20 forskare

Dec 18
2008

Newsmill.se går 20 svenska forskare ut och menar att vi inte alls vet om koldioxidutsläppen har med uppvärmningen att göra. De får givetvis tro och torgföra vad de vill, men fortfarande är en övervägande stor majoritet av forskare överens om att uppvärmningen inte är enbart naturlig och att vi människor har med saken att göra.

SMHI kan man läsa dessa rader, vilket kan sägas stå för den koncensus som dessa 20 förnekar finns.

Listan de hänvisar till innehåller en hel del felaktigheter och är skriven av en notorisk klimathotsförnekare. Mer faktagranskning av artikeln i Newsmill finns här.

Och vad man än vill inleda för hårklyverier om dittan och dattan så är det ett faktum att det blir varmare och varmare, vilket kan visas enkelt med denna bild från NASA (vars forskare knappast kan kallas för klimatalarmiker eller miljövänster).

Och om konsekvenserna av denna uppvärmning kan man läsa bland annat här.

En annan mer alarmerande artikel om konsekvenser som militär upprustning och andra sätt att möta klimathotet finns på thespec.com.

Och en bra nedtagning på jorden av klimathotsförnekare kan man hitta här, skriven av forskare i ämnet…

Och till syvende och sist; har majoriteten i forskarvärlden rätt, så är det bra om vi gör någonting nu och inte i morgon, för då kan det vara för sent. Har däremot de 20 forskarna rätt så kan det sluta med att vi i ”onödan” får en mer hållbar utveckling av vår jord, och vad är i så fall problemet med det?…

En bra länk för skolbarn om frusen mark (permafrost) finns i länklistan till höger, men du kan också klicka här. Den har bäring på frågan förstås eftersom forskarna nu kan visa med mätningar att tundrans infrusna metan har börjar bubbla upp, en växthusgas med många gånger större potens än koldioxiden.

Det tråkigaste med inlägget på Newsmill är att dessa forskare häller bensin på en brasa som borde ha släckts för länge sedan; huruvida människan påverkar klimatet eller inte. Fortsatt meningslös debatt om detta trots en överväldigande majoritet som kan visa att vi är en del av det som påverkar klimatet stjäl bara energi från det viktiga; att hitta lösningar på problemet som är hållbara biologiskt, mänskligt och ekonomiskt.

Andra bloggares åsikter om , ,

Varmt år…

Dec 17
2008

2008 bland de tio varmaste åren sedan 1850. Så står det i DN idag och fakta är från WHO, World Meteorological Organization. Detta ger en extra ödesdiger bakgrund till förra blogginlägget om Bush och hans personliga tack till sina industrivänner och resten av världen; sorgligt minst sagt.

Nästan lika sorgligt är det att läsa andra blogginlägg från climate scam-grupper som på alla sätt försöker få klimatförändringarna att se ut som ”en kupp av miljövänstern”. Det som de ständigt missar är många saker förstås, men för att nämna några:
95 procent av forskarna är överens om att det är människan som påverkar klimatet.
Generellt blir det varmare och man kan alltså inte ta enstaka temperaturer från enskilda platser under få år för att bedöma detta.
Forskarna som ser trenderna och analyserar data är knappast analyserade vad gäller deras politiska hemvist.

Ju förr alla inser att detta är allvar desto större chans att vi överlever som art.
Ju fler klimathotsförnekare desto större risk att det går åt pipsvängen.

En bra kommentar till en amerikansk ”förnekare” finns här. Läs den, den är skriven av forskare inom klimat och ger en bild av forskarvärldens syn på dessa livsfarliga bakåtsträvare.

En som inte är bakåt- men framåtsträvare är Carl Schlyter som på Etc:s hemsida kommenterar det avslutade klimatmötet i Polen. Han tycker, som så många andra, att det är fel att lägga klimatbördan utomlands när det är vår egen produktion och framförallt konsumtion som står för toppnoteringarna vad gäller utsläpp och miljöpåverkan i stort. Vi köper gärna billigt massproducerade produkter från till exempel Kina för att sedan lägga över ansvaret på dem för det globala klimatet…

Andra bloggare: , , ,

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu