Klimatmöte

Dec 01
2008

På tisdag 2 december inleds FN:s klimatmötet i Poznan. 9000 personer från hela världen förväntas komma. Det är bra att man träffas för att försöka få avtal till stånd om koldioxidutsläpp, men farhågor finns att finanskrisen lägger en dämpande matta över mötet.

Politikerna måste förstå att vi helt enkelt inte har råd att låta bli utsläppsminskningar. Gör vi inget nu kommer kostnaderna för klimatförändringarna att överträffa de värsta mardrömmar en ekonom kan ha. Stern-rapporten visar att kostnaderna för att fördröja klimatförändringarna ligger mellan 5-20 procent  av globala BNP 2050. Sätter vi igång nu skulle kostnaden ligga runt 0,5 procent mellan 2013-2030. I dessa siffror är inte ett förbättrat hälsoläge inräknat, inte heller den ökade energisäkerheten som ett lågkolsamhälle skulle innebära.

Till Poznan kommer också Vattenfall med sina insamlade gubbar.  Deras klimatkampanj har utsatts för hård kritik av Greenpeace, tyska Die Grüne och svenska miljöpartiet. Detta med rätta då Vattenfall inte har några planer på att minska sina utsläpp utan tvärtom ökar dem. Hela kampanjen är märklig, vad vill de? Det är lite som om en notorisk rattfyllerist skulle starta en insamling för de trafikoffer han skapat och sedan köra iväg på fyllan igen…

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2124151.svd
http://sydsvenskan.se/varlden/article393444.ece

Utsläpp större än väntat?

Nov 27
2008

I DN idag konstaterar Naturvårdsverket i en rapport att svenskarnas utsläpp av växthusgaser måste räknas upp på grund av import av varor som bidrar till utsläppen. Något som hävdats länge av de som kan frågorna, men som medvetet har räknats bort av de som inte vill ta hotet på riktigt allvar.

Det är en fullständigt riktig beräkning av var och ens samlade bidrag till utsläppen; konsumerade vi inte dessa importerade varor skulle alltså utsläppen minska. Självklart är det allas och envars ansvar att ta hänsyn till detta när man planerar sina inköp. Krav har ställts tidigare och bör beaktas allvarligare nu att varor och tjänster bör märkas med hur mycket klimatpåverkan de bidrar till. Det är lika självklart som att vi innehållsdeklarerar mat utifrån vilka råvaror de består av eftersom energin som används i produktionen av en vara och som är en del av västhusgastillförseln förstås bör räknas som en råvara.

Naturskyddsföreningen ställer i ett yttrande från 2007 sig bakom att KRAV-märkning ska omfatta även energiåtgång och transporter.

Problem med märkning av mat är att en i framtiden klimatmärkt köttbit givetvis är bättre ur aspekten att vi då kan jämföra olika köttalternativ. Samtidigt kan ju faktiskt en maträtt gjord på bönor eventuellt vara ännu bättre och hur ska man medvetandegöra konsumenten om detta? Bör man kanske på något vis deklarera koldioxidekvivalenter per kg maträtt i förpackningen? Är detta möjligt att genomföra?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=856685

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.196122/svenskar-star-for-tio-tons-utslapp-per-person

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu