Solceller vs kärnkraft

Dec 26
2008

Måste ställa en fråga till er läsare…
Om ni bodde så att ni kunde få rent källvatten med självfall, alltså utan att behöva trycka in det med pumpar till ert hus; skulle ni ändå bygga ett pumphus för att pumpa in kommunalt klorerat vatten? Trots att det skulle bli dyrare och mer tekniskt komplicerat och mer känsligt för störningar?
Eller; om ni levde på ett ställe där ni hade bara hundra meter till affär med fullt utbud, skulle ni då ändå köpa en bil för att ta er till en likadan affär ett par mil bort?

Nej, tänkte väl det.
Men det är vad vissa centerpartister tycker vi ska göra med våra energisystem. Bland andra kan nämnas Fredrick Federley som tycker att kärnkraften ska byggas ut. Otroligt att så opålästa människor ska få sitta i Sveriges riksdag. Hade han läst bara lite i ämnet energieffektiviseringar hade han precis som de forskare inom ämnet som gärna delger sina fakta till Fredrick och andra ”kärnkraftskramare” insett att vi inte behöver kärnkraften.

Eftersom vi kan spara minst en tredjedel av vår elanvändning och eftersom elförbrukningen redan minskar av olika skäl, finns det ingen som helst anledning att bygga ut vare sig kärnkraften eller vattenkraften. Vi klarar detta ändå, med bibehållen produktion och med bibehållet välstånd. Så det är lika urbota dumt och okunnigt att föreslå mer kärnkraftsutbyggnad som att köpa en bil för att ta sig till en affär två mil bort när det finns en med samma utbud inom promenadavstånd…

En märklig brist på konsekvensanalys är det också att just Fredrick föreslår detta. Fredrick var som bekant en motståndare i somras till den så kallade FRA-lagen, som han ansåg inte var bra ur integritetssynpunkt. Ni vet, lagen som snart träder i kraft och som innebär att FRA och därmed myndigheterna får läsa allt vad de vill av din e-postkommunikation eller ta del av vad du pratat om på mobiltelefonen med dina vänner. En lag som H:r Stalin eller H:r Hitler skulle jublat över och skrattat sig fördärvade över eftersom den införs genom demokratiska instansers försorg…

Bäste Fredrick; med kärnkraft måste vi ha FRA- och andra med demokrati inkompatibla lagar för att skydda oss från det som inte får hända; terrorattacker mot till exempel kärnkraftverk. Så din kamp mot FRA-lagen var fullständigt utan plan om du nu vill ha fortsatt utveckling av kärnkraft.

Men varför vill vissa grupper och individer ändå ha mer kärnkraft? Jo, elementärt; eftersom Svensk Energi och Svenskt Näringsliv är så resursstarka att de kan pumpa ut sina lögner om behovet av mer och ”billig” elkraft. Frågan är egentligen denna: är en stor del av våra politiker bara opålästa eller är de i maskopi med den näring som utan att tveka skulle bygga ut vad som helst, oavsett konsekvenser och oavsett behov, bara det lönade sig?

Gäller det förstnämnda kan jag rekommendera denna läsning, från forskare på Linköpings Universitet och sedan denna rapport från Naturskyddsföreningen. Som en början, tänkt att mana till eftertanke och lite reflektion, det tycker jag man kan förvänta sig och kräva av politiker innan de börjar rabbla propaganda som emanerar från ovan nämnda näringslivsorganisationer…

En annan mycket roligare läsning än om dessa bakåtsträvande eller ska vi säga konservativa politiker/samhällsdebattörers tokerier är artikeln om solceller i Miljöaktuellt. Inom tre år har vi en kommersiell produkt med en ny generation av solceller som kan konkurrera i pris med den el vi får ur våra elnät. Det du Frederick; finns om tre år mot dina kärnkraftverk som kan vara klara först om kanske tio år om de mot allt sunt förnuft skulle få tillstånd att byggas. Skulle vilja se en terrorgrupp försöka sabotera ett samhälles energisystem som är uppbyggt på solceller och vindkraft, gärna med spridda ägarstrukturer; från rent privata anläggningar för hemmabehovet till kooperativa och företagsägda lite större anläggningar. Blir ett himla spring på de terroristerna om de ska lyckas…

Ytterligare en artikel som till en början verkade bra och rolig var den om Vattenfalls behov av nya anställda de närmaste tio åren. Det är ju faktiskt positivt i sig nu när vi går in i en lågkonjunktur, men i slutet av artikeln nämns att det senaste årets nyanställningar har gällt folk inom eldistribution och kärnkraft. Kunde de inte satsa lite på vindkraft också? Vi får hoppas att det är det som man har i tankarna när man pratar om den kommande satsningen…

Andra bloggare tycker så här om , , , ,

13 Responses to “Solceller vs kärnkraft”

 1. Christoffer says:

  Om man tittar här: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____24662.asp så ser man att Sveriges energiförbrukning inte alls minskar som du påstår, den är svagt ökande (samma sak med elenergin.) Att det inte stiger beror på att vi redan håller på med effektivisering både i industrin och hemmen. Det du missar är de andra posterna som du ser i tabellerna. Kol, koks,Biobränslen, torv, Oljeprodukter, Gasprodukter mm.
  dessa står för ca 950 TWH att jämföra med vår elproduktion av 470tWh.

  Det är de 950 TWH smutsig energi som jag (Och andra) vill byta ut mot renare energi, Och här är kärnkraft det enda realistiska alternativet.
  Kärnkraft har bland den minsta externa miljöpåverkan av olika energislag, (I paritet med vind och vatten, sol har högre extern påverkan pga tillverkningsprosesserna) och dessa beräkningar tar inte hänsyn till tillgänglighet, tar man med tillgänglighet så vinner kärnkraft och vattenkraft utan problem (då vind och sol måste ha extremt mycket reservkraft av olika typer.)

  För en bra översikt över vad som går respektive inte går då det gäller energiproduktion så rekomenderar jag Sustainable energu-without the hot air som finns att ladda ner gratis från http://www.withouthotair.com/ Den ger en väldigt bra insikter i problemen vi ser just nu.

  Slutligen angående solceller, vist är det bra att de blir billigare. för länder där solen skiner starkt och ofta. I molniga norden så är det inte lönsamt. Dessutom så måste varje installerad solcell ha en reservkraftkälla för de tidpunkter så solen inte lyser, vad hade du tänkt använda till det ? olja ? kol ?

 2. chriborg says:

  Minskning eller ökning beror på vilket startår man tar. Korrelerar man energiförbrukningen till BNP har vi redan minskat eller effektiviserat, hur man nu vill uttrycka sig.

  Effektiviseringarna har en enormt stor potential. Ett problem är att ökade effektiviseringar gissningsvis kommer att ge minskad efterfrågan med därav sjunkande priser och följden att incitamenten för fortsatta effektiviseringar minskar. Detta om vi fortsätter att tro och tycka att marknadskrafterna själva ska få råda allena…

  När det gäller siffrorna i SCB:s statistik är de i satta i PJ, dvs PetaJoul, vilket motsvarar TWh med en faktor på ungefär 3,6. Dvs 950 PJ är lika med 264 TWh. Hur vi ska klara den biffen kan man se här. Bland annat konstaterar man i rapporten av Sweco att vårt elbehov kommer att ligga på kanske runt 82 TWh med effektiviseringar genomförda. Då kan man välja på att skära bort kärnkraften eller behålla den och sälja energin utomlands. Rapportens slutord är värda att citera, min kursivering och fetstil: Rapportens slutsatser är att Sveriges totala slutliga energianvändning skulle kunna halveras fram till 2030. Halveringen skulle främst kunna ske genom energieffektivisering och olika styrmedel. Författarna konstaterar även att denna reducering av Sveriges energianvändning, vilket motsvarar drygt 190 TWh, kan ske med bibehållen välfärd.

  Med tanke på risker och miljöpåverkan vid brytning; osäkra lagringsmöjligheter med oöverskådliga och icke gripbara tidsrymder av informationsöverförande till kommande hundratals generationer ATT det finns lagrat; med konsekvenser för demokrati (se huvudinlägget) är inte kärnkraft ett hållbart och bra alternativ vare sig tidigare, idag eller i morgondagen.

  Vattenkraften förutsätts vara kvar på samma nivå som idag, jag förespråkar inte att den ska tas bort, däremot tycker jag man ska kräva och lagstadga att kraftverksägarna blir skyldiga att restaurera de strömsträckor som idag är förstörda.

  När det gäller solenergi finns det redan idag teknisk möjlighet att producera energi för hela Europa från solcellsparker i t ex Sahara. Ett problem är fortfarande lagring av energi. Givetvis kommer även den grenen av vetenskap att utvecklas, se här till exempel: http://devicedaily.com/misc/mit-researcher-mimics-photosynthesis-to-turn-water-into-hydrogen-and-oxygen.html.
  Forskaren själv tycker så här: Nocera hopes that within 10 years, homeowners will be able to power their homes in daylight through photovoltaic cells, while using excess solar energy to produce hydrogen and oxygen to power their own household fuel cell. Electricity-by-wire from a central source could be a thing of the past.

  Under tiden finns redan teknik för att utjämna tillgång-efterfrågan-produktion, det är fråga om politisk vilja och mod snarare än tekniska svårigheter. Det jag tänker på är effektstyrning; hos förbrukaren, lokalt och regionalt. Kan styras med priserna på el (jämför natt- och dagtaxa som vi tidigare haft). SMHI ger idag bra prognoser och kan alltså ge underlag för åtminstone de tre närmaste dygnen vad gäller vindkraft och därmed också underlag för börsen och prissättning.

 3. Michael Karnerfors says:

  Att photovoltiacs ens övervägs visar, med tankte på PV’s höga förbrukning av material i ett livscykelperspektiv, att förslaget inte är helt genomtänkt. PV’s har inte oändlig livstid och förbrukar bland annat stora mängder sällsynta grundämnen.

  Vidare är förslagen om energieffektiviseringar för att minska energiförbrukningen dödsdömda. Notera att energieffektiviseringar i sig är bra därför att det stimulerar tillväxt och omsättning. Men som demonstrarades redan på 1800-talet av William Stanley Jevons, och som återbesöktes på 1990-talet av Daniel Khazzoom och Leonard Brookes så kommer energieffektiviseringar inte att minska den totala energiförbrukningen… de kommar att öka den. Effekten kappas ”Jevons Paradox”. Läs på.

 4. Johan says:

  Christer, de argument du nämner mot kärnkraft. Uranbrytning och avfallsförvaring, håller inte. Modern uranbrytning är inte nämnvärt mer miljöpåverkande än kopparbrytningen till vindkraft, det är inte särskilt konsekvent att vara emot uranbrytning utan att även vara emot alla annan sorts gruvbrytning. Sett i ett livscykelperspektiv så är uranbrytning inte något större problem. Speciellt inte om man tar hänsyn till kommande teknik som kommer reducera uranbehovet med en faktor 50-100.

  Avfallsfrågan är likaså ett icke problem, svenska KBS-3 metoden och amerikanska WIPP är oerhört säkra metoder för slutförvaring. Det är även sub seabed disposal. Problemet med informationsöverföring är inte något större huvudbry eftersom avfallet inte är särskilt farligt längre efter några tusen år och sannolikheten att en framtida civilisation på ren slump skulle råka borra sig ner i en slutförvaring är så nära obefintlig man kan komma. Borrar de sig ner avsiktligt, då kan man anta att de vet vad de sysslar med för har man så avancerad gruvteknik så känner man också till radioaktivitet.

  Det är lätt att stirra sig blind på effektiviseringar, men det bygger på en felaktig attityd att energikonsumtion/produktion av sin natur är av ondo. Vilket inte är sant, det finns ingen anledning till varför vi inte kan öka vår energikonsumtion så länge energin kommer från kärnkraft och förnybara energikällor.

  Mer och billigare energi kan vara av godo eftersom det öppnar upp nya möjligheter till miljövänligare produktions och avfallshanteringsmetoder. Något som inte är möjligt i ett energifattigt samhälle.

  Behovet av effektiviseringar, utöver vad som är ekonomiskt rimligt, existerar enbart om man ska försöka driva samhället på enbart förnybara energikällor vilket är en dödfödd ide från början. Det finns inte något miljömässigt skäl att välja bort kärnkraft, något i princip alla livscykelanalyser demonstrerar. Det är inte överhuvudtaget uppenbart att vind och sol är bättre miljömässigt än kärnkraft.

 5. chriborg says:

  Citat Michael Karnefors: Men som demonstrerades redan på 1800-talet av William Stanley Jevons, och som återbesöktes på 1990-talet av Daniel Khazzoom och Leonard Brookes så kommer energieffektiviseringar inte att minska den totala energiförbrukningen… de kommar att öka den. Effekten kappas “Jevons Paradox”. Läs på.

  Det var just det jag beskrev i första kommentaren, andra stycket. Läs noga, får jag väl replikera ditt ”Läs på”.

  Vidare skriver jag att detta förutsätter att man som god troende på marknaden som lösning på allt i världen tror att människan framförallt är egoistisk och tar alla steg först och främst för sin egen del. Jag och väldigt många med mig tror inte att det är hela sanningen. Det är fråga om folkbildning och opinionsarbete. Och politik, miljölagar, piskor och morötter…

  I övrigt när det gäller solenergi så är ju dagens teknik inte färdigutvecklad och om man nu vill tro på kärnkraften som är enormt teknikberoende (och som fått kanske en faktor 1 miljon gånger mer resurser än t ex solenergi vad gäller forskning) så måste man väl kunna lita på att vetenskapsmän ska kunna lösa även frågorna runt solenenergin. Den har ju vissa fördelar, den är t ex inte ”nästan oändlig” utan oändlig på riktigt, sett i miljarder års perspektiv. Inte heller ett spår skadlig som energianvändning…

  Johan:
  Att påstå att vind- och solenergi inte uppenbart är mer hållbart än kärnkraft diskvalificerar nästan från fortsatt diskussion.

  Några kommentarer från Johan Swan från Naturskyddsföreningens blogg och med samma spörsmål, ber om ursäkt att jag gör det enkelt för mig, men Johan har kvalifikationer som grundar för en adekvat analys:
  Kärnkraft är en teknik som grundar sig på användning av ändliga resurser som ger omfattande irreversibel miljöpåverkan vid brytning och bearbetning. Kärnkraft ger ständiga utsläpp av naturfrämmande ämnen vid drift. Kärnkraft ger omfattande mängder avfall, en del mycket giftigt och långlivat. Kärnkraft innebär risker för omfattande miljöförstöring vid olyckor. Kärnkraft innebär risker för kärnvapenspridning. De som försöker få det till att det kan finnas en hållbar kärnkraft har inte förstått vad hållbarhet är.

  Slutligen, slutförvarsfrågan för använt kärnkraftbränsle är inte löst. Den svenska KBS-metoden som kärnkraftsindustrin utvecklat bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska hindra att radioaktivitet skadar människa och miljö i hundratusentals år. Men industrin kommer att ha mycket svårt att visa att deras säkerhetsmodeller är trovärdiga. När vi nu närmar oss en ansökan visar det sig att det finns skäl att i grunden ifrågasätta industrins arbete och metodval. Den som vill veta mer kan följa frågan på http://www.mkg.se.

  Vidare kan man följa Johans argument på http://blogg.naturskyddsforeningen.se/mikael/2008/12/10/mark-lynas-ansluter-sig-till-minoritetens-perspektiv/#comments

  Jag tror och hoppas verkligen att ni för en lönlös kamp för mindre energieffektiviseringar och mer kärnkraft. Det vore att göra mänskligheten en otjänst att forma ett samhälle efter er modell. Chanserna ökar lavinartat att scenariot med tillbakagång till stenåldersnivå blir verklighet…

 6. Johan says:

  Christer. Notera att Johan Swahn inte citerar en enda livscykelanalys i sitt svar till mig och Michael med flera i diskussionen på SNF’s blogg du länkar till. ExternE är alltid trevlig LCA att börja med eftersom det är den mest omfattande av sitt slag.
  http://www.externe.info/results.html
  Vattenfalls LCA är också trevlig och rigorös.
  http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819778milj/P0282331.pdf

  Du diskvalificerar nästan dig själv med andra ord då du uppenbarligen inte tagit del av den forskning som finns. Att inbilla sig att förnybar energi är helt utan miljöeffekter är otroligt naivt. Långsiktig hållbarhet blir också lite meningslös att prata om. En enkel beräkning visar att spårmängderna uran och torium i vanlig granit ger graniten högre energidensitet än vad rent kol har. Det innebär att vi i längden kan använda vanlig berggrund som bränsle i reaktorer, vi lär inte få slut på granit före solen inleder sin expansionsfas och jorden dör.

  Mina kvalifikationer för att diskutera kärnteknik är förövrigt minst lika goda som Johan Swahns, appeal to authority argument är alltså inte särskilt effektiva. Det svar vi skrev till Swahns kommentar du citerar kan man finna här
  nuclearpoweryesplease.org/blog/2008/12/16/svar-till-johan-swahn/

  Swahn är synnerligen ensam inom vetenskapliga kretsar om att tycka att KBS-3 inte är en säker förvaringsmetod. Finnarna har ju tex redan börjat bygga sin slutförvaring som mer eller mindre bygger på KBS-3 och STUK är definitivt inte mindre kompetent myndighet än SSM.

 7. chriborg says:

  Eftersom jag har erfarenhet av hur Vattenfall hanterar sanningar när det gäller vattenkraft och energibehov i Sverige är mitt förtroende för dem som faktagranskare av kärnkraft lika liten som om jag frågat en förhörsledare på Quantanamo om det förekommer tortyr där… :-)

  Jag har heller inte någon gång påstått att förnyelsebar energi är helt utan miljöeffekter, löjligt att lägga sådana påståenden i min mun. Däremot är det fortfarande så att oavsett hur ”säkert” man kan slutförvara använt bränsle så är vind- och solkraft bättre ur alla möjliga aspekter. De kärnkraftreaktorer du pratar om som ska använda vanlig granit; är de ekonomiskt realiserbara idag? Varför diskuterar man fortfarande farligheterna som är förknippade med kärnkraft om det inte är farligt? Om civil kärnkraft inte ökar risken för spridning av kärnvapen, varför är hela världssamfundet oroligt för Irans anläggningar? Varför är gruvindustrin intresserade av uranbrytning om de lika gärna kan använda avfall från gamla stenbrott på västkusten?

  Nej, inse att kärnkraft är förknippat med en massa olägenheter av gigantiska mått, t ex min diskussion om demokrati. Om den är ofarlig, varför inte förlägga den i närmaste dagiskällare? Då har ju konsumenterna närmare till hans till denna ”rena och ofarliga energi”… :-)

  Greenpeace: Precis som olja, kol och gas är uran en ändlig resurs. Om vi fortsätter att använda motsvarande mängd uran som idag, så kommer världens lättillgängliga uranreserver att räcka i 40 till 50 år, enligt IAEA, Internationella atomenergiorganet. Skulle kärnkraften expandera ytterligare kommer urantillgången att ta slut ännu tidigare. Och när urankoncentrationen i marken börjar minska, krävs ett mer omfattande utvinningsarbete med ännu större påverkan på människors hälsa och miljön.

  Är detta lögn?

 8. Johan says:

  Du kanske inte litar på vattenfall, trots att deras LCA har blivit granskad av utomstående. Men hur ställer du dig till ExternE och diverse livscykelanalyser publicerade i forskningsjournaler?

  Du skrev detta ”Inte heller ett spår skadlig som energianvändning…” och det tolkade jag som att du menade att miljöeffekterna av sol är noll. Om du menade det på ett annat sätt så ber jag om ursäkt för att ha lagt ord i munnen på dig.

  Greenpeace ljuger ja. Eller snarare de förvrider IAEA’s raport. IAEA’s siffror är baserat enbart på prospekteringsresultat, vilket är en meningslös siffra för långtida hållbarhet. Mer relevant är fördelningen av uran och torium i jordskorpan vilket är välkänt, iallafall för uran. Se gärna dessa tre artiklar för att få en uppfattning om hur mycket uran och torium som finns.

  Deffeyes & MacGregor, “World Uranium resources” Scientific American, Vol 242, No 1, January 1980, 66-76,
  J. Stephen Herring Uranium and Thorium Resource Assessment, Encyclopedia of energy 2004 Pages 279-298
  Erich A. Schneider, William C. Sailor Long-Term Uranium Supply Estimates Nuclear Technology · Volume 162 · Number 3 · June 2008 · Pages 379-387

  Har du inte tillgång till de journalerna så mailar jag dig gärna artiklarna. Resultaten av den första summeras i tabellen på slutet av detta blogginlägget jag skrivit.
  http://www.gronarealisten.blogg.se/2008/august/vars-gar-gransen-for-energimassigtekonomiskt.html
  Det blogginlägget skissar också upp hur låga koncentrationer av uran som är brytbara för att driva vanliga lättvattenreaktorer och när det krävs breeder reaktorer. Du frågade om de kärnreaktorer som kan använda granit är ekonomisk realiserbara idag. Ryska BN-800 som exempel kostar ungefär 25% mer att konstruera än en traditionell LWR. Priset kan pressas mer om man satsar mer på tekniken givetvis, men eftersom vi har så mycket billigt uran finns det inget behov av breeders varken ekonomiskt eller resursmässigt på väldigt lång tid.

  Jag tog uran i granit som exempel på långtida hållbarhet, naturligtvis är det billigare att bryta uran i högre koncentrationer. Vi behöver inte ens tänka på att utvinna uran och torium ur granit på tusentals år eftersom det finns flera miljarder ton uran och torium i halter över 100ppm(lägsta halten man bryter idag är 300 ppm). Dessutom lär uran ur havsvatten vara mer eknomiskt än uran ur granit om man går efter de japanska experiment som bedrivs för att utvinna uran ur havsvatten. För info om utvinningsmetoder och nuvarande kostnader se länkar i detta blogginlägget jag skrivit http://www.gronarealisten.blogg.se/2008/february/havsvatten-satter-ovre-gransen-pa-uranpriser.html. Eftersom floder tillför uran till havet hela tiden är det i princip en ”förnybar” energikälla. Se tex Bernard Cohen ”Breeder reactors: A renewable energy source” American journal of physics 51(1), Jan. 1983.

  Du kanske anser att sol och vind är bättre ur många askepter, jag anser att kärnenergi är överlägset ur helt andra. Ytan som krävs(ur ett livscykelperspektiv) är storleksordningar mindre, resursbehovet är storleksordningar mindre, mängden material som måste brytas i gruvor är mindre, kärnkraft behöver inte någon fossil backup i de länder som saknar vattenkraft osv. Allt det antyder på att miljöpåverkan är mindre, mindre ekologiskt fotavtryck helt enkelt.

  Avfallsfrågan verkar mest hänga på att folk är dödligt rädda för ordet radioaktiv, men det har inte så mycket med den faktiskta farligheten att göra som är lägre än många industriella kemikalier. Majoriteten av det långlivade avfallet, transuranerna, är i princip olösliga i vatten och man hade kunnat begrava det helt utan lera och kapslar om man så vill. Det är inte heller vild spekulation från min sida utan det demonstrerades av naturen i och med de naturliga kärnreaktorerna i Oklo afrika.
  http://www.gronarealisten.blogg.se/2008/february/oklo-vad-sager-den-naturliga-reaktorn-om-slutforva.html
  En mer tydlig demonstration av slutförvarings säkerhet kan man knappast be om!

  Varför man diskuterar farlighet? Vilka diskuterar farlighet förutom greenpeace och andra miljöföreningar som ännu inte riktigt förstått hur kärnteknik fungerar? Istället för att lyssna på vad de pratar om så kanske du borde sätta dig ner, studera lite reaktorfysik och hur reaktorer är konstruerade och sen bedömma deras säkerhet, kunskap är makt?

  När det gäller vapen, förklara gärna hur det skulle få iran att sluta anrika uran eller nordkorea att sluta producera plutonium ifall sverige, EU och USA lägger ner kärnkraft? Ge också ett endaste exempel på ett land som använt elproducerande reaktorer för att producera material som sen använts i vapen? Grejen är den att tekniken för att producera vapenmaterial är 40-50 tals teknik som existerar oberoende av civil kärnkraft. Vi kan lägga ner all civil kärnkraft i världen och det är ändå trivialt för vilket land som helst att bygga de anläggningar som krävs för att producera vapenmaterial. Man trivialiserar och missförstår problemet med kärnvapenspridning om man inbillar sig att den är ett resultat av civil kärnkraft. Om till och med Nordkorea som är ett av världens mest efterblivna länder kan bygga en plutoniumproducerande reaktor helt på egen hand utan civil kärnkraft, hur tror du då vapenspridning kan förhindras genom att förhindra civila reaktorer?

 9. Johan says:

  Föresten så kämpar jag definitivt inte mot effektiviseringar. Vem kan vara mot att få mer för mindre? Effektiviseringar är fantastiskt bra, men jag köper inte att effektiviseringar kommer sänka totalkonsumtionen långsiktigt sett, den har aldrig gjort det hittills. I ett makroperspektiv leder effektiviseringar ofta till ökad konsumtion vilket som sagt Jevons upptäckte på 1800 talet. Din lösning på Jevons paradox verkar vara att inskränka marknaden? Men då packar bara industrin och flyttar till länder där de kan förorena fritt, ingen miljövinst sker om sverige blir renare på bekostnad av ett smutsigare asien. Men om effektiviseringar nu ändå skulle avlägsnar behovet av ny elproduktion utan att industrin flyr landet så blir jag lika glad som du! Det vore enbart en vinst för samhället.

  Om industrin finner det mer ekonomiskt att öka produktion snarare än att effektivisera mer så ser jag inget problem med det så länge den nya energiproduktionen klarar strikta miljökrav. Som sagt, mer billig energiproduktion, i synnerhet el, kan öppna upp för miljövänligare produktions och avfallshanteringsmetoder. Det finns inget som helst egenvärde i att sänka produktion/konsumtion av energi. Vi kan producera storleksordningar mer energi än idag med storleksordningar mindre ekologiskt fotavtryck, bara vi gör det på rätt sätt! Mer energi är i grund och botten bra eftersom det innebär mer och större möjligheter.

 10. Johan Swahn says:

  Hej!

  Jag såg att jag förekommer i denna blogg. Johan Simu säger att ”Vattenfalls LCA är också trevlig och rigorös”. Men den är i stället mycket tendensiös. Genom att anta att det krävs gammal fossil ersättningskraft för den tid då intermittenta energislag som vindkraft och solel inte levererar el, får studien det till att kärnkraft är ett bättre energislag vad gäller koldioxidutsläpp och andra utsläpp. Detta sågs aldrig i klartext utan det svamlas något om att ” Därutöver har verkningsgraden, det vill säga hur effektivt den flödande energin omvandlas till el betydelse för miljöprofilen liksom den flödande energins tillgänglighet under året”. Det är detta som kallas ”reinvestering” i diagrammen och det kan antas att det handlar om det som benämns ”reservkraft” i rapporten, d v s oljekondens och gasturbiner. Då kan det vara intressant att se att ”Data för oljekondens och gasturbiner är hämtade från äldre anläggningar med relativt låga verkningsgrader och begränsad eller ingen rökgasrening”. Det är därför utsläppen av koldioxid och kväveoxider från vindkraft är så höga. Den tiden vindkraftverken inte snurrar så är de i stället gamla oljekondenskraftverk och gasturbiner. Trevlig och rigorös LCA?

  Den som i stället vill se en god jämförelse mellan olika LCA kan själv studera den nya studien:

  Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey, Benjamin K. Sovacoo,l Energy Policy 36 (2008) 2940– 2953

  http://www.nirs.org/climate/background/sovacool_nuclear_ghg.pdf

  Och dra sina egna slutsatser.

  Bästa hälsningar,

  Johan Swahn

 11. Johan Swahn says:

  Hej!

  Jag vill också kommentera Johan Simus syn på uran som naturresurs. Att säga att uran är en förnybar resurs bara för att det finns mycket av den totalt i jordskorpan, eller för den delen i universum, har ringa betydelse för en energianalys. Det är de mängder som är användbara för olika tekniska system som är intressant. En resurs blir inte förnybar i ett vardagsperspektiv om vi behöver åka till mars för att hämta dem.

  Det är uppenbart att det går att utvinna uran ur havsvatten, men hur mycket energi går det åt? Hur påverkas verkningsgraden av för den kärnkraftsel som produceras? Jag misstänker att det blir effektivare att gräva upp enorma volymer mycket lågvärda uranmalmer, med den miljöpåverkan detta skulle ge.

  När Johan Simu hänvisar till en artikel från 1980-talet om briderreaktorer så pekar han på en annan sak som är alltför lite uppmärksammat. Att allt snack om de fantastiska nya kärnkraftsreaktorerna som ska frälsa världen från växthuseffekten skulle vara något nytt. Det är klart att det hänt lite på den kärntekniska fronten på 40 år, främst på acceleratorsidan, men det betyder inte att det som enligt kärnkraftsvisionärerna komma ska är nytt. Det är i stort sett det som aldrig blev av på 80-talet. Och det som idag inte har någon som helst kommersiell förankring. Vars miljöproblem bara marginellt förbättrats — och det bara i teorin. Den dag det eventuellt ska byggas en ny reaktor i Sverige skiljer den sig inte nämnvärt från den första svenska reaktorn. Utom att den är rejält mycket dyrare.

  Slutligen vill jag säga några korta ord om slutförvaringen av det högaktiva avfallet. Jag har sagt att slutförvarsfrågan inte är löst. Och det är den inte förrän det finns ett slutförvar åtminstone i drift i världen. Där miljöprövningen har varit rigorös. Så är det inte idag. Johan Simu skriver om att jag är ”synnerligen ensam inom vetenskapliga kretsar om att tycka att KBS-3 inte är en säker förvaringsmetod”. Samtidigt är jag förmodligen en av dem som kritiskt har studerat den svenska kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod mest ingående. Och det jag sett gör inte övertygad om dess långsiktiga säkerhet. Det finns tecken på att metoden bygger alltför mycket på modeller och för lite på verklighetstrogna studier. Jag har en bestämd känsla av att det kan komma överraskningar.

  Bästa hälsningar,

  Johan Swahn

 12. chriborg says:

  Citat Johan Simu: Priset kan pressas mer om man satsar mer på tekniken givetvis, men eftersom vi har så mycket billigt uran finns det inget behov av breeders varken ekonomiskt eller resursmässigt på väldigt lång tid. Jag tog uran i granit som exempel på långtida hållbarhet, naturligtvis är det billigare att bryta uran i högre koncentrationer.

  Alltså ska vi bryta uran på gammalt vanligt sätt, med de olägenheter som det medför av radongaser, lakvatten etc etc…

  Citat Johan Simu:
  Du kanske anser att sol och vind är bättre ur många askepter, jag anser att kärnenergi är överlägset ur helt andra.

  Fortfarande har du inte på minsta vis adresserat frågan om demokrati och säkerhet. Förmodligen därför att du vet att kärnkraft kräver ett högsäkerhetssamhälle med allt vad det innebär av modifierade FRA-lagar och liknande; som i sin tur givetvis motsäger dina teser om den låga risk- och farlighetsfaktorn…

  Citat Johan Simu:
  Avfallsfrågan verkar mest hänga på att folk är dödligt rädda för ordet radioaktiv, men det har inte så mycket med den faktiska farligheten att göra som är lägre än många industriella kemikalier.

  Förvisso finns det massor av kemikalier som är farliga, det vet jag efter mer än två decennier inom industriell kemi. Men de flesta, säger inte alla, har dock en biologisk nedbrytbarhet som är väldigt kort, speciellt om de ska få förekomma inom EU, där krav finns om detta som handlar om tidsperpektiv på några dygn. Inte tusentals år som t ex plutonium. Sedan kan vi ju nämna Västernorrland och cesiumnedfallet efter Tjernobyl. Idag är halterna förmodligen lika höga eller i närheten av vad de var från början. Men ingen mäter längre i älgköttet eller fisken, det tar bort livsgnistan från oss som bor här. I stället gör vi som människor gjort i alla tider; det luktar inte, det smakar inte, kanske inte är så farligt då… Och fallen av olika cancertyper som har en högre frekvens i vårt län än i andra ökar…

  Citat Johan Simu:
  Vilka diskuterar farlighet förutom greenpeace och andra miljöföreningar som ännu inte riktigt förstått hur kärnteknik fungerar?

  Ja, kärnkraft är inte på agendan inom EU utom hos de som arbetar inom industrin i fråga, det är väl knappast för att man bara ”tycker” att det inte är ”chickt”… :-)

  Citat Johan Simu:
  Om till och med Nordkorea som är ett av världens mest efterblivna länder kan bygga en plutoniumproducerande reaktor helt på egen hand utan civil kärnkraft, hur tror du då vapenspridning kan förhindras genom att förhindra civila reaktorer?

  Ja, om vi till slut kommer till en dag utan kärnkraft överhuvudtaget, då finns det ju inga tvivelsmål om anläggningar som är i drift är för civilt bruk eller militärt… Långt fram i framtiden, men varför inte…

  Citat Johan Simu:
  Din lösning på Jevons paradox verkar vara att inskränka marknaden? Men då packar bara industrin och flyttar till länder där de kan förorena fritt, ingen miljövinst sker om sverige blir renare på bekostnad av ett smutsigare asien. Men om effektiviseringar nu ändå skulle avlägsnar behovet av ny elproduktion utan att industrin flyr landet så blir jag lika glad som du!

  Marknaden är EN DEL av samhället, inte tvärtom har skrivits tidigare någonstans. Därför måste samhället vara överordnat marknaden. Jag förespråkar inte en statlig planekonomi, den är för ineffektiv och leder tydligen alltför ofta till samma problem som säkerhetssamhället, dvs inskränkningar av demokrati.

  Men en helt på egna villkor lössläppt marknad är lika farlig, fast på andra sätt kanske… energieffektiviseringar har ett egenvärde, eftersom det tydligt visar att jorden INTE är en perpetum mobile-maskin som kan utnyttjas in absurdum utan konsekvenser. Vi ska ha en fri marknad, men inom ramar som världssamfundet bestämmer, inte marknaden själv.

  Dessa ramar kan t ex handla om vilka systemgränser ur ett biologiskt perspektiv som marknaden kan hantera och jorden tåla, vilka systemgränser ur ett egendomsperspektiv som marknaden kan få tillåtas agera inom. Då menar jag att det gemensammas överlevnad, säkerhet och välfärd måste stå över äganderätten på så sätt att om man missbrukar sin äganderätt så det hotar det allmänna, så måste den inskränkas. Ramarna för detta måste förstås tas lokalt, regionalt, nationellt och viktigare, på ännu högre plan.

  Privat ägande och egoism ger drivkrafter som kan nyttjas på ett bra sätt, men de innefattar också egenskaper som gör att de måste tyglas.

  Inget speciellt kontroversiellt, ta Souros eller PG Gyllenhammar som exempel. Båda har insett att marknaden självt inte kan hantera saker som miljö och/eller moraliskt ansvar vad gäller ersättningsnivåer och överutnyttjande av resurser…

  Därmed väljer jag att sätta punkt för denna diskussion, åtminstone för tillfället, mest för att jag vill vara lite ledig under helgerna… Vi får återkomma till ämnena framöver, tack för samtliga inlägg.

 13. Alexander K says:

  Just angående solceller, allt beror det på vad för slags solceller man använder. Det finns närmare 7 olika slags solceller som kan vara anpassade beroende på väder mm. Crystalline solceller som mono crystalline är de med högsta verkningsgrad. Men de blir något påverkade av olika väderförhållanden. Amorphous eller CIS/CIGS solceller påverkas inte på ett markant vis av väderförhållanden, i och med att de fungerar på ett något annorlunda sätt. Solceller har varit grovt underskattade på tidigare år i Skandinavien i och med att vi har verkligen så lite kunskap om solceller. Beroende på vart och hur man ska använda en solcell avgör vilken slags solcell för att ge den optimala energi lösningen.

  Dessutom, solceller är inte väldigt dyra, speciellt om man räknar med hur länge de faktiskt fungerar och med subventionen som staten nu ger. Solceller kan vara en väldigt effektiv energi källa, problemet här i Skandinavien är att för många företag säljer bara Crystalline solceller som gör att anpassningen av deras funktion blir begränsat. Dessutom har de flesta grova priser som gör att investeringen för att få ett solcells paket är oftast alldeles för dyrt.

  // Alexander

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu