Konkreta och bra åtgärder

Dec 09
2008

EU har beslutat sig att fasa ut vanliga glödlampor, ett mycket bra beslut. Totalbesparingen inom EU ligger på runt 40 TWh, dvs mer än den samlade förväntade vindkraftproduktionen år 2020 i Sverige.

I Sverige innebär detta en besparing på 2 TWh, alltså ungefär lika mycket som årsproduktionen av de planerade vindkraftparkerna i Västernorrland på totalt mellan 380 till 500 vindkraftverk i sju parker.

Den satsningen i sig är ett bra initiativ av SCA och Statkraft och det är bara att hoppas att sunda förnuftet får råda i deras styrelser och att de därför lägger ned planerna på mer vattenkraft i Byske, Hårkan och Ammerån, precis som de lade ner planerna i Röån i Sollefteå kommun.

Vi hoppas att dessa konkreta åtgärder om utfasning av glödlampor inte obstrueras av något medlemsland och att det kanske kan vara början på fler liknande beslut om energieffektiviseringar. För som det sagts tidigare; effektiviseringar är den första och bästa vägen att gå mot ett lågkolsamhälle. Något som kommer före allt nybyggande av vatten- eller kärnkraft, oavsett att sådan miljöförstöring kan leda till vinst för svenska företag. Biologisk mångfald och kärnsäkerhet måste gå före vinstmaximeringar.
Alltid.

Vattenkraftens konsekvenser…

Nov 26
2008

Idag är det snart en månad sedan seminariet Vattenkraftens konsekvenser gick av stapeln i Sollefteå. Som projektledare tillsammans med Christina Lindhagen från Sportfiskarna hade vi mycket att stå i före seminariet. Men det var det värt; vi hade i princip bara helt nöjda deltagare…

Föreläsarna pratade om biologiska konsekvenser av vattenkraft, de pratade om vilka energieffektiviseringar som kan göras som alternativ till att bara bygga vidare på vårt energisystem och frågor runt samhällstillväxt belystes.

Lite YouTube-glimtar från seminariet kan ses här: www.raddaforsen.se

Presentationer från seminariet kan laddas ner från www.raddavaravatten.se

Men varför hade vi detta seminarium?

Jo, det finns ett stort intresse för att bygga ut vattenkraften i vårt land, detta beror på klimathotet och de elcertifikat som vattenkraft kan få. Tyvärr är detta en dålig väg att gå; vattenkraft är förnyelsebar, men det är inte biologisk mångfald. Och den biologiska mångfalden förstörs när man bygger vattenkraft.

Kraftbolagens intresse för att bygga fiskvägar eller restaurera de vattendrag som tidigare förstörts är minimalt. De ser inte det som sin skyldighet att göra detta. Och rent juridiskt är det så i de flesta fall, vattendomarna som oftast fastställts i en tid då ord som ”miljöanpassning” och ”biologisk mångfald” inte fanns ger väldigt små kompensationer till det förstörda vattnet. Men det finns givetvis moraliska och ekonomiska skäl…

Ett annat problem är att vattenkraften är åtskild från det övriga regelsystemet inom miljölagstiftningen som säger att ”förorenaren” betalar. Ända sättet att komma åt detta är alltså att försöka omförhandla de vattendomar som gäller. Och då finns stöd att hämta hos både Fiskeriverket och Kammarkollegiet. Vi återkommer i ämnet framöver…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu