Utsläpp större än väntat?

Nov 27
2008

I DN idag konstaterar Naturvårdsverket i en rapport att svenskarnas utsläpp av växthusgaser måste räknas upp på grund av import av varor som bidrar till utsläppen. Något som hävdats länge av de som kan frågorna, men som medvetet har räknats bort av de som inte vill ta hotet på riktigt allvar.

Det är en fullständigt riktig beräkning av var och ens samlade bidrag till utsläppen; konsumerade vi inte dessa importerade varor skulle alltså utsläppen minska. Självklart är det allas och envars ansvar att ta hänsyn till detta när man planerar sina inköp. Krav har ställts tidigare och bör beaktas allvarligare nu att varor och tjänster bör märkas med hur mycket klimatpåverkan de bidrar till. Det är lika självklart som att vi innehållsdeklarerar mat utifrån vilka råvaror de består av eftersom energin som används i produktionen av en vara och som är en del av västhusgastillförseln förstås bör räknas som en råvara.

Naturskyddsföreningen ställer i ett yttrande från 2007 sig bakom att KRAV-märkning ska omfatta även energiåtgång och transporter.

Problem med märkning av mat är att en i framtiden klimatmärkt köttbit givetvis är bättre ur aspekten att vi då kan jämföra olika köttalternativ. Samtidigt kan ju faktiskt en maträtt gjord på bönor eventuellt vara ännu bättre och hur ska man medvetandegöra konsumenten om detta? Bör man kanske på något vis deklarera koldioxidekvivalenter per kg maträtt i förpackningen? Är detta möjligt att genomföra?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=856685

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.196122/svenskar-star-for-tio-tons-utslapp-per-person

One Response to “Utsläpp större än väntat?”

  1. Anders says:

    Många onödiga utsläpp kommer från resande och transporter som saknar samordning. Läs mer på privatmotormarknad.se

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu