Krisen en andeviskning

Jan 20
2009

”Vårt ekonomiska system är inte hållbart på ett djupare plan. Finanskrisen, oljekrisen och livsmedelskrisen är tecken på det. Den finanskris vi nu går igenom är bara en mild föraning om vad som kan inträffa om vi inte tar itu med problemen på allvar.”
skriver Dominic Waughray, chef för miljöfrågor på World Economic Forum, på Dagens Industris debattsida. Han menar att det vi hittills sett av finansiella kriser bara är en föraning av vad som komma skall om vi inte gör något åt situationen nu!
Och då menar han den (för vissa) självklara kopplingen mellan ekonomi och ekosystemresurser. Lär vi oss inte att arbeta tillsammans med naturen, går det åt pipsvängen…

Arne Naess har gått bort. Han var en av de många som stred för Altaälvens överlevnad. Han ansåg att civil olydnad var en viktig del i kampen mot miljöförstöring och betonade ickevåldsprinciper och ansvarstagande för sina handlingar. Detta innebär att man också för sin kamp med argumentation som baseras på vetenskaplig grund och allmängiltiga regler.

Till exempel att man tar de biologers utsagor på allvar som visar att vattenkraft är fullständigt ödeläggande för den biologiska mångfalden; att man tar Sveriges riksdags miljömål på allvar; att man fullt ut accepterar de moraliska regler som marknaden normalt accepterar och som innebär att förorenaren betalar och därmed inte arbetar för fortsatt utbyggnad av vattenkraft; att man inte låter planerad förstörelse av biologisk mångfald glida in under luddiga ”effektiviseringsåtgärder” eller halt prat om ”klimatansvar”; att man tar fullt ansvar som vattenkraftsexploatör för vad man ställt till med tidigare i strömmande vatten…

Något för Vattenfall AB att lära sig, som förlorade mot folkets vilja i Vilhelmina nyss, men som nu försöker köpa in sig hos folk i Näsåker, Sollefteå kommun…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , eller varför inte på http://intressant.se/intressant

2 Responses to “Krisen en andeviskning”

 1. Michael Karnerfors says:

  [Arne Naess] ansåg att civil olydnad var en viktig del i kampen mot miljöförstöring och betonade ickevåldsprinciper och ansvarstagande för sina handlingar. Detta innebär att man också för sin kamp med argumentation som baseras på vetenskaplig grund och allmängiltiga regler.

  ”Argumentation som baseras på vetenskaplig grund”? Hur kommer det sig då att så fort jag eller Johan eller någon annan skriver kommentarer med vetenskapligt belagda argument som säger emot din åsikt så godkänner du inte kommentarerna?

  Respekt för vetenskap visas genom att ta med varje vetenskapligt argument i diskussionen och inte bara de som passar åsikten. Åsikter skall väljas utifrån vetenskap… inte att vetenskap väljs utifrån en redan etablerad åsikt. Att helt enkelt utestänga den vetenskap som är för obekväm innebär att denna princip som Naess till synes stod för missbrukas å det grövsta.

 2. chriborg says:

  Nöjd Michael? :-)
  Saken är den att jag anser att diskussionen mellan mig och andra som inte tror på kärnkraft som en hållbar väg att gå och er som har en annan åsikt inte är fruktbar. Vi står för långt ifrån varandra…

  Även om du visar att en urankuts i sig inte är radioaktiv (eller vad det var du pratade om tidigare?), eller att brytning av uran inte påverkar vare sig människor eller miljö, eller att lagringen av avfallet skulle vara löst, så anser jag att det fortfarande är problem med allt detta. Och inte bara jag, utan många, många fler…

  Ett hållbart samhälle är inte kompatibelt med kärnkraft, det är min fasta ståndpunkt.
  Den dag du och Johan lyckas övertyga hela det civila samhället om att det ni säger är rätt och det kan bevisas att kärnkraft är totalt ofarligt och inte innebär några som helst andra risker för natur och demokrati jämfört t ex vindkraften, kanske jag ändrar mig… Men det lär dröja, eller hur… :-)
  Christer

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu