investera i energisparprojekt, nuvarande skatter på energi är troligen ett nödvändigt medel att få samhället att gå i rätt riktning med smartare system som minimerar energianvändningen.

  Tex så borde strängare krav ställas vad avser max energianvändning för nybyggnation, nuvarande BBR krav är trubbigt formulerat och det är lönsamt i de flesta fall att klara minst 30% lägre energianvändning.

  Solpaneler kommer troligen att bli mer lönsamma i nästa generations utförande.

  Sverige borde satsa mer på forskning runt alt till bensin/diesel tex vätgas etc.

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu