Mauds vintervurpa…

Feb 05
2009

Kärnkraftsomröstningen 1980 vad det första val som jag fick delta i, därför är det speciellt på flera sätt för mig personligen.
Jag minns att vi Nej-sägare efter valet var väldigt besvikna på att det blev som det blev och vi tröstades inte av de som menade att vi ändå kunde se ett slut i en framtid runt pensionsdagen. Vi kände i magen redan då att industri och kärnkraftsanhängare med sina gigantiska påverkansapparater skulle omkullkasta utfasningen…

Och tänk så rätt vi hade… Men att det skulle bli centerpartiet självt som fällde ner spaken till ”Old Sparky” kunde man inte gissa! Inte jag i alla fall, även om Maud den senaste tiden gjort en del uttalanden som visar vart partiet var på väg…

Det hela leder till en del frågor som jag gärna skulle vilja få svar på från centerpartister framförallt.

1.    Hur ska klimatarbetet skötas i fortsättningen? Tänker då på den otroligt viktiga pusselbiten att man för att lyckas med koldioxidutfasningen måste få till en attitydsförändring hos vanligt folk. Nu när det plötsligt ska kunna byggas nya kärnkraftverk kommer ju självklart incitamenten för att bli ”energismart” att minska hos många.

2.    Hur ser agendan ut för slutförvaringen av det uttjänta bränslet? Har den frågan plötsligt fått ett svar i natt under förhandlingarna mellan Allianspartierna?

3.    Viktigast av allt: Varför? Vi går mot ett historiskt stort överskott av elenergi i Sverige, Vattenfalls prognoser pekar mot en överproduktion på hela 27 TWh i det nordiska systemet redan 2015. Då var inte vindkraftsplanerna på 30 TWh år 2020 medtagna, inte heller den enorma potential för energieffektiviseringar som finns enligt forskarna inom ämnet. Rapporter visar att vi skulle kunna ha samma produktion som idag och samma välfärd som idag och en total övergång till laddhybrider och ändå bara behöva runt 80-90 TWh av de 150 TWh vi gör av med idag.
Så varför? Har ni inte läst de rapporterna? Eller vill ni inte se sanningen i vitögat? Eller är det bara så enkelt att ni helt enkelt är bortkollrade av Svenskt Näringsliv och Svensk Energi? Förmodligen är det det sista alternativet som gäller och det är mänskligt, men ansvaret vilar ändå på er som nu tar dessa beslut. Bortkollrade eller inte…

Dock är jag ändå förtröstansfull. Vore jag religiös skulle jag uttrycka mig med ”Gud hör bön” och jag är fullständigt fast i övertygelsen att kärnkraften tillhör det förgångna och inte den hållbara framtiden. Jag är övertygad om att klimatförändringarna och dess påverkan på ekonomi och ekologi snabbt kommer att få fler och fler politiker att ta de stora och nödvändiga steg som behövs för att säkra framtiden för våra barn och barnbarn. Det kommer i sin tur leda till att alternativa energislag kommer att få genomslag storskaligt.
Effektiviseringar tillsammans med nytt tänkande runt själva konsumtionssamhällets avigsidor kommer att leda till att mänskligheten tar sitt förnuft tillfånga och då kommer kärnkraften inte att vara ett alternativ längre, inte ens för en kort stund. Utan den tron skulle jag vara riktigt deprimerad idag…

Dagens hypning av denna energi-och klimatpolitiska kräftgång balanseras ju faktiskt av Mona Sahlins uttalande häromdagen och det hela kommer att i historieböckerna att beskrivas som ”dagen då Centerpartiet förlorade sin heder och samtidigt satte pistolen för pannan”…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Eller läs på http://intressant.se/intressant

8 Responses to “Mauds vintervurpa…”

 1. matzas says:

  Handlar det möjligen om att få inkomster från export av el?
  Vattenfall är ju 100% ägt av staten och statskassan får goda inkomster från en större export av el. Ju mer el vi producerar, desto mer el kan säljas utomlands. Ju mer el vi sparar, desto mer el kan säljas utomlands. Trist, men beslutat i riksdagen…

 2. chriborg says:

  Problemet är att detta besked förmodligen tar luften ur en hel del av de vindkraftsprojekt som ännu bara ligger på styrelseborden…
  Klimatarbetet får sig en rejäl törn nu. Självklart är det ”penningen” som styr lobbyisterna på Svensk Energi och Svenskt Näringsliv. Det är ju tyvärr sällan detsamma som det bästa alternativet ur andra synpunkter än just pengarna…
  Detta är inget annat än en rejäl käftsmäll på klimatarbetet och det måste centerpartiet ta på sig ansvaret för…

 3. Petter says:

  Detta tar definitivt död på investeringar i förnyelsebart. Den mest energihungriga industrin i Sverige (hälften av industrins energianv) massa och pappersindustrin började ju investera stort i vindkraft, nu har de inte längre någon anledning att göra det längre då de inte själva behöver ta ansvar utan kan vänta sig (som de inte behöver investera i) kärnkraft som elbolagen betalar åt dom. Faktum är att vi inte har infrastruktur för att exportera el, det nordiska elnätet fungerar bara i principen som en effektbalansering. Det skulle helt enkelt inte finnas någon att ta emot elen.

 4. Calle says:

  Petter: Det finns visst möjlighet att exportera, även om det inte är så enorma mängder direkt. Däremot så byggs det ju kontinuerligt nya kablar och på sikt vill man väl integrera oss än mer med resten av Europa (HVDC, inte växelspänning!!).

  Men varför skulle en fortsatt kärnkraft ta död på investeringar i ”förbyelsebara” energikällor? Hittills har energibehovet bara ökat och ökat, en avmattning känns varken realistisk eller trolig. Speciellt inte när all olja på sikt skall ersättas med annan energi som med 99,99% sannolikhet kommer föras över via elnätet. Att vi om 20 år skulle stå utan hälften av vår nuvarande produktion är inte ett möjligt alternativ. Och den som tror att vindkraft skulle kunna ersätta detta bortfall visar bara med önskvärd tydlighet att han/hon inte har koll på tekniken. Men vad är alla dessa andra förnybara alternativ som det ropas om? Har hittills aldrig sett någon konkretisera speciellt mycket alls… varför? Det finns väl inga konkreta tankar får man förmoda.

 5. chriborg says:

  Hej Calle
  Du tycks inte vara helt på det klara med de fakta som finns. För det första har inte energianvändning ökat som du påstår, utan snarare minskat eller legat still sedan 2002, trots den längsta högkonjunkturen i mannaminne.

  Dessutom har Vattenfall AB (just det, Vattenfall!) visat att vi redan 2015 kommer att ha ett överskott på hela 27 TWh, så stort att det inte går att exportra med nuvarande och planerade kablar, enligt samtal med Svenska kraftnät.

  Vi kan visst spara/energieffektivisera med ungefär 30-50 procent, med dagens teknik och utan att minska på industrins produktion eller folks levnadsstandard.

  Att näringslivet gärna håller liv i myterna om ökat behov är inget konstigt, de och kraftbolagens lobbyorganisation, Svensk Energi, lever ju på vår energikonsumtion.

  Läs gärna länkarna nedanför, de är gjorda av bl a Sweco och andra forskare som har ämnet energieffektiviseringar som sitt ämne.

  Med den bakgrunden; överskottet som alla vet kommer och med energieffektiviseringspotentialerna, är det en gåta varför vi ska bygga mer kärnkraft. Det behövs verkligen inte, vare sig för prisnivåer (går inte att påverka med några svenska kärnkraftverk) eller ur behovssynpunkt.

  http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_energi_energieffektivisering_ny.pdf
  http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/rapport_sweco_halvaenerginhelavalfarden.pdf

 6. Petter says:

  Tack Chriborg.

  Visst är det så att den möjliga nettoexporten är förhållandevis liten, så liten att det inte motiverar att bygga kraftverk och ledningar för det. Elnäten är ihopbyggda för att köpa el när vi har för lite och sälja när vi har för mycket. Det är billigare än reservkraft. Ingen tror att vindkraft kan ersätta 65 TWh kärnkraft, men 30 TWh som är vårat mål enligt politiken är fullt möjligt, vi har bättre möjligheter än Tyskland som har 39.5 TWh som de byggde på en 15 år. Lägg till en minskad förbrukning och kraftvärmeverk på det så har du täckt upp reaktorerna.

  Ett modernt hus drar bara en tredjedel av de äldre och då är det ändå inte i närheten av ett passiv haus. Småhus (villor) drar fortfarande 15 TWh i elvärme. Finns ingen anledning att våra hus ska dra lika mycket per capita som hela Tyskland.

  I Sverige har vi redan en 13 TWh el från kraftvärme och kraftvärme från industrin. I övrigt använder industrin fortfarande mindre energi än 1975. I princip kommer vi aldrig att använda så mycket energi igen. Industrin klarar sig på mer biobränslen och en minskad förbrukning i bostadssektorn. Man behöver inget exotiskt. Kraftvärme, kombikraftverk, moderna vindturbiner och lite mer utvinning av energi från avfall som inte längre får deponeras.

 7. chriborg says:

  Hej igen Petter. Dessutom kan vi här och nu avliva en annan myt, den om att all denna vindkraft måste balanseras av vattenkraft (ett av skälen till att kraftidustin också vill bygga ut den, de blir aldrig nöjda…).
  Det går lika bra att reglera det genom effektstyrning, dvs energi efter behov. Detta kan ha ekonomiska incitament, har prövats med stor framgång och är idag lätt genomförbart med våra nya mätarskåp…
  Ett annat sätt är att nyttja alla elbilar som kommer att finnas om tio år. De kommer att ha mycket bättre batterier (går bra med dagens också) och när alla dessa laddas över natten kan man lika gärna använda deras återstående kapacitet till balanskraft… Det vill säga, de levererar kraft om behov finnes…

 8. Petter says:

  Vi har ju redan vattenkraft, och frekvensstyrd normaldriftreserv är ett väldigt enkelt sätt att reglera elen. Men det krävs ju bara att fler verk fungerar efter de principer (levererar/styrs, byggda för det är de ju redan, frekvensstyrd är ju även den delen som inte är reserv) inte att att nya verk byggs. Den installerade effekten på vattenkraften är liksom ca 16200 MW. Att avsätta lite mer till balansering och upphandla lite extra (kraftverken finns) för effektreserv (som sällan används) är inga stora saker, det är lite svårare att överföra elen från Norra Sverige där stora vindkraftparker byggs (tiotals TWh) till södra Sverige, det kräver mer kapacitet i stamnätet.

  Pumpvattenkraft vore riktigt hett att få igen också. Vi var rätt tidiga med det på 30-talet. Det har användningar idag också. Det är bättre än att inte leverera elen från parken. Man kan få flera tusen MW, snabbt tillgänglig kraft från ett par eller en större pumpvatten-anläggning.

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu