Svenskt Näringsliv vill inte vara med

Nov 27
2008

I en artikel från den 25 november på Svenskt Näringslivs hemsida visar organisationen att man tillhör de som inte vill ta klimatförändringarna på allvar. Däremot menar man på allvar att subventionerna till förnyelsebar energi bör fasas ut (på annat sätt kan man inte tolka sista stycket i artikeln) och att kärnkraft ska fasas in. Svensk Energi har också tagit initiativet till en satsning som de kallar krafttag.nu, ett ”upprop för morgondagens energiförsörjning”. Där kommenterar man kristdemokraten Lars Wohlins debattartikel på SVT Opinion där han förespråkar mer kärnkraft, vilket gillas av Svensk Energi/Kraftag.nu.

Tron på att människan plötsligt kan bemästra alla tekniska svårigheter som behöver åtgärdas för att kärnkraften ska bli hundra procent säker (en omöjlighet givetvis) är som vanligt enorm. Men kanske är det så att de som är med i Svenskt Näringsliv räknar med att deras ekonomi ger dem chansen att flytta om det ändå trots allt skulle hända, fast det egentligen inte kan hända, det som inte får hända…

Det är tråkigt att inse att dessa organisationer som företräder svensk industri inte istället belyser hur man kan spara energi genom energieffektiviseringar. Det är som om de senaste årens samtal om dessa möjligheter, understödda av forskning på t ex Linköpings universitet, helt gått Svenskt Näringsliv och deras tillskyndare i riksdagen förbi.
Bland de senaste inläggen i detta fortgående ”samtal” kan man peka på Naturskyddsföreningens höstkonferens med temat ”Halva energin, hela välfärden”, där bland andra Lousie Trygg, Tekn. Dr på institutionen för energisystem på Linköpings universitet menade att vi utan problem kan halvera vårt energibehov till 2030 om bara de rätta politiska åtgärderna görs. Skattesubventioner var ett sätt som debatterades.

Svenskt Näringsliv och givetvis Svensk Energi tillhör tyvärr de som eventuellt kan stoppa en sådan utveckling mot ett hållbart samhälle. Det verkar inte bättre än att de fortfarande tror att just Sverige och svenska företag ska kunna undslippa marknadskrafternas generella lag om tillgång och efterfrågan. Vi kan inte skapa lägre priser i Sverige genom att bygga mer kärnkraft eftersom vi tillhör en alltmer för stora delar av Europa gemensam marknad även på energisidan. Så länge inte Svenskt Näringsliv och svenska politiker inser detta kommer vi att alltför långsamt gå mot ett hållbart samhälle.

Sedan tillkommer fakta att kärnkraften är bland de dyraste alternativen som finns när det gäller energiutvinning. Bara att återställa Billingen där vi tidigare bröt uran gick på 2 miljarder kronor. Barsebäck återstår att montera ned den dag någon vill göra det. Kostnad okänd.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/article66633.ece

http://www.krafttag.nu/krafttag/export/common/blog/article_0016.html

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1320616&lid=senasteNytt_1145102&lpos=rubrik_1320616

http://econpapers.repec.org/article/eeeenepol/v_3A36_3Ay_3A2008_3Ai_3A7_3Ap_3A2330-2350.htm

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu